Reactie op reactie op de Flikkerbluf!

        Een lang stuk van Michel als reaxie op de Flikkerbluf!
Eerlijk is eerlijk: hij heeft nog de moeite genomen dat allemaal te schrijven. Dan gaan we niet zeuren dat je het hele stuk wel 'n aantal keren door moet lezen voor je begrijpt wat er staat. Alleen - heeft Michèl de Flikkerbluf! (die overigens niet zozeer in de komkommertijd als wel op ons initiatief in de Roze Week uitgekomen is) wel zo goed gelezen? Of heeft hij een aantal dingen niet zo goed begrepen? Na een aantal pogingen om op M’s uitspraken over flikkers in te gaan, hopeloos vast te hebben zien lopen, ben ik maar over gegaan op een algemene lijn. Michèls kritiek komt er op neer dat flikkers niet per definitie beter zijn dan heteroos, dat flikkers net zo goed hun mannelijkheid kritisch moeten bekijken. Andere dingen waar ik op in wil gaan, zijn Michèls stellingen over de oppervlakkigheid van flikkerrelaties, lust, en wat flikkers met vrouwen hebben. Hij schrijft dat hij het moeilijk vond om over flikkers in het algemeen te schrijven, dat hij afgaat op wat hij in de Flikkerbluf! gelezen heeft (kent M. geen flikkers?). Eén ding dat we toch wel als bekend veronderstelde, maar dat we kennelijk toch uit moeten leggen is dat niet elke man "die het net mannen doet" een flikker is. De ontdekking "dat je niet in gezinsverpakking past" op zich betekent nog nix. Het wordt pas interessant als je daaraan de conclusie verbindt dat er dus wel meer van wat je verteld is over mannen/vrouwen/relaties/sexualiteit/macht/werk enz., niet waar zijn. Flikkerstrijd is voor mij het bevechten van de ruimte om zelf te bepalen hoe je met dat alles om wilt gaan, en dat ook uit te leven. Dat betekent dus dat je over al die dingen je eigen ideeën moet ontwikkelen die op den duur nog wel eens zullen veranderen. M. schrijft: "Ik vind het belangrijk dat ook flikkers de confrontatie met vrouwelijke waarden aangaan(...). In relaties net vrouwen lijkt me dat gemakkelijker dan in relaties met mannen" Het lijkt me duidelijk dat de suggestie dat flikkers niet over mannelijkheid/vrouwelijkheid na zouden denken, onzinnig is (in een maatschappij waarin homo's nog steeds vaak tot namaakvrouwen bestempeld worden, kom je daar trouwens met geen mogelijkheid onderuit). In het stuk "kijk naar je eige" beschrijft André hoe zijn ideeën daarover veranderen. Ik zie ook niet in waarom je vrouwen nodig zou hebben om zelf te bepalen hoe je met je eigen mannelijkheid/vrouwelijkheid om wilt gaan. Mist het mannelijk brein soms en essentieel celletje dat nadenken hierover mogelijk zou maken? Het gaat er toch om dat je zelf tot de conclusie bent gekomen dat dat rolpatroon je niet lekker zit, is het dan ook niet logies dat je zelf bedenkt hoe je het wel wil? M. krijgt de indruk "dat potten veel stelleriger met elkaar omgaan" (dan flikkers). Hoe kont hij überhaupt tot die indruk, en heeft hij wel eens geprobeerd uil te zoeken of die indruk ook klopt? (Als M. al flikkers kent, praat hij dan wel eens met ze?) Ik krijg de indruk dat M. wat hij ziet teveel toetst aan zijn eigen relaties. Net zoals "de maatschappij" denkt dat homoseksuele mannen pisbakken afschuimen en oud en eenzaam sterven. Omdat met zich gewoon niet voor kan stellen dat mannen nog meer met elkaar hebben. Als je dan als flikker wel andere relaties met mannen aangaat, zit je er echt niet op te wachten dat iemand die "ook zo met zijn man-zijn bezig is", met dezelfde oubollige vooroordelen aan komt zetten. Waarom zou een relatie die een flikker aangaat, oppervlakkiger zijn dan de diepe, verzorgende, seksuele relaties die M. net zijn vrienden heeft? In dit licht worden M's ideeën over waarom een flikker/hetero-relatie spaak zou kunnen lopen, wel erg twijfelachtig. Heteromannen zouden de omgangsvormen van flikkers als oppervlakkig ervaren. Hoe komt M. nu weer aan die wijsheid (als M. al met flikkers praat, gaat hij dan ook relaties ze aan?), maar bovendien: "Ik denk dat hetero-mannen in vrouwen vaak dat zoeken wat ze zelf nog moeten ontwikkelen of nog maar net gevonden hebben. Als flikkers die 'vrouwelijke' waarden en normen niet uitstralen is het moeilijk voor hetero-mannen om voor flikkers te kiezen."(schrijft M.) Als heteromannen in een relatie met een flikker een imitatie hetero relatie zoeken waarin de flikker het vrouwtje mag spelen, dan heeft zo'n flikker daar misschien geen zin in. Misschien willen flikkers wel als man een relatie net een man aangaan, waarbij ze zelf bepalen hoe ze de begrippen "man" en "relatie" invullen. En dan nog de plaats van seksualiteit, lust in dit hele verhaal. De algemeen geldende norm is dat seksualiteit binnen een relatie thuishoort. M. voelt zich daar kennelijk ook het lekkerst bij. Maar er zijn mensen die dit loskoppelen, die er wel eens zin in hebben om iemand op te pikken (ook heteromannen, ook vrouwen). Als je de Heteronorm afwijst, of de Rolpatronen, waarom zou een ander dan niet de vrijheid hebben (ook) buiten een goedgekeurde duurzame relatie contacten te hebben, ongeacht of "de maatschappij" en M. het er mee eens zijn? Ik ben er zeker ook niet voor om de revolutionaire norm tegenover de algemeen geldende te stellen: radicale flikkers als toppunt van "de bewuste man". Maar zoals het er nu uitziet, moet het recht om homoseksuele relaties aan te gaan nog steeds bevochten worden; het recht om iets met een vrouw te hebben wordt mij door de grote boze buitenwereld al lang niet meer betwist. "Flikker eisen heterorelaties" heeft ongeveer zoveel zin als een groep bewust baanlozen die meer werk eist. Wat M.'s solidariteit betreft - als flikkers echt zulke gevoelloze macho's waren als uit zijn stuk blijkt, zou ik me wel goed bedenken voor ik (met mijn principes) daar solidair mee zou wezen. (Gelukkig weet ik wel beter.) Zolang M. over flikkers schrijft als ware het een interessante groep vluchtelingen van Mars, waarover hij slechts dat weet dat hij in Bluf! gelezen heeft, en waarvoor hij nog wel een theoretisch-ideologische belangstelling op kan brengen, zolang wil ik liever maar helemaal verschoond blijven van zijn solidariteit. De zelfingenomen toon van zijn stuk daar ben ik wel het kwaadst om.

PINKEL

Ja ja, hij doet het weer - niet dat ik nou opeens de voordvoerder ben, of dat de rest van de axiegroep zo'n stel analfabeten zijn, maar het zijn wel allemaal van die reislustige tiepes...


 

Oeps, de 1ste inhoudelijke reaxie op de flikkerbluf! Maar hoezo inhoudelijk, want lezen wat er geschreven staat kan Michèl blijkbaar niet. Een hoop gesputter gebaseerd op vooroordelen over, ja we hadden er al voor gewaarschuwd, flikkers. Eén van zijn boute uitspraken is wel dat lust sexistisch zou zijn. Als je het zoals Michèl droog-teoretisch bekijkt, is seksisme: "het discrimineren op grond van 'het' geslacht, wat er in de praktijk op neerkomt, dat mannen vrouwen onderdrukken". Onderdrukken is dan: "een verzamelwoord voor macht uitoefenen in materieel of psychisch opzicht, zodanig dat de machthebber er beter van wordt ten koste van de onderdrukte". Dus als ik met een jongen lekker aan het seksen ben, dan lijden volgens Michèl vrouwen daaronder? Hoezo een stuk vol heterobelangen gegoten in een semi-politiek sausje. Lust is niet onderdrukkend. Alleen in hetero-relaties blijkt vaak dat de man de vrouw onderdrukt, in de seksualiteit gaat het dan mis, wat betekent dat de hele relatie onderdrukkend is, en je alleen de botte seksualiteit van de man overhoudt. Daar mag je dan 'de lust' niet de schuld van geven. En wij flikkers hebben zeker geen behoefte aan jouw schuld van jouw hetero-probleem. 1ste klas hetero-arrogantie of gewoon homohaat?? En volgens Michèl vallen we dan bovendien die hetero’s nog aan ook, en hebben we de flikkerbluf! daarom gemaakt. ((Ik geef toe, met genoegen heb ik in Bergen op Zoom op de 2 hetero-patsers ingehakt, zie bluf!227)) Maar, weer mis Michèl. Waar het ons om gaat is de stelling dat iedereen ook homoseksueel is, en dat iedereen dat wel vindt, maar er nix aan verandert. We spreken dus speciaal de heteroman op zijn ideologie en zijn seksualiteit aan. Maar door je zogenoemde feministische ideeën hoef jij je natuurlijk niet aangesproken te voelen. Nee, als we je aanspreken op je axie-man, je man-zijn, begin je gauw over verzorging. Want je bent bang om je eigen homoseksualiteit onder ogen te zien. Bang om van een jongen botergeil te worden, want dan zou je je verleden verliezen – nee, hou maar vast, geeft nix hoor. Het revolutionaire is ook vooral niet die stellen-ideologie, maar het universele homoseksuele en transseksuele gegeven, wat dus breekt met die monogame gezinsideologie van jou, want daar komt je stuk op neer. En dan ook nog zeggen dat wij het met vrouwen moeten gaan doen. Denk je echt dat het nodig is dat wij de "Voice of America" gaan spelen. Dat wij dé gevestigde norm van seksualiteit gaan prediken. Nee, meneer maakt geen onderscheid tussen zijn vrienden en zijn vriendin, alleen hij vrijt niet met zijn vriendjes, en daarom verzorgt hij ze natuurlijk ook niet. Nee, meneer ontkent iedere maatschappelijke rol die je met je meedraagt als hèm dat zo uitkomt. Maar dat kan jij dan ook, als enige gefeminiseerde heteroman. Je bent uniek, letterlijk, want als je soortgenoten tegengekomen was, had je 'het’ natuurlijk allang met ze gedaan. En net als andere goeroes beroep je je ook weer op het koninklijk meervoud. Of haal je die andere heteromannen er alleen bij als je niet "ik vind" durft neer te schrijven? Nee meneer, jouw reaxie hoef ik niet, want ik verdenk je ervan dat je je alleen tegenover je vriendin wil bewijzen hoe goed je bent, omdat je afhankelijk van haar bent, omdat in dit héle stuk ik weinig van jòùzelf zie, alleen dat wat je 'geleerd' hebt. En ik bedank ervoor om daarvoor gebruikt te worden.

Frits en Tanne