De toespraak van Johan Klinkenberg bij 100 jaar volkshuisversting Utrecht - 5 september 2009
 


 

Johan Klinkenberg, directeur van Bo-Ex, beloofd aan de gemeente dat zij zich blijvend zullen inzetten voor het in stand houden van betaalbare huurwoningen. Klinkenberg zegt tevens dat sloop van complex 501 definitief van de baan is. Een mooi kadoo aan de bewoners bij het tevens 100 jarig bestaan van het complex.