Stedebouw

 

Stedebouwkundige aspecten van Het Groene Dak  

 

Afbeelding 1 - Overzicht project Het Groene Dak Utrecht Voordorp.  

 

Overzichtstekening in perspectief van Het Groene Dak: een ecologisch woningbouwproject in Utrecht (Voordorp) bestaande uit 40 huurwoningen en 26 koopwoningen. 
 

Afbeelding 2 - Het Cricketveld 
Het terrein waarop het Groene Dak is gebouwd was vroeger een cricketveld. Er was niet veel natuur aanwezig. Daarom is aan natuur in de woonomgeving niet erg veel aandacht besteed 
Afbeelding 3 - Ophogen van het bouwterrein 
Het Groene Dak is gebouwd in een polder. Het bouwrijp maken is gebeurd met een flinke hoop zand erop. Ecologisch niet zo verantwoord. Beter is het om een terrein bouwrijp te maken op basis van een gesloten grondbalans, dus alleen aanwezige klei en zand te gebruiken, waardoor in een woonwijk veel water ontstaat.
Afbeelding 4 - Tijdens de bouw (B- en C-clusters) 
De bouw in volle gang. 
 
Afbeelding 5 - Parkeerplaats 
In Het Groene Dak is per huishouden 0,5 parkeerplaats aangelegd. In de rest van Voordorp is dit 1,2 per woning. Via een enquête kon Het Groene Dak aantonen dat 33 procent van de huishoudens een auto heeft, of van plan was om aan te schaffen. Hierdoor zijn er met 0,5 parkeerplaatsen ook nog genoeg parkeerplaatsen voor bezoek etc. Het heeft echter wel veel moeite gekost om dit voor elkaar te krijgen (bijvoorbeeld clausules in koopcontracten waar levenslang, zonder duidelijke bewijslast de kosten van aanleg van het eventuele tekort aan parkeerplaatsen voor rekening van Het Groene Dak zou komen, die er pas op het laatste moment uit zijn gegaan). 
Afbeelding 6 - Zichtlijn 
Uitleg over de scherpte van de eisen vanuit het stedenbouwkundige plan. Hier de door de stedebouwkundige gewenste zichtlijn. Het Groene Dak had de huizen liever aan elkaar gebouwd, want dat had weer een kopgevel uitgespaard (goedkoper en energiebewuster). 
Afbeelding 7 - Contrast gele en witte huizen 
Ander voorbeeld van de dwingendheid van de stedebouwkundige opzet door de prijsvraag die was uitgeschreven voor een ontwerp voor de wijk Voordorp (gewonnen door Bouwfonds). Het Groene Dak koos voor lichtgeel, omdat witte stenen of zeer duur zijn, of geïmpregneerde kalkzandstenen, wat niet ecologisch verantwoord is. 
Afbeelding 8 - De tuin westelijk van het projecthuis 
Door de koppeling van keuzes (minder parkeerplaatsen, draaien van de huizenblokken en daarmee een stukje weg weglatend, stapelen van een aantal woningen, en kleinere privé-tuinen) is een groot gemeenschappelijk binnenterrein ontstaan. Hier zie je het speelveld en de moestuinen. 
Afbeelding 9 - De tuin oostelijk van het projecthuis 
 Hier zie je de vijver en de kinderspeelplaats. In het midden van het terrein is het projecthuis gebouwd. Uitleg over de wijze van financieren van de tuin: fl. 1500, = gulden per persoon in een keer, en 15, 25, 35 of 45 gulden per persoon per maand (afhankelijk van de woninggrootte). Ecologische uitgangspunten: gebiedseigen soorten, ecologisch beheer, etc.
Afbeelding 10 - De hekken 
Gemaakt van duurzaam kastanjehout. Woningbouwvereniging had liever een poort gewild. Het Groene Dak wilde liever een meer open uitstraling. 
Afbeelding 11 - De schuurtjes en de privé-tuinen 
De privé-tuinen zijn klein. Met de schuurtjes is in de inspraak veel geschoven. Uiteindelijk zijn ze bij elke woning in de achtertuin geplaatst. Had met meer aandacht beter opgelost kunnen worden. 
 
Afbeelding 12 - Schelpenpaden 
Gekozen is voor halfverharding, waardoor water beter op het binnenterrein wordt vastgehouden. Dit voorkomt piekafvoeren in de riolering, wat overstort van riolering op oppervlaktewater soms nodig maakt. 
Afbeelding 13 - De Vijver 
Het regenwater dat op de daken valt wordt via een ringleiding in de vijver geloosd. Hierdoor krijgt de vijver een bufferende werking. 
Afbeelding 14 - Rietzuivering 
Enkele woningen lozen hun grijs(afval)water, nadat het eerst is voorgezuiverd, op een vloeiveld begroeid met rietplanten (zie serie watermaatregelen). 
 
 
Afbeelding 15 - De afvalschuur 
In deze in aanbouw zijnde afvalschuur wordt, bij wijze van experiment het huishoudelijk afval nog verder gescheiden. In de schuur wordt papier, blik en hard plastic ingezameld. Het is tevens een schuur voor het tuingereedschap. 

 
Terug naar beginpagina
 

 
 

Colofon

Het Groene Dak (HGD)
Simon Bolivarstraat 51 
3573 ZJ Utrecht 

Telefoon HGD: 030-2735979

Email HGD: groenedak@ision.nl

Tekst: Leen de Wit (januari 1993) 

Website gemaakt door:  Michel Post 

Foto's: diverse leden van vereniging Het Groene Dak

 Opmerkingen over de website naar het email adres onderaan de pagina www.groenedak.nl.

 

Laatste keer bijgewerkt: november 2002