De maatschappij dat zijn wij zelf

Is kritisch consumeren een goed middel om de economie te veranderen en leidt het ook tot een mooiere wereld? Met die vraag zal een werkgroep zich tijdens de Tamtam-manifestatie gaan bezig houden.  Mijn antwoord op de vraag is een duidelijk "ja". Ik kan daar zo uitgesproken over zijn omdat ik vind dat de maatschappij uiteindelijk niet meer is dan wat individuele mensen er van maken.  Uiteraard bestaan er allerlei grotere verbanden (de economie, het kapitalisme, het patriarchaat), maar ik geloof niet dat deze kunnen uitstijgen boven de onderdelen waaruit ze zijn opgebouwd. Alle eigenschappen van de grotere gehelen moeten kunnen worden verklaard uit de onderdelen.  Het geheel is niet meer dan de som der delen. Dit is een zogenaamd reductionistisch standpunt (zie ook het stuk 'academisch' in deze krant). Wat op kleine schaal het huishouden is, veroorzaakt op grote schaal iets wat economie wordt genoemd (oikos = huis). Bezitterigheid van vele individuen mondt op grote schaal uit in iets wat kapitalisme wordt genoemd. Wat het seksisme is van heel veel individuen, leidt tot wat voor sommigen het patriarchaat is. Ik wil maar zeggen dat die grote gehelen niet meer zijn dan de optelsom van hoe individuen zich stuk voor stuk gedragen. Wat er ook gebeurt in de wereld, er zitten mensen achter. En die kunnen veranderen. 

Ja maar, is dan de meest directe tegenwerping, mensen oefenen toch macht uit over elkaar? Ze zijn daarom helemaal niet vrij om te veranderen. Uiteraard ben ik het er mee eens dat er veel dwang/geweld is in de wereld. Maar:

  • Het bestaan van dwang betekent niet dat er toch een systeem is.

  • Het bestaan van dwang wordt vaak aangegrepen om op plekken waar geen dwang is ook niks te doen.

  • De grote invloed die sommige individuen hebben vanwege hun (machts-)positie is naar mijn mening ook het gevolg van een wereld waarin massa's mensen de verantwoordelijkheid van hun gedrag graag afschuiven op anderen. Denk maar eens aan het naar de stembus stappen.

 

Luchtkastelen
Hoe mensen het voor elkaar krijgen om overal een systeem of structuur in te zien is me onduidelijk. Het lijkt soms wel bijna op geloven. Ik heb wel enig idee waaróm mensen die structuren graag zien. Niet veranderingsgezinden gebruiken het als een mooi excuus om niet zelf te hoeven veranderen zonder dat toe te hoeven geven. Veranderingsgezinden denken volgens mij met het systeemdenken te kunnen voorkomen dat ze met een beschuldigend vingertje naar individuele mensen moeten wijzen. "Het zijn niet de mensen maar het is het systeem waar de fout ligt. Als alle ellende op de wereld vast zou zitten op individuen dan kon het nog wel eens lang duren voordat er wat verandert", zo redeneren zij. De gedachte is waarschijnlijk ook dat mensen pas zin krijgen om aan verandering mee te doen als niet zij maar anderen schuldig zijn, of het systeem. Iets soortgelijks zit ook in het benadrukken van het begrip patriarchaat in theorieën die het seksisme bekritiseren. Vaak is dat een poging om aan te geven dat het seksisme maatschappelijk bepaald is en niet vastzit op aangeboren eigenschappen van mensen. De mogelijkheid tot verandering lijkt daardoor dichterbij te komen. Tegelijkertijd werd het kwaad echter verplaatst van individuele personen naar iets op afstand, iets ongrijpbaars. Op het eerste gezicht kan systeemdenken een hele radicale en veranderingsgezinde indruk maken. Er spreekt de behoefte uit de problemen in de wereld echt fundamenteel aan te pakken. Dat kan echter ook via de weg van de individuele verandering, en zelfs beter. Om te beginnen is het helemaal niet nodig om beschuldigend te doen naar mensen, ook niet als je hen aanspreekt op hun gedrag. Dat kun je ook heel neutraal doen. Gewoon door via het verspreiden van kennis het gedrag van mensen te koppelen aan de gevolgen ervan in de wereld. Dat kan heel prettig zijn voor mensen omdat je de problemen daarmee werkelijk grijpbaar maakt. Iedereen kan vanaf dat moment direct aan de slag met veranderen én met anderen op dingen aanspreken. Fundamenteel is deze aanpak omdat de elementen waaruit het grote geheel is opgebouwd veranderen. Als de atomen veranderen krijg je een hele andere stof. Het denken in termen van schuld moet helemaal weg. Mensen zullen hun gedrag immers niet blijvend veranderen als alleen schuld hen motiveert. Voor blijvende verandering moeten het goede argumenten zijn. De systeem-denkers hebben het denken in schuldigen naar mijn mening niet weggedaan. Ze hebben het slechts verplaatst van individuele mensen naar het systeem (de vermeende representanten daarvan, zoals Shell enzo).

Mensen die uitgaan van het bestaan van een systeem hebben mij nog nooit duidelijk kunnen maken waar zij denken te kunnen beginnen met het bewerkstelligen van verandering. Wat ik wel zie is dat ze geneigd zijn zichzelf over te slaan in hun naar mijn mening onmogelijke zoektocht naar aangrijpingspunten om vat op de wereld te krijgen. Waar leidt de zoektocht naar systeem-aangrijpingspunten naar toe? Naar het IMF, naar de staat, naar Shell. Maar Shell bestaat toch alleen maar omdat er zo ontzettend veel mensen in een autootje blijven rijden en bespoten groenten blijven eten. Soms lijkt het alsof de systeemdenkmensen graag zelf de macht zouden willen bezitten die ze aan deze instellingen toedichten. Maar hoe zal het ze vergaan met al hun goede bedoelingen als ook zij in hun nieuwe positie te maken krijgen met miljoenen mensen die niet bezig zijn om met hun gedrag een zo mooi mogelijke wereld te veroorzaken?

Bij Tamtam staat de economie erg centraal. Omdat er naar mijn mening niet zoiets bestaat als een economisch systeem kan economie voor mij ook niet centraal staan. Een betere economie leidt bovendien niet automatisch tot een betere wereld. Een eerlijke verdeling van goederen hoeft bijvoorbeeld nog niet tot een wereld zonder hiërarchie te leiden.

Ik wil verder opmerken dat het niet alleen de consumptie van individuen is die gevolgen heeft voor de economie. Veel vaker zou ook gedacht kunnen worden aan zelf produceren. En iets geheel anders: een voortplantingsstaking zou ook bijzonder veel gevolgen hebben voor economie en milieu. In de werkgroep kritisch consumeren  zal het daarom over meer dan alleen de consumptie moeten gaan. Het hele gedrag van mensen versus de economie van de hele wereld.

Ideeën
De aanpak die ik propageer is alle aspecten van je leven onder de loep te nemen en te kijken wat de gevolgen ervan zijn voor de rest van de wereld. Je hebt daar uiteraard heel wat informatie voor nodig, maar die is overal te vinden. In de krant bijvoorbeeld. Of ik zoek zelf het een en ander uit omdat ik vind dat ik van sommige verbanden te weinig kennis heb. Bevallen de gevolgen van m’n handelingen me niet dan ga ik op zoek naar alternatieven. Mijn aanpak komt gewoon neer op bewust leven. Ik blijf steeds overal vragen over stellen. Zo'n kritische leefwijze gaat naar mijn mening altijd samen met het opbouwen van kennis, en het leuke van kennis is dat je die onbeperkt met anderen kunt delen, je kunt er anderen mee bereiken. Veel mensen hebben bij zelf veranderen een nogal a-politiek en geïsoleerd gevoel. "Wat haal ik nu uit in m’n eentje". Maar dat gevoel hoeft dus helemaal niet. Integendeel. De kennis die nodig is om zelf te veranderen is de inhoud voor het contact met anderen. De gevolgen van alleen mijn eigen gedrag zullen niet zo heel groot zijn in de wereld. Ik ben maar één mens. Daarom bedenk ik bij alles wat ik doe de gevolgen als anderen het ook zo zouden doen. Zet het in dat geval zoden aan de dijk, dan is er genoeg reden er mee door te gaan én te proberen anderen er in mee te krijgen. Deze weg van verandering is misschien wel erg lang (hoeft niet) maar het is de enige manier die naar mijn mening geen luchtkasteel is en niet net zo gemakkelijk weer teruggedraaid kan worden of verwateren. Zeker niet wanneer mensen de ideeën die bij die veranderingen horen stevig in hun hoofd hebben en actief blijven doorgaan met filosoferen. Doe mee!

Kleine tegenwerpingen
Mensen zouden puur praktisch de mogelijkheden niet hebben om te veranderen. Kritisch consumeren zou bijvoorbeeld altijd duurder uitpakken. Ik vertrouw dat argument niet als ik zie dat mensen gigantisch veel mogelijkheden ongebruikt laten. Ik denk dat heel veel mensen vergeten dat zelf veranderen ook inhoud dat je actief op zoek gaat naar de mogelijkheden die er zijn. Zo hoort bij kritisch consumeren wat mij betreft ook de keus om heel veel dingen helemaal niet te consumeren (personenauto's bijvoorbeeld, of koffie uit derde wereld landen, of producten waar dieren voor dood gemaakt moeten worden), en als je dat doet hou je alleen maar geld over lijkt mij, ondanks het feit dat biologische groente en lijnolieverf duurder zijn. Een andere vraag is of je alle problemen op de hele wereld wel bestrijkt wanneer je alleen maar bezig bent met zelf veranderen. Want misschien raken sommige dingen wel helemaal niet aan je persoonlijke leven. Behalve consumeren kun je echter ook gewoon kritiek geven op allerlei zaken. En als je zelf verder niet direct materieel bijdraagt aan een probleem zit je misschien gewoon wel goed. Op dezelfde manier als voor die zaken waar je al in veranderd bent. Je moet je er op een bepaald moment ook bij kunnen neerleggen dat je invloed gewoon beperkt is. Grote veranderingen zullen er pas komen als heel veel mensen meewerken. Je kunt je invloed vergroten door jezelf in het middelpunt te zetten door middel van acties. Daarmee kun je misstanden aankaarten, maar verval niet in vijanddenken. Veel problemen concentreren zich weliswaar op één plek (oorlogen, milieurampen), de oorzaken hoeven daar echter helemaal niet te liggen. Die liggen vaak op afstand, in het gedrag van vele mensen. Blijf, ook als je actie voert, duidelijk maken hoe ieder voor zich kan bijdragen aan het doen verdwijnen van de problemen. Maak van mensen geen passieve toeschouwers. Demonstreer tegen Shell maar propageer dan ook biologisch eten en het boycotten van autoos, en doe dat zelf ook.

Soms is er de praktische tegenwerping: "Met wat jij/jullie willen kun je je overal wel mee bezig gaan houden". Mijn antwoord: juist door het bij jezelf te houden wordt het nu tenminste eens mogelijk om op alle terreinen tegelijk actief te zijn. Want wat verandert er aan de wereld als iedereen op slechts één van de 1001 punten waarin je radicaal zou moeten zijn radicaal is, en dan ook eens nog op een manier waarbij je jezelf overslaat en je het hogerop zoekt, omdat je steeds maar 'anderen' wilt bereiken of het systeem wilt veranderen? Volgens mij verandert er dan niks.

En er is de meer conservatieve tegenwerping: "Tjee, het lijkt wel alsof álles anders moet, overal is volgens jullie iets mee mis, je kunt geen scheet meer laten". Antwoord: laat die scheten maar gewoon gaan. En verder, als je weinig zin hebt om alles kritisch te bekijken dan is het volgens mij tijd om een keuze te maken. Of je zegt dat je gewoon conservatief bent of moedeloos, of je zegt dat je overal tevreden mee bent. En dan niet meer zeuren!

Een vraag die ook vaak te horen is: "Blijf je hoe dan ook niet gevangen binnen de kapitalistische logica? De wet van vraag en aanbod blijft toch van kracht?" Antwoord: wat is er mooier dan de wet van vraag en aanbod? Als die wet er al zou zijn dan is één ding heel belangrijk: zorg voor de juiste vraag en ga niet uit van het kapitalistische aanbod. Neem alleen genoegen met producten die milieuvriendelijk en kleinschalig zijn geproduceerd, vervoerd en verpakt, en die niet van heel ver komen. Producten die niet uit hongerloon-fabrieken komen, die duurzaam zijn én her te gebruiken. Producten die veganistisch zijn, enzoverder.

De praktijk
Een voorbeeld waarin ik zelf gedrag en een maatschappelijk probleem koppel.

Ik vind dat er veel te veel mensen op de wereld zijn. De overige natuur komt steeds meer in de verdrukking. Een duurzame verhouding met die natuur lijkt al nauwelijks meer mogelijk, vooral op het gebied van de energievoorziening. En dat wordt alleen nog maar erger als de mensen in de derde wereld het materieel ook beter gaan krijgen, hetgeen op zich zeer wenselijk is. Waarom zoveel plek voor de soort mens en steeds minder voor andere diersoorten? Mijn voorstel is een grote campagne tegen de voortplanting. En dan natuurlijk ook zelf een flink lange tijd niet meer aan voortplanting doen (en wel aan seks wat mij betreft).

 

Michèl Post

 

Dit artikel verscheen eerder de TamTam-krant rond het congres "TamTam - naar een andere economie" - 1990