Computergebruik, militarisme & milieu

In Kleintje muurkrant van 6 maart 1991 verscheen een artikel met als titel Computergebruik, militarisme & milieu. 
Een reactie:

Waarom de computer maken tot het symbool van de ellende in de wereld? Kunnen pogingen om ellende te verdrijven ooit succesvol worden als slechts een symbool wordt bestreden. De computer afschilderen als het symbool van de ellende lijkt mij hooguit te kunnen dienen voor het in stand houden van een anti-technologie-religie. Waarom is het logisch om telkens de verst ontwikkelde technologie van het moment tot zondebok te nemen? Was de wereld toen er nog geen computers waren zoveel beter?

Het lijkt me moeilijk vol te houden dat de mensheid in het kapitalisme bedolven wordt onder een stroom van ongevraagde producten. Ieder verkocht product is tenslotte een gevraagd product. Er is weliswaar reclame, maar reclame waar niemand oren naar heeft wordt niet gemaakt. Als je drie vormen van economie met elkaar vergelijkt, kapitalisme, staatscommunisme en feodalisme, dan is de afstemming van het aanbod op de vraag in het kapitalisme het meest flexibel en direct. Kritische consumptie van ieder individu kan vooral hier dus snel tot effect leiden. Dat mensen zich door de 'mooie en handige producten van de vooruitgang, de gadgets', laten verleiden, lijkt me een zaak van ieder individu om snel door te prikken. Welk systeem houdt ze daarin tegen?

Hightech betekent lange aanvoerlijnen van grondstoffen. Mee eens. Maar waarom zit dat onlosmakelijk aan militarisme vast? In een wereld zonder verschillen tussen arm en rijk én zonder materialistische en op status ingestelde mensen, en mét mensen die uitgaan van samenwerking en ecologie, komen die producten volgens mij probleemloos op de plaats van bestemming.

De productie van computers gebeurt zeer milieu-onvriendelijk en ook worden de grondstoffen niet hergebruikt. Ook mee eens. En ik vind dat inderdaad een reden om spaarzaam met die apparaten om te springen. Maar daarmee staan computers voor mij nog niet boven aan de lijst milieu-vervuilende producten. De landbouw, de leerlooierijen, de galvaniseer-bedrijven, en auto's zijn minstens zo erg. Dat pleit in het geheel niet voor de computer maar waarom is de computer nu ineens het grootste milieu-monster? Puur qua grondstoffen en energieverbruik zie ik geen verschil met televisies.

En dan volgt in het stuk nog een opsomming van hoe de computer ingezet wordt voor allerlei milieu-onvriendelijke en uitbuitende zaken. Zo’n opsomming zegt niets over computers. Technologie is voor mij neutraal, waar het om gaat is hoe en of je het gebruikt. Met een broodmes kun je iemand lelijk verwonden. Hoe snij jij voortaan je brood? In de technologie- en andere discussies wordt vaak een logica-fout gemaakt. Die gaat als volgt: als de zon schijnt hoor ik vaak vogels. Conclusie: hoor ik een vogel, dan schijnt de zon.

 

Michèl Post

 

Dit artikel is voor zover ik weet nooit geplaatst in Kleintje Muurkrant. Waarschijnlijk omdat ik het niet heb opgestuurd.