Foto's

Op deze pagina's komen vele foto's van ons complex te staan. We willen iedereen vragen foto's op te sturen. Dat kan digitaal naar complex 501@slopenhoezo.nl. Als je leuke foto's hebt op papier, dan willen we ze graag even lenen, dan worden ze gescand en verschijnen ze op de website. Je kunt ze afgeven bij Michel Post, Surinamestraat 51. Door de brievenbus gooien mag ook. Schrijf wel je naam en adres op de achterkant van de foto of op de enveloppe, zodat we de foto's ook weer kunnen terugbezorgen. Schrijf er ook bij wanneer de foto's zijn gemaakt en wat er op de foto is te zien. Ook historisch foto's van het complex of van mensen die hier vroeger hebben gewoond zijn welkom.

Winterse taferelen


Surinamestraat zomer 2006


Surinamestraat 51 winter 2005


Madoerastraat winter 2005