GA NAAR INHOUDSOPGAVE
GA NAAR LITERATUUR A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
GA NAAR SAMENVATTING


HOOFDSTUK 10
KORT INTERMEZZO DNA

Vitamine B12 is onder andere betrokken bij de aanmaak van DNA. De afkorting DNA komt van de Engelse term deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleïnezuur). In iedere celkern van iedere lichaamscel zit DNA. Dit DNA bevat alle erfelijke eigenschappen van het gehele organisme. Ieder stukje DNA bestaat uit twee strengen die met vier soorten basenparen met elkaar zijn verbonden. De erfelijke informatie wordt gevormd door de specifieke opeenvolging van de 4 basenparen. Voorafgaand aan iedere celdeling verdubbelt het DNA zich eerst. Vervolgens wordt het DNA zodanig over de twee nieuwe cellen verdeeld, dat beide precies dezelfde informatie bevatten. Voor de verdubbeling van het DNA zijn nieuwe bouwstenen nodig. De aanmaak van deze stoffen lukt alleen in het bijzijn van onder andere B12, foliumzuur en diverse andere vitamines. RNA lijkt op DNA. Het RNA brengt de informatie over van het DNA in de kern van de cel, naar andere delen van de cel. Op die manier weet de cel wat er op de verschillende plaatsen moet gebeuren. RNA komt aan die informatie door gedeelten van het DNA over te schrijven. Tijdens het overschrijven gaan de DNA-strengen gedeeltelijk uit elkaar. Een van beide strengen dient vervolgens als matrijs voor het opbouwen van het RNA (RNA = ribonucleic acid = ribonucleïnezuur).GA NAAR INHOUDSOPGAVE
GA NAAR LITERATUUR A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z
GA NAAR SAMENVATTING