Video RTV Utrecht - 15 juni 2005

RTV-Utrecht - Verhouding koop/huur is volgens Klinkenberg (directeur Bo-Ex)  in de wijk Lombok bij nader inzien toch goed. Volgens wethouder van Kleef moet bij verzet van bewoners tegen sloop worden gekozen voor behoud huurwoningen  - met opnames in Complex 501 - 15 juni 2005'


Om deze video te bekijken moet het programma QuickTime ge´nstalleerd zijn.