Reacties

waar het bewoners betreft zijn de reacties anoniem gemaakt

 


Beste medebewoners van Complex 501,

Ik woon sinds eind maart van dit jaar (2004) op nummer 69 van de Surinamestraat. Voordat ik hier kwam wonen ben ik op geen enkele wijze ingelicht over de toekomst plannen van dit complex. Dit is natuurlijk erg kwalijk, aangezien er wel degelijk plannen waren.

Ik heb het een en ander meegekregen via Boex en van de Bewonerscomissie via folders. Ik heb de website (www.slopendatnooit.nl) doorgenomen en kan me helemaal vinden in de doelstelling van de Bewonerscommissie. Ik woon hier net en ben de boel aan het inrichten; slopen is dan niet het eerste waar ik aan denk.

De nodige argumenten zijn al aangedragen. Ik heb verder niks toe te voegen en sta achter jullie. Graag wil ik me opgeven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

groet,

XXX

(bewoner surinamestraat XX)


Hallo bewoners complex 501
bij deze een reactie van Surinamestraat... Ik ben bijna op een leeftijd dat ik uit zie naar een seniorenwoning, maar ik kan de opmerkingen van Den Ouden (zie hier onder) van harte ondersteunen met name haar opmerking over de externe hulp die de bewonerscommissie erbij betrekt, wat mij opvalt is dat BOEX eigelijk relatief snel akkoord gaat met dat onafhankelijk onderzoek, let op belangenverstrengeling. Als ik het goed heb begrepen wijst BOEX in haar argumentatie onder andere naar DUO dan lijkt mij de suggestie om er een politieke partij als de SP erbij te betrekken geen slecht idee, in deze kwestie zijn wij gebaad bij zoveel mogelijk publiciteit.
succes met deze actie
vriendelijke groet

...


Beste Medebewoners van ons complex,

Ik vind het heel jammer dat ik niet aanwezig kan zijn vanavond bij de vergadering. Ik werk in de zorg en heb vanavond een nachtdienst. Vooral jammer vind ik het dat ik niet persoonlijk kan meepraten en discussiëren over wat voor ons de beste stappen zijn om te nemen. Graag wil ik op papier een aantal punten geven die volgens mij van belang zijn voor ons als bewoners. Ik hoop dat jullie het willen lezen en mee willen nemen in de vergadering.

Een goede formulering van de opdracht en uitgangspunten van het onderzoek is de belangrijkste manier om wat te kunnen bereiken

Tot nu toe heeft de Boex alleen aangegeven dat het ‘te duur’ wordt. Als er een tegenonderzoek komt, dan moet duidelijk uitgangspunt zijn wát te duur is. Waar is het omslagpunt? Als ze dat niet willen geven, dan lijkt het onderzoek mij een verspilling van tijd en moeite.

Belangrijk voor de bewonerscommissie is om niet alleen naar onze rechten te kijken, maar in kaart te krijgen wat de plíchten van de Bo-ex/woningcorporatie zijn

Hiervoor voor jullie een aantal punten ter overweging:

Naar ik nu heb uitgezocht (en tevens de journalist Reindert Brongers) hebben woningcorporaties in Nederland miljarden over en gaan zij steeds meer op woningspeculanten lijken. Aantoonbaar is: zelfverrijking, grote salarissen en geen waakhond op hun functioneren. De corporaties verdienen geld aan nieuwbouw. Zij mogen echter niet zomaar slopen en komen daarom met het argument dat het ‘te duur is om te renoveren’. Zij hebben echter ook plichten. Wat in ons complex gebeurd is, lijkt op een beleid van bewuste verkrotting en dat mag niet.

De woningcorporatie heeft plichten naar de huurder, we betalen immers huur en we hebben rechtsbescherming. Boex doet het nu voorkomen alsof het een vorm van liefdadigheid is als ze eens onderhoud plegen. Alsof ze voor de lol ergens een cementen vloertje leggen. Dit is niet waar. Zij hebben onderhoudsplicht. Die zijn zij niet nagekomen. Of het complex ook slooprijp zou zijn (volgens Boex gewoon gepland na 25-30 jaar) kan het onderzoek uitwijzen.

Het melden van onderhoudsachterstand via persoonlijke melding is heel slecht gedaan

Dit is een belangrijk argument en we kunnen die gegevens door een wijkonderzoek in een rapport presenteren. De verhalen over de hekjes zijn eindeloos. Dit kunnen we allemaal gebruiken ter onderbouwing dat Boex in gebreke is gebleven

Uiteraard spannen we een procedure aan om de jaren huurverhoging met terugwerkende kracht terug te krijgen

Gesjoemel

Boex kan nu argumenteren dat ze ‘er niks aan kunnen doen’. Door deze woningen te slopen, worden mensen in nieuwbouw woningen in Leidsche Rijn gejaagd, waar ze weer afhankelijk worden van huursubsidies. Dit is verspilling van overheids- en belastinggeld! Woningcorporaties worden rijker en gemeenschapsgeld wordt verspild. Daarom is het ook raadzaam om een politieke partij als de SP erbij te betrekken.

Belangrijk is om van de Boex financiële stukken overhandigd te krijgen hoeveel geld/percentage wordt gereserveerd voor onderhoud. Als dit niet aan ons complex besteed is, waar is dat dan gebleven?.

Het bewonersonderzoek naar de wensen van bewoners is een goed idee!

De gemeente moet erbij betrokken worden. En wellicht kunnen zij gevraagd worden naar een reactie op de stelling dat onze woningen niet voldoen aan wooneisen van toekomstige huurders en wanneer een corporatie tot sloop over mag gaan

Kortom:

Kom met een eis dat de onderzoeksopdracht achterstallig onderhoud én de gevolgen voor de staat van de woningen in kaart brengt. Deze moeten apart en seperaat in kaart worden gebracht. En van de kostenpost voor renovatie afgetrokken worden!

Boex blijft zeggen in hun verslag dat de kosten van achterstallig onderhoud laag zijn. Een onderzoek zal volgens mij aantonen dat het niet zo is. Zeker als je het laat doorrekenen!

Achterhaal met welk geld gebouwd gaat worden (zijn er overheidssubsidies in het geding?)

Zoek iemand die een waakhond voor ons is en die alle juridische wegen weet te bewandelen. De adviseur die alleen bewonerscommissiezaken adviseert, is niet het belangrijkste

Al deze overwegingen hebben mij tot de overtuiging gebracht dat als we het goed spelen, goed de publiciteit zoeken en de Boex op hun juridische plichten wijzen, we het complex kunnen behouden.

Zonder persoonlijk te willen worden, word ik niet blij van de offerte van Stade.

Hij is een goede bekende van de Boex en van der Weide , Boex kent hem al jaren en hij krijgt ook via de Boex zijn opdrachten!

Kunnen we niet op zoek naar iemand die ervaring heeft in het voeren van juridische procedures? Volgens mij is Michel al heel goed op de hoogte van de procedures rond bewonerscommissies en zal de Boex veel meer van ons schrikken als we met een ander komen. Voor €113 per uur zijn er hele, hele goede mensen te krijgen. We kunnen dit geld maar een keer uitgeven!  Kunnen jullie mij bellen voor overleg?

Voel hem op zijn minst aan de tand of hij alle cyfers en financiële gegevens die we nodig hebben van de Boex boven tafel gaat krijgen.

Als er nog mensen nodig zijn voor de bewonerscommissie, houdt ik me aanbevolen. Maar langs de zijlijn vind ik ook prima.

Reindert Brongers gaat zich ook op gemeentelijk niveau verdiepen in de materie.

Groeten en heel veel succes gewenst

.....


Beste webmaster van Complex 501, 

Afgelopen woensdag las ik het artikel in het Stadsblad. Heel veel succes met jullie strijd ter behoud van de woningen. Ik zal een link op onze site zetten naar jullie site.
Met vriendelijke groet,
Matthijs Akkenaar Kanaalstraat 155 
Webmaster Complex 507


Ten eerste dient het arrogante BO-EX er op worden gewezen dat zij geen bewoners uitnodigen op een avond als half Nederland in de file staat om het Hemelvaart weekeinde opeen camping door te brengen dat was 19 mei. Hou mij digitaal op de hoogte. - juni 2004


Hallo,

Goed initiatief, zet 'm op & hou me per mail op de hoogte!

Groet van Pepijn Zwanenberg

Instituut voor Toekomstig Verlies
www.toekomstigverlies.nl


Hallo,

Ook ik ben absoluut tegen sloop en nieuwbouw,als dit als gevolg heeft dat er veel duurdere en voor vele inderdaad onbetaalbare huizen voor terug gaan komen. Ik woon dan misschien niet zo erg lang in dit huisje (Madoerastraat 32) maar ben wel in deze buurt geboren en opgegroeid en wil hier NIET weg! Zoals op de website staat vermeld, ben ik ook 1 van die bewoners die hier met veel plezier woont. Helaas heb ik in verband met werk erg weinig tijd en kan ik de bijeenkomst van donderdag niet bijwonen, maar wil uiteraard wel graag op de hoogte blijven van de stand van zaken. Mijn naam is ... - mei 2004


Beste medebewoners,

Helaas kan ik vanavond niet op de oprichtingsvergadering van de bewonerscommissie komen. Wel zou ik graag lid worden deze commissie, aangezien het lot van onze huizen me zeer aan het hart gaat. Ik hoop dat u contact met me opneemt, en anders zie ik jullie in ieder geval woensdag a.s. neem ik aan. - mei 2004


Beste medebewoners,

Ik wil graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen over onze huizen. Ik ben het eens met het feit dat het mooie, leuke, karakteristieke huisjes zijn met Utrechts laatst betaalbare huur, die behouden moeten blijven zoals ze zijn. Maar dan zonder muizen en lekkage.
Ik heb geen tijd voor de bewonerscommissie, kost me ook teveel energie momenteel. Maar ik blijf gaarne op de hoogte. Succes. - mei 2004


Wij blijven graag op de hoogte van het sloop/nieuwbouw gebeuren van onze woningen. - mei 2004