Zonne-energie verrekenen

ANALOGE METER MEEST GUNSTIG 

Stroom uit zonnepanelen is geld waard. Hoeveel is afhankelijk van je eigen directe stroomgebruik, en als je levert aan het openbare net ook van het type meter en van het contract dat je met een energieleverancier hebt afgesloten. 

Een deel van de opgewekte stroom gebruik je direct zelf. Dat is voordelig: je bespaart hetzelfde bedrag als je normaal voor stroom van het openbare net zou betalen (17,47 eurocent per kWh). De stroom uit je zonnepanelen die je niet direct zelf gebruikt lever je via de meterkast aan het openbare net. 

Analoge meter 
In veel woningen zit een analoge meter (met ronddraaiend wieltje). Wanneer de panelen meer stroom leveren dan je zelf gebruikt loopt de teller achteruit. Financieel krijgt zonnestroom zo dezelfde waarde als gewone stroom. Energiebedrijven zijn niet blij met deze situatie omdat ze het volle bedrag moeten betalen. De stroomprijs (4,96 eurocent) én de transportprijs: (4,9 1 eurocent), terwijl niet zij maar jij degene bent die bij levering van zonnestroom gebruikmaakt van de transportcapaciteit. En omdat de meter is teruggelopen is de eerder gebruikte grijze stroom administratief gezien in feite zoek. Daardoor kan over die stroom ook geen regulerende energiebelasting (REB) meer worden berekend (7,6 eurocent). 

Negatief gebruik 
Zonnestroom leveren met een analoge meter gaat goed zolang je op jaarbasis niet meer stroom opwekt dan je aan het net ontrekt. Als je meer opwekt krijg je namelijk een negatief gebruik en daar kan het elektriciteitsbedrijf niet mee omgaan. Soms denkt de computer dat de teller helemaal is rondgegaan.  Wanneer de meterstanden toch juist blijken wordt het jaargebruik ten onrechte op 0 kilowattuur gesteld. Soms zal men de meter vervangen door een ander type. 

De digitale meter 
Wanneer de analoge meter wordt vervangen door een digitale meter ben je slecht af (in veel nieuwbouwwoningen zit reeds standaard een digitale meter). Deze meters kunnen niet achteruit lopen. De stroom die je levert gaat in financieel opzicht verloren. "Verdienen" kun je met zo'n meter alleen aan het directe gebruik van je zonnestroom. Om toch tot verrekening van je tijdelijke overschotten aan zonne-energie te komen, is een contract noodzakelijk op basis van een rekenkundige opbrengst. 

Rekenkundige opbrengst 
Op basis van het gemiddelde aantal zonuren kan worden uitgerekend wat een paneel van een bepaald vermogen oplevert. Dat bedrag wordt dan gewoon van de rekening afgetrokken. De vergoeding ligt rond de 7 eurocent, lager dan de prijs van stroom uit het openbare net. Een uitkomst voor mensen met een digitale meter maar nog veel gunstiger voor mensen met een analoge meter. Die 7 eurocent komt namelijk gewoon bovenop de voordelen die de analoge meter vanwege het achteruit lopen toch al bood, dus 7 + 17,47 = 24,47 eurocent per kWh. 

Teruglevermeter 
De teruglevermeter is een digitale meter die apart registreert hoeveel stroom er aan het openbare net wordt geleverd. Een veel toegepaste meter is de Siemens S2AS-300. De hoeveelheid stroom die aan het openbare net wordt geleverd is met zo'n meter precies bekend. De vergoeding verschilt per contract. Bij Eneco krijg je 7,22 cent, bij Essent 22,5 cent 
per kWh. Bij Echte Energie bij meer dan, 10 panelen 23 cent per kWh. Met de nieuwe MEP-wet blijven deze prijzen helaas niet gehandhaafd. Prijzen van rond de 23 cent zullen op ongeveer 15 cent uitkomen. Voor mensen met meer dan 1000 Wattpiek zonne-panelen is Greenchoice het meest voordelig.


Michèl Post

 

Dit artikel verscheen in het tijdschrift van De Kleine Aarde
Herfstnummer 2003 - nummer 126 - bladzijde 41