Publiciteit rond complex 501 en DUO


Woningcorporaties maken energielabels zelf - Houd Sociale Woningbouw Betaalbaar - 4 mei 2015

Feestelijke oplevering Complex 501 - "Thuis" najaar 2014

Feest met een bijsmaak bij Complex 501 aan de Surinamestraat - Stadsblad Utrecht editie Zuidwest - juni 2014
Donderdag 19 juni 2014 werd complex 501 aan de Surinamestraat feestelijk geopend door wethouder Paulus Jansen en Bertus Damen, de voorzitter van de bewonersvereniging. “Een opening met een feestelijk karakter”, geeft Michel Post namens bewonersvereniging Jaffa aan. Toch waren er ook  kritische opmerkingen te horen in de Surinamestraat na de grondige renovatie. De huren zijn dermate omhoog gegaan dat de vraag rees of er nog wel sprake is van sociale woningbouw. “Het onthullen van de gevelsteen ervaren wij daarom niet als een feestje maar als afsluiting van een bepaalde periode”, gaf Michel Post voor de opening aan. Johan Klinkenberg, directeur van de Bo-Ex, kan zich vinden in de kritiek. “Maar Bo-Ex voelt zich gedwongen de huur hoog te maken omdat voor iedere woning twee maanden huur per jaar in de vorm van verhuurdersheffing afgedragen moet worden aan de gemeente. Dat is jaarlijks het bedrag dat Bo-Ex nodig heeft om een complex zoals dit van 59 woningen op te knappen.”
Het complex aan de Surinamestraat was na de Woningwet van 1902 het eerste complex voor sociale woningbouw in Utrecht. Bij de renovatie is het complex onder andere voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas, van Hr-ketels en zijn de woningen geluid en warmte geïsoleerd. “Het bedrag van 699 euro per maand voor een bovenwoning is te hoog en past niet bij een sociale woning”, vindt Michel Post.

Al 51 jaar in de Surinamestraat - Interview met Mevrouw Vrijdag in "Thuis" Winter 2013

Radiofragment
Minister snijdt in salaris directeur Bo-Ex
- 03-12-2012

UTRECHT - Directeur Johan Klinkenberg van de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex vindt het onrechtvaardig dat hij straks veel minder gaat verdienen. "Ik voldeed aan de regels en hoef dus niet gestraft te worden", zegt hij in een reactie. De salarissen van topfunctionarissen van woningbouwcorporaties gaan omlaag, staat in de nieuwe regels die minister Blok van Wonen heeft opgesteld. Vanaf 2013 is hun beloning afhankelijk van het aantal woningen van de corporatie. Directeur Klinkenberg van Bo-Ex verdiende in 2011 nog 240.000 euro. Binnenkort moet hij meer dan de helft van zijn salaris inleveren. Voor de directeuren van woningbouwcorporaties verandert er op dit moment nog niks. Het loon blijft nog vier jaar hetzelfde, daarna wordt het salaris in drie jaar afgebouwd. Luister hier naar het radiobericht.


Geslaagd feest 100 jaar Utrechtse sociale woningbouw - bewonersblad Bo-Ex najaar 2009

Onthulling van de gevelsteen 100 jaar volkshuisvesting Utrecht door Ronald Paping (Woonbond) en mevrouw Vrijdag (oudste bewoner van het complex) op zaterdag 5 september 2009

Honderd jaar sociale woningbouw in Utrecht - website Woonbond - 08-09-2009

Jullie woningen worden gerenoveerd - vechtkrant nummer 6, september 2009

Toespraak Harry Bosch, wethouder wonen Utrecht, bij 100 jaar volkshuisvesting (video) - 5 september 2009

Toespraak Ronand Paping van de Woonbond bij 100 jaar volkshuisvessting  (video) - 5 september 2009

Toespraak Johan Klinkenberg op feest 100 jaar complex 501 (video) - 5 september 2009

Televisiefragment:
De oudste sociale huurwoningen in Utrecht bestaan honderd jaar - 3 september 2009

Radiofragment
Interview met Greet en Bertus Damen en Mevrouw Vrijdag - 3 september 2009

Ter beschaving van den arbeider - Stadsblad - woensdag 2 september 2009
Klik hier voor de originele pagina in PDF

Honderd jaar Bo-Ex - interview met Johan Klinkenberg - 25 juli 2007

Bo-Ex stelt sloopplannen Complex 501 bij - Ons Utrecht, 18 april 2007

Televisiefragment:
RTV-Utrecht: Complex 501 goed genoeg om te renoveren - vrijdag 6 april 2007

Sloop en nieuwbouw in de Rivierenwijk - stadsblad editie Noord/Zuid juli 2006

‘Bo-Ex rommelt met sloop’ - AD Utrecht 17-05-06

Visies op de herstructurering - Meningen nieuwe raadsleden lopen uiteen - Vechtkrant - mei 2006

Debat Tumult sloop goedkope huurwoningen Lombok, Vechtkrant - 13-09-05

Debat Tumult sloop goedkope huurwoningen Lombok, Tumult - 13-09-05

Discussie rond sloop complex 501 gaat lang duren - Stadsblad 29-6-05

Televisiefragment:
Verhouding koop/huur is volgens Klinkenberg (directeur Bo-Ex)  in de wijk Lombok bij nader inzien toch goed - videobeelden van RTV-Utrecht, met opnames in Complex 501 - 15 juni 2005

Radiofragment:
Radioreportage direct na de lancering van Utrecht Vernieuwd met opnames in complex 501 - 15 juni 2005

Persbericht gem. Utrecht en de Utr. woningcorperaties  over voortzetting DUO - 15 juni 2005

Persbericht gemeente Utrecht over voortzetting DUO - 15 juni 2005

Bijlage lijst DUO 1 en DUO 2 projecten - 15 juni 2005

Geen woningonderhoud Lombok, wel huurverhoging - Stadsblad – 26 mei 2004  

De kogel dreigt voor Marco van Basten's jongenskamertje - Aktueel 35, 18 -15 augustus 2004

"Misschien wil Marco de eerste paal van de nieuwe huizen komen slaan" - Utrechts Nieuwsblad 10 augustus 2004

Sloopkogel bedreigt geboortehuis Van Basten - Algemeen Dagblad 6 augustus 2004


Feestelijke oplevering Complex 501 - "Thuis" Najaar 2014

Feest met een bijsmaak bij Complex 501 aan de Surinamestraat - Stadsblad Utrecht editie Zuidwest - juni 2014
Donderdag 19 juni 2014 werd complex 501 aan de Surinamestraat feestelijk geopend door wethouder Paulus Jansen en Bertus Damen, de voorzitter van de bewonersvereniging. “Een opening met een feestelijk karakter”, geeft Michel Post namens bewonersvereniging Jaffa aan. Toch waren er ook  kritische opmerkingen te horen in de Surinamestraat na de grondige renovatie. De huren zijn dermate omhoog gegaan dat de vraag rees of er nog wel sprake is van sociale woningbouw. “Het onthullen van de gevelsteen ervaren wij daarom niet als een feestje maar als afsluiting van een bepaalde periode”, gaf Michel Post voor de opening aan. Johan Klinkenberg, directeur van de Bo-Ex, kan zich vinden in de kritiek. “Maar Bo-Ex voelt zich gedwongen de huur hoog te maken omdat voor iedere woning twee maanden huur per jaar in de vorm van verhuurdersheffing afgedragen moet worden aan de gemeente. Dat is jaarlijks het bedrag dat Bo-Ex nodig heeft om een complex zoals dit van 59 woningen op te knappen.”
Het complex aan de Surinamestraat was na de Woningwet van 1902 het eerste complex voor sociale woningbouw in Utrecht. Bij de renovatie is het complex onder andere voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas, van Hr-ketels en zijn de woningen geluid en warmte geïsoleerd. “Het bedrag van 699 euro per maand voor een bovenwoning is te hoog en past niet bij een sociale woning”, vindt Michel Post.

Al 51 jaar in de Surinamestraat - Interview met Mevrouw Vrijdag in "Thuis" Winter 2013


Geslaagd feest 100 jaar Utrechtse sociale woningbouw - bewonersblad Bo-Ex najaar 2009


 

Honderd jaar sociale woningbouw in Utrecht - website Woonbond - 08-09-2009

Ronald Paping (directeur Woonbond), Bertus Damen (voorzitter Complex 501) en Michel Post (secretaris Complex 501).

De bewoners van complex 501 vierden 5 september het 100 jarig bestaan van hun woningen en daarmee ook dat van de volkshuisvesting in Utrecht. De 59 woningen in de Indische Buurt (wijk Laan van Nieuw Guinea) waren de eerste sociale huurwoningen in Utrecht die tot stand kwamen op basis van de woningwet van 1901. Woonbonddirecteur Ronald Paping onthulde ter ere hiervan een gevelsteen, samen met Wil Vrijdag, de oudste bewoner. Na dit feestelijke gebeuren meldde de directeur van Woningcorporatie Bo-ex ’91 definitief te hebben besloten dat het complex gerenoveerd gaat worden en misschien nóg wel 100 jaar bestaat.

De mededeling dat de woningen gerenoveerd worden, was natuurlijk een mooi cadeau, maar de bewoners hebben er de afgelopen jaren wel veel voor moeten doen. In 2004 kondigde Bo-ex namelijk aan het complex te willen slopen en sindsdien hebben de bewoners alles uit de kast moeten halen om die sloop tegen te houden. Zij wilden het complex houden zoals het vroeger bedoeld was. Bertus Damen, voorzitter van de bewonerscommissie, vertelde in het Stadsblad (2 september) 'Waarom karakteristieke woningen die nog steeds in trek zijn slopen?’ Waar hij aan toevoegde na jaren van moeizaam onderhandelen op de goede weg te zijn en samen met de Bo-ex te werken aan een renovatieplan.

Paping feliciteerde de bewoners van harte. ‘Jullie strijd is een mooi voorbeeld voor bewoners elders. Overal worden veel betaalbare woningen gesloopt, veel meer dan nodig is.’ Wethouder Bosch en corporatiedirecteur Klinkenberg werden gemaand toch vooral terughoudend te zijn met sloop. ‘Sociale huisvesting is een groot goed en Nederland trots mag zijn op zijn voorraad betaalbare woningen. Sociale huisvesting is van belang voor goede ontwikkeling van de maatschappij, gezondheid, scholing en sociale cohesie.’ Voor een overzicht van alle ontwikkelingen kunt u terecht op www.slopenhoezo.nl


"Jullie woningen worden gerenoveerd" – Vechtkrant nummer 6,  september 2009

 Jaap van der Veen

Woningcomplex 501 in Lombok bestaat 100 jaar en was het eerste complex in de sociale woningbouw in Utrecht. Dit is op 5 september feestelijk gevierd door de bewonersvereniging, in bijzijn van Ronald Paping (directeur Woonbond), Johan Klinkenberg (Bo-Ex) en wethouder Harry Bosch. Vooral de mededeling van Johan Klinkenberg dat het complex wat hem betreft zeker gerenoveerd zal worden droeg bij aan de algemene feestvreugde.

Verlichte Utrechters
Het complex aan de Surinamestraat en Parimaribostraat in Lombok bestaat uit 59 woningen met mooie karakteristieke gevels. Het is in 1909 gebouwd door NV Maatschappij ter verbetering van de volkshuisvesting 'Jaffa'. Deze corporatie werd opgericht door welgestelde en verlichte Utrechters, die zich tot taak stelden 'de woonbeschaving van de arbeider te verhogen'. Zij stelden woningopzichteressen aan, die controleerden of de bewoners zichzelf en hun huizen wel netjes hidden. In het begin bedroeg de huur ongeveer 2 gulden per week, en moest men tenminste 10 gulden per week verdienen.

Van sloop naar renovatie
De NV 'Jaffa' is in 1991 opgegaan in woningstichting Bo-Ex '91. In 1976 heeft al eens een renovatie plaatsgevonden. Bo-Ex maakte in 2004 bekend sloop van het complex te overwegen, omdat de woningen te klein en te slecht zouden zijn. Daarop hebben de bewoners de 'Bewonersvereniging Jaffa' opgericht om sloop te voorkomen en een grondige opknapbeurt van de woningen te krijgen. Zij gingen hierover in overleg met Bo-Ex. Uit een bouwtechnisch onderzoek bleek dat de woningen tegen niet al te hoge kosten technisch weer in orde gemaakt kunnen worden. Bovendien bleken de woningen erg geliefd te zijn bij de bewoners en starters op de woningmarkt. Na veel overleg concludeerde Bo-Ex dat er geen draagvlak voor sloop te verwachten is en ging zij overstag. Samen met de bewonersvereniging werd besloten een renovatieplan op te stellen.

Onzekerheid
Het renovatieplan werd in korte tijd gemaakt, maar de huurverhoging die Bo-Ex aan de woningverbetering verbond vond de bewonersvereniging veel te hoog. Ondanks veel rekenpartijen en lange overleggen is daarom nog steeds geen overeenstemming over het globale plan. Maar de partijen zijn het eens over de noodzaak van renovatie en het bereiken van overeenstemming over de huurverhoging.

Feest
Het feest begon met toespraken van Bertus Daamen (voorzitter bewonersvereniging Jaffa), en de heren Paping en Klinkenberg. Ronald Paping benadrukte het belang van sociale woningbouw voor een brede doelgroep. Omdat er nog geen duidelijkheid was sprak hij de wens uit dat dit complex behouden zou worden. Johan Klinkenberg feliciteerde de talrijke bewoners met de 100e verjaardag van hun complex en maakte een eind aan de onduidelijkheid over de toekomst door zijn uitspraak: "Dit complex wordt gerenoveerd, en de financiële kant daar zullen we wel uitkomen." Daarna werd een gedenksteen '100 jaar volkshuisvesting in Utrecht' onthuld door mevrouw Vrijdag (de oudste bewoonster van het complex) en de heer Paping. Deze zal bij de renovatie worden ingemetseld in een Bevel.

Daarna werd het samenzijn van de talrijke bewoners en genodigden voortgezet tot in de kleine uurtjes, onder het genot van heerlijk eten dat door diverse bewoners was klaargemaakt.


Ter beschaving van den arbeider - Stadsblad - woensdag 2 september 2009

Honderd jaar sociale woningbouw in Utrecht

Door Coby van Geffen

UTRECHT - Complex 501 in de wijk Transvaal bestaat honderd jaar en dat vieren de bewoners zaterdag 5 september met een groot feest. Een bijzonder feest, want de in 1909 opgeleverde woonblokken aan de Paramaribo en Bataviastraat waren de eerste sociale huurwoningen in Utrecht.

Aan het eind van de negentiende eeuw was het in ons land slecht gesteld met de huisvesting van arbeiders. In Utrecht was wel wat liefdadige volkswoningbouw, maar het merendeel van de arbeiders was afhankelijk van huisjesmelkers. Zij woonden in wat verlichte notabelen in die tijd 'menschenpakhuizen' noemden.

In 1901 werd de Woningwet aangenomen, bedoeld om met gemeenschapsgeld de bouw van goede woningen te bevorderen. In Utrecht was de 'NV Maatschappij ter verbetering van de volkshuisvesting Jaffa' - opgericht door welgestelde Utrechters uit de verlichte hoek - de eerste corporatie die steun aanvroeg voor bet bouwen van arbeiderswoningen. Jaffa was een opmerkelijke woningbouwmaatschappij, vanwege de oprichters, de organisatievorm (NV) en de architectuur (verdiepingsbouw) , maar ook vanwege de bevoogdende houding tegenover de huurders en het gebruik van woningopzichteressen. Zij hadden tot taak de 'woonbeschaving van de arbeider te verhogen', een vak dat 'bij uitnemendheid voor de vrouw geschikt' was. "Deze dames controleerden of de bewoners zichzelf en bun woning wel netjes hielden", vertelt Bertus Darnen, voorzitter van de bewonersvereniging Jaffa. "Of ze luizen hadden en fatsoenlijk aten."

Toekomstige huurders moesten bovendien een redelijk wekelijks inkomen hebben: tien tot elf gulden -dat is ongeveer wat wij tegenwoordig bet bestaansminimum noemen. "Deze lijn is nog heel lang doorgevoerd. Tot ver in de vorige eeuw was er een ballotagecommissie die beoordeelde of toekomstige bewoners wel aan bepaalde voorwaarden voldeden."
Vanwege schaarste moest bij de bouw van bet complex worden gewerkt met verschillende kIeuren stenen die creatief in motieven zijn verwerkt. Helaas is die lijn bij de renovatie in 1976 niet doorgezet. De aanbouwen ogen aIs een nieuwbouwwijk uit die tijd.

Renoveren
In 2004 wilde de huidige eigenaar, woningcorporatie Bo-Ex, het complex slopen om plaats te maken voor nieuwbouw, met tweederde koopwoningen. "Maar wij willen bet complex graag houden zoals bet vroeger bedoeld was", aIdus Bertus Damen. "Waarom karakteristieke woningen die nog steeds in trek zijn slopen? Het heeft jaren van moeizaam onderhandelen gekost, maar nu zijn we op de goede weg en werken we samen met Bo-Ex aan een renovatieplan."
Om 17.00 uur zaterdagmiddag (5 september 2009) wordt tijdens het feest op de hoek van de Paramaribo- en Bataviastraat een gevelsteen onthuld als blijvende herinnering aan honderd jaar volkshuisvesting in Utrecht.

Op de foto bij het artikel: Mevrouw Vrijdag (midden, met groene broek) is de oudste bewoonster van bet complex. Ze woont er al 47 jaar. Rechts van haar staat (met rood jasje aan) Greet Damen, samen met haar man Bertus Damen (de voorzitter van de bewonerscommissie, vijfde van links).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De trots van Bo-Ex: de restauratie van de panden op het Veeartsenijterrein

Directeur 100-jarige corporatie Bo-Ex:

"Wonen begint bij mensen"    -   25 juli 2007

Door Akke de Bruijn

Allerbelabberds was het!" Johan Klinkenberg, twintig jaar directeur van Bo- Ex, staat stil bij de jammerlijke woonomstandigheden van de arbeiders zo'n honderd jaar geleden in de Domstad. ‘Zijn' woningcorporatie Bo-Ex heeft eind juni haar 100-jarig bestaan gevierd.

In 1907 steken namelijk drie vermogende notabelen hun ‘koppen' bij elkaar om iets aan het ongezonde wonen van die arme mensen te doen. Daar begint de geschiedenis van Bo-Ex. En daarmee is Bo-Ex de oudste woningcorporatie van de stad. En met 8500 woningen in Utrecht en een plukje in Nieuwegein de kleinste. Klein maar fijn?

Klinkenberg: "Het begint eigenlijk allemaal met de nieuwe Woningwet in 1901. Er komen dan stichtingen, verenigingen die ‘uitsluitend werkzaam zijn in de volkshuixsvesting'. Dat zinnetje staat nog steeds precies zo in officiële statuten van huidige woningcorporaties. In Utrecht wordt dan in 1907 de NV Maatschappij tot verbetering der volkshuisvesting ‘Jaffa' opgericht, de voorloper van Bo- Ex. Initiatiefnemers zijn ir. Willem de Man, mr. F.A. van Engen en mevrouw M.G. Muller-Lulofs.
De Man is de grote initiator. Hij is lid van de Centrale Gezondheidsraad en wil iets doen aan de ellendige leefomstandigheden van de arme mensen. Verschillende partijen doen dat trouwens in die tijd. Zoals Philips in Eindhoven, die bouwt een dorp voor haar arbeiders die uit Drenthe komen. Want hoe gezonder de arbeiders zijn, hoe meer productie. Of het nu om de mensen ging, of om de productie ..., wie zal het zeggen?"

"De drie notabelen van Jaffa starten een ‘NV', want ze vinden wel dat je het moet terugverdienen. Dat is een normale gedachte in die kringen. Dus geven ze aandelen uit. Voor 100 gulden kan je aandeelhouder worden. Dat is in die tijd erg veel geld, want met 1400 gulden bouw je een huis. Jaffa begint met plannen te maken voor zestig woningen in Lombok, de uitbreidingswijk van Utrecht. Aan de Suriname-, Paramaribo-, Madoera- en Bataviastraat wordt in 1909 ‘Jaffa I' opgeleverd. Huur 1,70 tot 1,90 gulden per week. En huurders dienen een wekelijks inkomen van 10,- tot 11,- gulden te hebben. Ja, de huizen staan er nog. En momenteel bekijken we samen met de bewoners van die huizen, nu beter bekend onder de naam Complex 501, hoe we het complex kunnen opknappen."

OPZICHTERES

Mevrouw M.G. Muller-Lulofs is belangrijk in de geschiedenis van Bo-Ex. Zij is in die tijd een van de belangrijkste woordvoerders van de ‘moderne armenzorg' in Nederland en mede-oprichteres van de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk. Uit huisbezoeken bij arme gezinnen weet zij hoe groot de armoe is en hoe slecht de woningen zijn. Haar dochter wordt de eerste betaalde werknemer bij Jaffa. Klinkenberg: "Als woningopzichteres ziet mejuffrouw Muller erop toe dat de huurders hygiënisch wonen, dat ze gezond eten, dat de kinderen netjes worden opgevoed en naar school gaan, dat vader zijn weekloon niet opdrinkt. Dat fenomeen blijft tot 1957! Dat de arbeiders, de eenvoudige mensen, zonder opleiding, daarbij geholpen moeten worden, is in die jaren een gangbaar idee. Het aanstellen van zo'n woningopzichteres, dat was nieuw. Jaffa is ermee begonnen. En als je nu kijkt wat onze woonconsulentes doen - het begeleiden van huurders met problemen naar gemeentelijke, welzijns-, of jeugdzorginstellingen - dan zie je dat woningcorporaties mensen nog steeds bijstaan in het wonen en leven in hun woning als dat nodig is. Woningcorporaties zijn niet voor niets uit idealistisch oogpunt ontstaan. En in feite zit die kern nog steeds in ons werk: wij zijn bereid mensen veel te ondersteunen bij het wonen. Vooral mensen die dat niet kunnen op eigen kracht, of door te laag inkomen, of andere omstandigheden. Denk aan lichamelijk of geestelijk handicap. Bo-Ex is net gestart met het derde opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Een hostel, samen met Vaartserijn. Zij doen de zorg, onze specialiteit zijn de ‘steentjes". En in Overvecht gaan we een woonzorgcentrum bouwen voor ouderen die vroeger een zwervends bestaan hebben geleid. Een woningcorporatie zit op het snijvlak van maatschappij en zakenwereld. Het ene moment slaan we een eerste paal voor een woonzorgcentrum, het andere moment zijn we met een aannemer aan het praten om te kijken of we voor een project in Leidsche Rijn voor tweehonderd woningen tot een goede aanneemsom kunnen komen. Dat maakt dit werk zo leuk."
Klinkenberg heeft het ‘vak' in Rotterdam geleerd. In de jaren zeventig mocht hij bij de woningcorporatie Patrimonium de ‘gekste' projecten begeleiden, zoals de Kubuswoningen van Piet Blom, en de nieuwbouw op het terrein van de voormalige Heineken-brouwerij. Het allerleukste project binnen Bo-Ex? Klinkenberg: "Het Veeartsenijgebied, tussen de Biltstraat en de Poortstraat, de plek waar de oude faculteit diergeneeskunde lag. De eer gaat hier trouwens naar de bewoners. De gemeente wilde namelijk alles slopen. Maar de buurtbewoners hebben zich keihard gemaakt voor behoud van de oude woningen, de paardenstallen. Bo-Ex heeft zich daarbij aangesloten. Het vroegere crematorium, waar de dierenkadavers werden verbrand, is onze trots: de stadsvilla. Het karakter van de buurt is behouden gebleven. En nu is iedereen in Utrecht trots op het Veeartsenijgebied, ook het gemeentebestuur!"

SLOOPPOLITIEK

"Het klinkt als een open deur, maar de gemeente en de corporaties in Utrecht voelen zich partners. Met elkaar, en dat is al jaren lang zo, vinden wij dat wij er samen voor moeten zorgen dat de huisvesting in Utrecht goed is voor de burgers van de stad. We hebben elkaar bikkelhard nodig. Bo-Ex voelt zich in de meeste gevallen gesteund door de politiek. Wij hebben prestatieovereenkomsten met de gemeente. Meestal ligt Bo-Ex met Harrie Bosch, wethouder Wonen, op één lijn. Maar we botsen ook. Met name als het gaat over slopen van oude complexen. Dit college – deze coalitie - heeft besloten dat 60 procent van de bewoners moet instemmen met sloop wil het ook daadwerkelijk plaatsvinden. De corporaties hadden het op iets meer dan 50 procent willen houden. Kijk, als je een bewoner die relatief lekker woont, en het naar zijn zin heeft, vraagt: vind je het goed dat we dit complex slopen, dan heeft hij vlug de neiging om nee te zeggen. Dat is heel logisch. Maar als je werkelijk wilt bewerkstelligen dat de kwaliteit van woningbouw op sommige plekken in de stad heel erg anders gaat worden - met andere woorden gewoon slopen en nieuwbouw plegen - dan is het de vraag: hoeveel macht moet je de zittende huurder geven? Want die zittende huurder kan ook morgen weer weg zijn.

Als het gaat om de huisvesting van mensen, dan heeft de gemeente de eerste verantwoordelijkheid. Dat staat in de grondwet. De corporaties vullen dat in de praktijk in. Wij realiseren dat voor sociale huureenheden en ook voor een deel voor koopwoningen. Voor kopers zijn wij gewoon als projectontwikkelaar bezig, bijvoorbeeld in Leidsche Rijn. En daar halen we onder andere ook ons geld mee binnen. Wij zijn zakelijk, maar winst maken is niet onze eerste doelstelling. Onze eerste doelstelling is om prestaties te leveren waar de maat- schappij nut van heeft. Dat is ons bestaansrecht. Dat is de kracht van corporaties: geld speelt niet de belangrijkste rol, maar de mens!" "Ja, Bo-Ex is de kleinste corporatie in Utrecht. Mitros de grootste, met 25.000 eenheden, dan komt Portaal, met 12.000 woningen. En toch zijn wij overeind gebleven. Onze kracht ligt bij de mensen in de organisatie. We zijn zeer zorgvuldig in de selectie. Qua kennis en kunde. Onze medewerkers moeten ook ‘gewoon' aardige mensen zijn, met het hart op de goede plek. We hebben het laatst aan onze belangenhouders gevraagd. Zij vinden Bo-Ex besluitvaardig, slagvaardig, en altijd oplossingsgericht. In het hele bedrijf proberen we al deze kenmerken door te voeren. De spelregels zijn voor iedereen duidelijk. Dat geldt tot en met onze commissarissen. Zo krijg je een mooie bedrijfscultuur. Sinds 3 jaar hebben we een nieuwe huisstijl en dragen we een nieuw logo. Ook ons pand, onze entree, is aangepast. Daar heb ik hele gesprekken over gehad met de architect en de interieurarchitect. Niet over hoe het eruit moest zien, maar wat Bo-Ex nu precies is, waar Bo-Ex voor staat. We waren op zoek naar een centraal motto dat ons vangt. Totdat onze externe communicatieadviseuse zei: ‘Ik trek nu een half jaar met jullie op, en ik heb jullie motto nu te pakken. Ga ervoor zitten, en luister'. We gingen rustig zitten, en zij ging staan. Ze zei: "Wonen begint bij mensen". We kregen kippenvel. We voelden ons allemaal aangesproken." Meer informatie: www.boex.nl. Op de site is een link naar een uitzending van het tv-programma Kruispunt. Hierin worden een woningconsulente, een timmerman, de manager wonen en een receptioniste van Bo-Ex gevolgd.


Bo-Ex stelt sloopplannen Complex 501 bij - Ons Utrecht, 18 april 2007
 
Door Noortje van Dorp
 
Complex 501, gelegen tussen de Laan van Nieuw Guinea, de Groeneweg en de Vleutenseweg, wordt niet per definitie gesloopt. Na een bouwkundig- en een bewonersonderzoek heeft woningcorporatie Bo-Ex haar plannen bijgesteld en wordt renovatie ook als mogelijke optie meegenomen bij het uitwerken van de plannen. "Wij zijn blij met dit nieuws", aldus Michel Post van Bewonersvereniging Jaffa, al jaren in strijd tegen de sloop.
Dat renovatie nu ook tot de mogelijkheden behoort, is een pak van het hart voor bewonersvereniging Jaffa en veel bewoners van het complex. Bijna vier jaar geleden zag de situatie er nog heel anders uit. In het najaar van 2003 vroegen de bewoners in een brief aan Bo-Ex om beter onderhoud. Bo-Ex ging in mei 2004 met de bewoners in gesprek. De woningcorporatie gaf toe dat het slecht gesteld is met het onderhoud van het complex.

Maar in plaats van de verwachte onderhoudswerkzaamheden, wil Bo-Ex het complex slopen. De enige reële optie voor het complex, volgens de woningcorporatie. Maar niet volgens veel bewoners. De bewonerscommissie wordt opgericht en heeft als motto: slopen dat nooit!
 
GEHECHT
Na heel wat gesteggel komen Bo-Ex en de bewonersvereniging overeen dat er een onafhankelijk bouwkundig onderzoek wordt uitgevoerd naar de staat van het complex. Ook zal er een bewonersonderzoek komen om de meningen van de bewoners te horen. Uit het bewonersonderzoek, afgenomen in 2005, blijkt dat veel bewoners van het complex houden, ook al vertonen de woningen gebreken. De gehechtheid heeft voornamelijk te maken met de gunstige prijs/kwaliteitverhouding en de buurt. Meest voorkomende gebreken zijn rotte kozijnen en vocht. De meerderheid van de bewoners is, ten tijden van het onderzoek, voor groot onderhoud met verbeteringen naar keuze.

De resultaten van het bouwkundig onderzoek in 2006/2007 geven ook meer hoop voor het voortbestaan van het complex. De technische staat van de woningen is minder slecht dan ook Bo-Ex verwacht. Wel wordt geconstateerd dat er heel wat achterstallig onderhoud is. De woningen zijn niet geïsoleerd, vochtig en gehorig, al vinden de meeste bewoners dit laatste niet een echt probleem. Om de woningen bewoonbaar te maken en houden, is wel minimaal een middelgrote renovatie nodig. Daarbij moet in ieder geval onder andere de vochtproblemen, houtrot, de ventilatie en het stucwerk worden aangepakt.
Bo-Ex start binnenkort, in overleg met de bewonersvereniging, met het uitwerken van de uitgangspunten en het formuleren van de mogelijke scenario's. Voor de zomer zullen de bewoners over deze uitgangspunten worden geformeerd. In het najaar werkt Bo-Ex de scenario's uit en zal een draagvlakmeting onder de bewoners worden gehouden. Als alles volgens de planning en voorspoedig verloopt, start de woningcorporatie in 2008 met de planuitwerking.


Sloop en nieuwbouw in de Rivierenwijk - Stadsblad editie Noord/Zuid juli 2006

UTRECHT - Woningcorporatie Bo-Ex wil aan de Noordzee straat in Rivierenwijk 77 woningen en. een bedrijfsruimte op het binnenterrein slopen om er op dezelfde plek zestig à zeventig nieuwbouwwoningen voor terug te bouwen.
De huidige woningen zijn in slechte staat en een ruime meerderheid van de bewoners is voor sloop en nieuwbouw. De meeste nieuwe woningen worden eengezinswoningen. De verdeling wordt 60 procent koop en 40 procent huur. Het gebouwtje op het binnenterrein wordt gesloopt, onder andere voor parkeerplaatsen. De ontwikkeling maakt deel uit van het programma 'Utrecht Vernieuwt': de herstructurering van wijken in samenwerking tussen gemeente en woningcorporaties. In dat kader krijgen bewoners een urgentieverklaring en de garantie dat zij terug kunnen keren in een eengezinswóning.
Het college heeft nu,de startnotitie 'Sloop-nieuwbouw woningen aan de Noordzeestraat e.o.' vrij gegeven voor consultatie.


AD – Utrecht Stad Dichtbij – Woensdag 17 mei 2006

 Woningcorporatie verhuurt huizen ten onrechte tijdelijk

 ‘Bo-Ex rommelt met sloop’

 Bo-Ex sloopt woningen tegen de regels in. GroenLinks wil dat de gemeente ingrijpt.

 Utrecht

 Woningcorporatie Bo-Ex ’91 ontduikt met slimme verhuurmethodes de regel dat ze woningen in Utrecht alleen mag slopen als de meerderheid van de huurders het er mee eens is.
Dat gebeurd door complexen al tijdelijk te verhuren voordat het sloopbesluit is gevallen, stelt gemeenteraadslid Pepijn Zwanenberg van GroenLinks in schriftelijke vragen.
Zwanenberg haalt zijn inlichtingen uit de Noordzeestraat in Rivierenwijk. Van de 76 Bo-Ex-woningen daar waren er 27 tijdelijk verhuurt aan studenten toen de enquêteformulieren over sloop of renovatie op de post gingen. Bij zo’n stemming mogen de tijdelijke huurders niet meedoen.
De sloop gaat door, want van de overgebleven vaste bewoners stemden er 32 voor afbraak en nieuwbouw. Dat is meer dan de helft, maar dekt slechts 42 procent van het aantal woningen.
Zwanenberg vindt dat deze werkwijze niet deugt: tijdelijke verhuur mag pas als er een sloopbesluit is. Wat Bo-Ex doet in Rivierenwijk is slecht voor de sociale samenhang in de buurt, schrijft hij. Het stadsbestuur moet er iets tegen doen.
Ook in Lombok is Bo-Ex volgens het gemeenteraadslid aan het rommelen. Nieuwe bewoners van Complex 501 bij de Paramaribostraat en de Surinamestraat moeten tekenen dat zij weer vertrekken zodra de corporatie besluit om te slopen.
Dat lijkt op tijdelijke verhuur, vindt Zwanenberg, terwijl met de huurdersvereniging is afgesproken dat 501 gewoon in de verhuur blijft zolang er nog onderzoeken lopen. De bewonerscommissie bepleit renovatie, Bo-Ex koerst al jaren op sloop.


Visies op de herstructurering - meningen nieuwe raadsleden lopen uiteen - Vechtkrant - mei 2006

Op 7 maart 2006 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Jan Verkaik (PvdA), Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Daniëlle van den Broek (VVD) en Tim Schippers (SP) zijn nieuwe raadsleden die zitting hebben in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Zij houden zich daar bezig met zaken als wonen en herstructurering in Utrecht. De Vechtkrant peilde hun meningen.

Gevarieerde wijken
Wat vindt je van de herstructurering?

Daniëlle (VVD): 'De samenstelling van de woningvoorraad in sommige wijken van Utrecht is te eenzijdig. Herstructurering is noodzakelijk om hier verandering in te brengen. Ook de kwaliteit van de woningen zal hierdoor verbeteren. Sloop en nieuwbouw is daarvoor noodzakelijk. Maar soms kan ook voor een andere oplossing worden gekozen. Neem nou complex 501 van de Bo-Ex. Daar zou je er ook voor kunnen kiezen de woningen te renoveren en daarna een deel te verkopen. Misschien kun je de woningen zelfs verkopen zonder dat ze gerenoveerd zijn.'

Tim (SP): 'Sociale problemen los je niet op met sloop en nieuwbouw. Als mensen verplicht moeten verhuizen, verhuizen hun problemen gewoon mee. Die los je daar niet mee op. De sociale problemen in een wijk moet je oplossen met sociale maatregelen. Je moet inzetten op onderwijs en wijkeconomie.
Daarnaast is de vraag waar mensen dan naar toe moeten. Er is al een woningtekort in Utrecht. Er zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Als de woning bouwtechnisch in goede staat zijn is het onzin om ze te slopen.'

Jan (PvdA): 'Als het gaat om sloop bij herstructurering vind ik dat dit alleen zou moeten gebeuren als renovatie echt te duur is. Als de huurprijs na renovatie bijna net zo hoog is als bij nieuwbouw is renovatie niet zinvol. Herstructurering is noodzakelijk om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden. Woningen die op instorten staan moeten vervangen worden. Maar het slopen van woningen om de diversiteit te bevorderen is niet echt mijn ding.'

Pepijn (GL): 'Differentiatie van de woningvoorraad is een belangrijke doelstelling van de herstructurering. Ik geloof daar niet zo in. Over differentiatie wordt alleen gesproken bij sociale huurwoningen. Het gaat er nooit over dat er in Utrecht Oost alleen maar koopwoningen staan. Daar kan ook differentiatie in aangebracht worden. Er zouden meer sociale huurwoningen moet worden gebouwd in Utrecht Oost en jongerenhuisvesting in het stationsgebied. Herstructurering is wel nodig om vitale wijken te krijgen. Bij vitale wijken denk ik aan een levensloopbestendige wijk, waar plaats is voor jong en oud en waar de kwaliteit van de woning goed is.'

Draagvlak voor sloop
Wat vind je van het betrekken van bewoners bij de herstructurering?

Daniëlle: 'De inspraak van bewoners bij de herstructurering moet op een andere manier geregeld worden. Ook de omwonende van een herstructureringscomplex moeten erbij betrokken worden. Zij moeten straks ook in een veranderde omgeving wonen. Daarnaast is het nu vaak een kleine groep mensen die echt betrokken is bij het proces.
Het huidige college heeft in haar programma gezegd dat 60% van de bewoners moet instemmen met sloop. Ik ben het daar niet mee eens. In sommige gevallen is het niet nodig dat een meerderheid van de zittende bewoners instemt met sloop. Er kunnen goede redenen zijn om een bepaald complex te slopen. Als de bewoners op een goede manier bij het besluitvormingsproces zijn betrokken, maar uiteindelijk niet instemmen met sloop, kan ik toch instemmen met sloop. Je moet bedenken dat je niet alleen herstructureert voor de zittende bewoners, maar ook voor woningzoekenden.'

Tim: 'Het is goed dat dit college heeft aangegeven dat 60% van de bewoners moet instemmen met sloopplannen. Een dak boven je hoofd is immers een eerste levensbehoefte. In sommige gevallen is er sprake van achterstallig onderhoud. Dat moet dan gewoon verholpen worden.'

Jan: 'De eis die dit college stelt vind ik goed. Ik weet dat je mensen pijn doet als je hun woning sloopt ik vind dat heel erg. Er is wat mij betreft één uitzondering mogelijk op de 60% regel, namelijk als onafhankelijk onderzoek aantoont dat er geen andere opties zijn.'

Pepijn: 'Wat ik belangrijk vind is hoe je met de mensen omgaat. De bewoners moeten goed en op tijd geïnformeerd worden. Je moet de bewoners bij het proces betrekken en samen met hen werken aan een toekomstbeeld voor het complex. Ik noem dat herstructurering van onderaf.'

Meer koopwoningen
Wat vind je verder belangrijk?

Daniëlle van den Broek: 'Mensen moeten een huis kunnen kopen. Eigenaar bewoners zorgen goed voor hun woning en zijn meer betrokken bij hun woonomgeving. De VVD denkt na over het scheppen van mogelijkheden voor huurders om - onder bepaalde voorwaarden - een woning voor een relatief lage prijs te kunnen kopen. Uiteraard moeten er voldoende sociale huurwoningen overblijven, maar alleen voor de mensen die dat echt nodig hebben. De VVD streeft naar een verhouding van 30% sociale huur en 70% woningen in de marktsector.'

Imago aanpakken

Tim Schippers: 'Over sommige wijken bestaat een verkeerd beeld. Neem nou Kanaleneiland. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is er daar wel degelijk sprake van sociale samenhang. Dat hebben we gezien toen we een demonstratie organiseerden tegen het plan om de groenstrook langs het Amsterdam-Rijnkanaal te bebouwen. Daar kwamen ontzettende veel mensen op af, van allemaal verschillende nationaliteiten. Zij maakten zich wel degelijk hard voor de kwaliteit van hun eigen woonomgeving. Maar als altijd de negatieve aspecten van een wijk worden belicht kom je vanzelf in een negatieve spiraal terecht. Daarom is het belangrijk om ook aan het imago van zo'n wijk te werken. Geeft meer aandacht aan de positieve elementen van die wijk, want die zijn er!'

Woningtekort wegwerken

Jan Verkaik: 'Aan het eind van mijn raadsperiode wil ik dat er heel veel nieuwe woningen in de stad zijn gebouwd. Het oplossen van het woningtekort is een van de belangrijkste opgaven voor dit college. De bittere ellende dat mensen zeven, acht of negen jaar ingeschreven moeten staan om aan een huisje te komen. Daar moeten we echt wat aan doen. We moeten vooral meer goedkope koopwoningen bouwen in Utrecht. De woningmarkt kun je vergelijken met een trap. Als er treden missen kom je nooit hoger. We kunnen wel dure woningen bouwen, maar als er onvoldoende goedkope woningen zijn komt er nog geen beweging in de woningmarkt.'

Meerwaarde

Pepijn Zwanenberg: 'Bij sloop verdwijnt ook een stuk verleden. Soms zou je er voor moeten kiezen om een deel van een complex te laten staan om te laten zien dat het er geweest is. Dat geeft meerwaarde aan het gebied. Dat geldt ook voor mooie architectuur. Ik ben geen voorstander van een fly-over op het 24 oktoberplein, maar als er een komt laat het dan een mooie zijn.'
 

Debat Tumult sloop goedkope huurwoningen Lombok, Vechtkrant - 13-09-05

Betaalbaar wonen in Lombok bedreigd door sloop?

De komende jaren worden in Lombok goedkope huurwoningen gesloopt en gerenoveerd. Zijn de woningen daarna nog wel betaalbaar? Is de verhouding tussen koop- en huurwoningen wel juist? En hebben de zittende bewoners wel invloed op de besluitvorming? Over deze vragen organiseerde TUMULT een debat.

Op 13 september organiseerde TUMULT een paneldiscussie over de mogelijke sloop van woningen van de complexen 501 en 507 van Bo-Ex in Lombok. Zo'n 80 belangstellenden zijn in de zaal aanwezig, vooral bewoners uit de genoemde complexen. Bo-Ex wil een deel van het complex slopen en een ander deel renoveren.

Onder voorzitterschap van Hugo van der Steenhoven gaan de volgende panelleden met elkaar en de zaal in debat:
- Staf Depla, Tweede kamerlid (PvdA);
- Johan Klinkenberg, directeur van Bo-Ex;
- Marie-Louise van Kleef, wethouder Ruimtelijke Ordening;
- Wybren de Jong, voorzitter van de Bundeling;
- André Thomsen, hoogleraar woningverbetering TU Delft.

Betaalbare woningen

Volgens directeur Klinkenberg zijn en blijven er voldoende betaalbare woningen in de stad Utrecht. De corporaties voldoen ruim aan de afspraken over de omvang van de kernvoorraad. Wel wonen er veel mensen in die best meer kunnen betalen: 42% om precies te zijn.
Wybren de Jong stelt dat er veel meer vraag naar goedkope woningen is dan aanbod. Natuurlijk is Utrecht een gewilde stad, het beperkte woningaanbod moet dus vooral gaan naar degenen die erop zijn aangewezen.
Kamerlid Depla is van mening dat het probleem van de betaalbaarheid door velen wordt onderschat. Een huur van 490 euro is voor veel mensen te hoog, vooral als je net buiten de huursubsidie valt. De middeninkomens komen met de sterk gestegen prijzen ook voor een koopwoning vaak niet meer aan de bak.

Meer renoveren

Er worden veel meer sociale huurwoningen gesloopt dan er worden bijgebouwd, aldus prof. Thomsen. De koopsector is een schaarstemarkt, en de huurwoningen gaan door het optreden van de gezamenlijke corporaties dezelfde kant op. Hij pleit voor meer renovatie en minder sloop.
Wethouder van Kleef wijst erop dat in Utrecht onlangs de planning is bijgesteld, waardoor er meer woningen gerenoveerd zullen worden en minder gesloopt.

Complex 507

Een bewoonster van complex 507 brengt in dat de Bo-Ex al 20 jaar te weinig aan het onderhoud heeft gedaan. En dan moet er nu opeens gesloopt worden?
Johan Klinkenberg: de woningen zijn 80 jaar oud en van matige kwaliteit. Er is 4 jaar met de bewoners gediscussieerd. Het grootste deel van het complex wordt gerenoveerd, en alle gerenoveerde woningen vallen onder de huurgrens voor de huursubsidie. Het achterstallig onderhoud betreft maar 10% van de investering.
Die 10% is volgens André Thomsen veel te laag geschat. Daar zit bijvoorbeeld niet de vervanging van de kozijnen in, die technisch niet meer meekunnen.
Wybren de Jong van de Bundeling vindt de huursubsidie geen afdoende oplossing voor de forse huurstijgingen. Er wordt op de huursubsidie bezuinigd, en de huurstijging wordt maar voor een deel opgevangen door een hogere subsidie.

Waarom sloop?

Vanuit de zaal wordt nogmaals gevraagd waarom er woningen gesloopt moeten worden die technisch best nog wel op te knappen zijn.
De heer Klinkenberg antwoordt dat de renovatie net zo duur is als nieuwbouw. Op het renovatieplan zit een tekort van € 60.000 per woning, dat moet door de nieuwe koopwoningen worden opgevangen. Volgens André Thomsen is nieuwbouw duurder dan renovatie.

Verhouding huren-kopen

Een andere bewoner vindt dat de gemeente er voor moet zorgen dat net zo veel sociale huurwoningen terug komen als er gesloopt worden.
Wethouder van Kleef antwoordt dat er op stedelijk niveau een goede balans is tussen de aantallen sociale huur- en koopwoningen die gerealiseerd worden. In 15 jaar tijd wordt eenderde van de corporatie woningen aangepakt. Dat heeft voor een deel met kwaliteitsverbetering te maken, maar ook met gemengde wijken.
Er zijn al voldoende koopwoningen in Lombok, aldus een spreker uit de zaal. Dat wordt door het panel niet tegengesproken.
Staf Depla vraagt zich af waarom er dan geen nieuwe sociale huurwoningen worden gebouwd in Lombok.
André Thomsen zegt dat deze discussie al 30 jaar speelt in Lombok. De bestaande sociale huurwoningen zijn technisch vaak beter dan de particuliere woningen, zowel in de huur als koop.

Inspraak

Staf Depla stelt voor om de bewoners de vragende partij te maken, samen gaat het sneller. Wybren de Jong sluit zich hierbij aan: in complex 507 dreigt nu een loopgravenoorlog te ontstaan.
Volgens de wethouder was het proces wel goed georganiseerd, Bo-Ex heeft zelfs een second opinion mogelijk gemaakt. Volgens haar is de patstelling door de opstelling van de bewoners ontstaan.
Maar volgens Depla verschillen de partijen gewoon van mening. Je kan van externe deskundigen geen oplossing verwachten als de uitgangspunten van partijen te veel verschillen.
Volgens een bewoonster kwam de Bo-Ex in juni opeens met een eigen voorstel, dat voor de bewoners niet aanvaardbaar is.
André Thomsen stelt dat het instituut woningcorporatie dit misschien wel niet kan oplossen. Door de schaalvergroting is de afstand met de huurders groter geworden. Misschien moeten we juist naar meer verantwoordelijkheid voor de huurders, bijvoorbeeld door het vormen van een coöperatie.
En daarmee sluit Hugo van der Steenhoven de avond af.  

Debat Tumult sloop goedkope huurwoningen Lombok, Tumult - 13-09-05

‘Creativiteit in volkshuisvesting’

Door Eva Houtsma

De komende jaren worden in Lombok goedkope huurwoningen gesloopt en gerenoveerd. Op verschillende locaties worden koopwoningen teruggebouwd. De gemeente Utrecht streeft naar een evenwichtige verdeling van huur- en koophuizen in de stad. De woningcorporaties moeten een betaalbare woningvoorraad realiseren en
beheren. Waarom komen er in Lombok meer koopwoningen? En hebben bewoners
inspraak op de besluitvorming?

Op dinsdag 13 september organiseerde TUMULT in samenwerking met Intro NFT en bewonersverenigingen Jaffa en Complex 507 een debat onder de titel Goed + koop = goedkoop. Sloop sociale huurwoningen in Lombok. Onder leiding van adviseur Hugo van der Steenhoven discussieerden met elkaar PvdA-Tweede Kamerlid Staf Depla, wethouder
Ruimtelijke Ordening Marie-Louise van Kleef, Wybren de Jong van bewonersplatform De Bundeling, directeur woningcorporatie Bo-Ex Johan Klinkenberg en hoogleraar Woningverbetering TU Delft André Thomsen.

Stellingen
Het debat vanavond gaat over de toekomst van de volkshuisvesting – in Lombok en de stad Utrecht. De zaal zat alvast vol bewoners uit Lombok, die enthousiast van zich laten horen. Over de toekomst van de volkshuisvesting wordt al vijfentwintig jaar gediscussieerd, begint voorzitter Hugo van der Steenhoven het debat. Hij stelt de panelleden één voor één voor door ze een stelling voor te leggen: volgens Bo-Ex directeur Johan Klinkenberg is de Utrechtse
corporatie niet rijk. Wethouder Marie-Louise van Kleef verwacht dat volkshuisvesting een belangrijk punt zal worden bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Tweede Kamerlid Staf Depla verzekert de luisteraars dat hij niet zal stuivertje wisselen met wethouder Hans Spekman, die naar Den Haag vertrekt. Wybren de Jong van bewonersplatform De Bundeling voelt zich als bewoner serieus genomen door de corporaties. Hoogleraar Woningverbetering
André Thomsen is er nog niet.

Tijdens het debat zullen drie thema’s aan bod komen, bereidt Van der Steenhoven het rumoerige publiek voor. Als eerste de vraag of volkshuisvesting nog betaalbaar is. Kunnen mensen in Utrecht nog betaalbaar wonen? Als tweede zal de verhouding tussen koop- en huurwoningen in de stad aan bod komen. Als laatste bespreekt het panel de inspraak en
medezeggenschap van bewoners op plannen van de gemeente en de corporaties.

Kieskeurig
Zijn er nog betaalbare woningen in de stad? Vraagt voorzitter Van der Steenhoven het panel. Johan Klinkenberg vindt van wel. ‘We hebben een prestatieafspraak gemaakt met de gemeente en er zijn meer sociale huurwoningen dan we hebben afgesproken.’ Toch zijn er lange wachtlijsten voor een huurwoning, voert Van der Steenhoven aan. ‘Maar volgens mij is er geen tekort,’ antwoordt Klinkenberg. Dat komt hem op gelach uit de zaal te staan. Hij legt uit: ‘We moeten een woning vier keer aanbieden voordat ‘ie wordt verhuurd. En dat ligt niet aan de kwaliteit van de woningen, maar aan de kieskeurigheid van de kandidaat-huurder. Die weet wat ‘ie wil.’ Maar daar is Wybren de Jong het niet mee eens. ‘Utrecht is zo populair, er zullen nooit voldoende goedkope huurwoningen zijn. De huizen die er zijn moeten worden aangeboden aan mensen die het nodig hebben. Daar is nog een boel te winnen.’ Staf Depla haalt bovendien het betaalbaarheidprobleem aan: ‘€ 490,- huur is misschien niet duur voor het bouwen en exploiteren van een woning. Maar datzelfde geldt niet voor de portemonnee van mensen. Dat is niet goedkoop als je € 18.000 euro per jaar verdient en geen huursubsidie krijgt.’ Depla vindt dat rijks- en gemeenteoverheid beter samen moeten werken. Bovendien zouden rijke woningcorporaties volgens hem gedwongen moeten worden om te investeren in stedelijke gebieden. Van der Steenhoven vraagt wethouder Marie-Louise van Kleef naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid. ‘Wij bouwen niet, dat moeten de corporaties doen’ reageert zij. ‘We maken wel afspraken. Er zijn nu genoeg woningen voor mensen met lage inkomens. Maar er zijn ook veel scheefwoners: die verdienen te veel voor de huur die ze betalen.’ De stap tussen huren en kopen is volgens Van Kleef te groot. ‘Er zijn te weinig goedkope koopwoningen en dure huurwoningen. Dáár zit de vraag, die worden bijgebouwd.’  Hoogleraar Woningverbetering André Thomsen is inmiddels gearriveerd en schuift aan. Hij krijgt meteen het woord: ‘De woningcorporaties zijn de afgelopen vijftien jaar laks geweest met nieuwbouw’ vindt hij. ‘De omstandigheden op de woningmarkt zijn zo ontzettend veranderd, maar de plannen zijn hetzelfde gebleven.’Volgens Thomsen is er schaarste op de woningmarkt en moet de overheid daarom een oogje in het zeil houden. Volgens Thomsen moet er gekeken worden op buurtniveau. Hij wijst er bovendien op dat er bij nieuwbouwprojecten ook vaak gesloopt wordt vanwege de bevolkingssamenstelling. ‘Wat er in Den Haag en Rotterdam gebeurt, dat heeft niks met volkshuisvesting te maken.’

Onderhoud
Een mevrouw in de zaal woont in complex 507 in Lombok, op de lijst van te slopen woningen van Bo-Ex. Ze is kwaad: ‘De woningbouwvereniging heeft de boel dertig jaar laten verslonzen en nu moet er ineens gesloopt worden!’ Klinkenberg geeft toe dat de laatste jaren beperkt onderhoud is gepleegd. ‘De laatste twintig jaar zul je bedoelen!’ reageert de vrouw. Bo-Ex wilde des-investering voorkomen, legt Klinkenberg uit en daarom zijn de woningen uit
1927 in 1974 voor het laatst gerenoveerd. Er is sindsdien alleen wettelijk verplicht onderhoud uitgevoerd. Volgens de Bo-Ex directeur komen alle gerenoveerde woningen onder de huursubsidiegrens en zijn ze dus voor iedereen bereikbaar. Depla reageert: ‘U redeneert dat er minder onderhoud nodig was omdat de woningen oud waren. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld!’ Wybren de Jong maant de woningcorporatie mensen te garanderen dat zij terug kunnen keren voor een betaalbare prijs. Een mevrouw uit de zaal die in complex 507 woont “staat bijna te koken van woede:” ‘Het achterstallig onderhoud is een grof schandaal! Het dak van mijn bovenburen lekt al drie jaar.’ Klinkenberg zegt toe dat dat uiteraard verholpen zal worden.

Huursubsidie
De huursubsidie ligt onder vuur, nu minister Dekker plannen maakt om de woningcorporaties dit te laten betalen. Klinkenberg: ‘Dat vind ik een zeer slecht plan. Mensen betalen ons huur en wij betalen de huursubsidie? Dat zou betekenen dat bewoners de huursubsidie van hun buren betalen. Ik ben fel tegenstander van Dekkers beleid.’ Dat geldt ook voor Staf Depla. ‘Inkomenspolitiek moet een zaak blijven van de nationale overheid.’ André Thomsen haalt nog een discussiepunt aan. Want wat is een redelijke huurprijs? ‘Dertig jaar geleden praatte men over 10% van je inkomen. Nu wordt er al gesproken over 25%.’ Thomsen vraagt zich bovendien af wat een acceptabele wachttijd is voor een huurhuis: ‘Er heerst schaarste en er zijn partijen die daar aan verdienen.’ Volgens Thomsen moet de overheid daarom de vinger aan pols houden. ‘De overheid is verantwoordelijk voor het tegengaan van schaarste, het aanjagen van de bouwproductie en het regelen van de huurprijs. Ik neem het Minister Dekker kwalijk dat zij alleen inzet op een marktgerichte huurhuisproductie. Op de andere vlakken laat ze het afweten.’

Sloop
Het is mensen in de zaal opgevallen dat er in de stad veel wordt gebouwd. Maar als er huurwoningen worden gesloopt, komt er bijna altijd koop voor terug, merkt een meneer op. Wethouder Van Kleef gaat daarop in: ‘We hebben afgesproken met de corporaties dat gedurende vijftien jaar eenderde van het woningbestand vernieuwd zou worden.  Sommige woningen moeten echt vervangen worden en bovendien willen we een betere menging van huur- en koophuizen in bepaalde wijken In Leidsche Rijn komen er 600 sociale huurwoningen bij.’ Van Kleef noemt een rijtje: voor elke negen gesloopte woningen worden er 6 koop- en 3 huurhuizen teruggebouwd. Een mevrouw in de zaal vraagt zich af waarom er zoveel terreinen in de stad braak liggen. Van Kleef: ‘Dat is mij ook een kwelling. Ik weet niet hoe dat komt. Maar de laatste tijd sla ik elke twee weken een paal in de grond dus het gaat wel beter.’ Volgens Klinkenberg is braak liggen niet nodig: ‘Bij ons laatste project in Rivierenwijk maakten we gebruik van tijdelijke huurcontracten. Drie dagen nadat de laatste huurder was vertrokken kon de sloper het terrein op. Het is gewoon een kwestie van organiseren.’

Creativiteit
Een meneer in de zaal doet een voorstel: ‘Woningen kunnen veel beter en goedkoper gebouwd worden dan nu gebeurt. Dat heeft te maken met techniek en innovatie. Maar de partijen in de bouw willen dat niet en dus gebeurt het ook niet. Stel nou dat we 40% goedkoper huizen zouden kunnen bouwen. Wat zou dat kunnen betekenen voor de volkshuisvesting?’ Een ongeloofwaardig verhaal, oordeelt Klinkenberg. ‘Als dat mogelijk was, zou het allang
gebeurd zijn. Een leuke luchtballon, meneer, maar we prikken er zo doorheen.’ Een mevrouw in de zaal ergert zich aan die reactie: ‘Een creatieve oplossing wordt meteen naar de prullenbak verwezen.’ Misschien moeten de bewoners de macht krijgen over de plannen, stelt Van der Steenhoven voor. Staf Depla was pas in Engeland en bezocht een project dat binnen zes weken klaar was. ‘Als je bewoners de vragende partij maakt schiet het veel sneller op’ concludeert hij. ‘Als mensen het gevoel hebben dat ze moeten wijken voor de rijken zetten de hun hakken in het zand. Dan kun je eeuwig blijven praten. Je moet de bewoners aan jouw kant zien te krijgen! Zij willen ook graag een betere en betaalbare woning.’ Wybren de Jong is het daar helemaal mee eens. ‘Laten we kijken naar de werkelijkheid. Tussen corporaties en bewoners in Lombok ontstaat langzamerhand een loopgravenoorlog. Niemand durft nog in het midden te gaan staan.’

Bewoners met macht
Een mevrouw in de zaal zit allang te wachten om haar zegje te doen. Ook zij woont in een huis dat gesloopt zal worden. Ze ergert zich aan de discussie: ‘Het is mijn huis! En niet dat van Mitros! Dat hoor ik niemand hier zeggen.’ André Thomsen komt terug op mogelijke creatieve oplossingen voor volkshuisvestingsproblemen. Hij adviseert bewoners: ‘Koop je eigen complex! En begin een woonontwikkelmaatschappij. Bewoners moeten zelf aan de slag gaan. Het machtsverschil tussen burgers en corporaties is niet te overstijgen. Als er een jaar gepraat is zonder resultaten
zouden bewoners het recht moeten krijgen om hun eigen huizen te beheren.’ Maar Johan Klinkenberg is bang dat dat niet goed gaat: ‘De kwaliteitseisen zijn steeds hoger. Je kunt het niet aan bewoners overlaten om de kwaliteitsachterstand te verbeteren.’ Maar waarom eigenlijk niet, vraagt Thomsen zich af. ‘Als ze eigenaar zijn kan dat best’ denkt hij. De corporatie is bang dat er iets misgaat, concludeert Van der Steenhoven, en durft daarom het risico niet te nemen om bewoners het heft in handen te geven. Onzin! Vindt Thomsen. ‘Alle eisen zijn keurig netjes geregeld in de Nederlandse Bouweisen. Dat gaat het de corporaties niet om. Ze zijn gewoon bang om hun macht uit handen te geven.’ En daarmee eindigt het officiële debat. Bewoners en panelleden gaan met elkaar in gesprek, het blijft nog lang onrustig in het Louis Hartlooper Complex.


Discussie rond sloop complex 501 gaat lang duren - Stadblad 29-06-05

door Xandra Knoth

Lombok krijgt meer sociale huurwoningen

LOMBOK - De gemeente Utrecht laat voor sommige na-oorlogse wijken de norm van 30 procent huur- en 70 procent koopwoningen varen. Voor Lombok betekent dit dat er naar verhouding meer sociale huurwoningen komen.

 Dat lijkt goed nieuws. Maar als het aan woningbouwcorporatie Bo-Ex ligt, worden de huurwoningen van complex 501 rondom de Surinamestraat gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De huurders zijn tegen sloop en voor renovatie. En dus ondernamen ze actie. Met betrekking tot de opknapbeurt van alle na-oorlogse wijken (De Utrechtse Opgave, kortweg: DUO), hanteerde de gemeente Utrecht tot nu toe dezelfde norm voor de verhouding tussen huur- en koopwoningen. Om in deze wijken een grotere verscheidenheid aan bewoners te krijgen, moest de verhouding tussen huur- en koopwoningen dertig-zeventig bedragen. Nu steeds vaker blijkt dat huurders geen genoegen nemen met sloop en vervanging door veel duurdere huur- of koopwoningen, laat de gemeente in veel gevallen deze regel los. Onlangs stelde directeur Johan Klinkenberg van woningcorporatie BO-EX, de eigenaar van complex 501, in een uitzending van RTV Utrecht dat er in Lombok al veel koopwoningen zijn.

BO-EX streeft er daarom naar zoveel mogelijk huurwoningen te behouden. Woordvoerder Michel Post van bewonerscommissie 501 ziet niet veel heil in deze versoepeling. Volgens Post moet BO-EX wel veel nieuwe koopwoningen neerzetten om haar eigen financiële situatie op orde te houden. 'Dat verandert niet', zegt Post. Het enige dat wel verandert, is dat de normversoepeling een vervolg is op bet DUO-plan. Daar heeft BO-EX rekening mee te houden. En dat geeft de woningcorporatie volgens Post 'een zwakkere positie binnen de discussie.'

Bewonersonderzoek
Op dit moment is er onder de huurders van complex 501 een bewonersonderzoek gaande. De resultaten zijn nog niet bekend, maar uit een voorlopige peiling blijkt dat de meeste bewoners tegen sloop zijn. Na het bewonersonderzoek volgt een onderzoek naar de technische staat van de woningen. 'Het wordt een lang proces', voorspelt Post.

 


Dit is een gezamenlijk persbericht van gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorperaties

 UTRECHT VERNIEUWT

 DE UTRECHTSE OPGAVE 2005-2009

Corporaties en gemeente geven impuls aan vernieuwing woningvoorraad.

De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties hebben overeenstemming bereikt over 32 nieuwe renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten in de periode 2005-2009. Om continuiteit te waarborgen in de uitvoering van de nog lopende en nieuwe projecten hebben gemeente en corporaties hun organisatie beter op elkaar afgestemd.

De informatievoorziening aan en de communicatie met bewoners wordt geïntensiveerd. Het nieuwe programma 2005-2009 omvat 4874 woningen vooral in de wijken Overvecht, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Hoograven. Samen met het programma 2001-2004 wordt nu gewerkt aan de vernieuwing van 10 duizend woningen in de stad.

Het nieuwe programma 2005-2009 betreft de tweede uitvoeringsfase van de in 2001 gesloten overeenkomst beter bekend als 'De Utrechtse Opgave' (DUO). Het DUO-akkoord komt voort uit de gezamenlijke ambitie van gemeente en corporaties om in de periode tot 2015 een kwart van het Utrechtse corporatiebezit ingrijpend te renoveren dan wel te vernieuwen.

Heel veel mensen willen in Utrecht wonen, werken en studeren. De druk op de Utrechtse woningmarkt is enorm. Dat neemt niet weg dat de woningmarkt steeds minder voldoet aan de vraag. Zeker in na-oorlogse wijken met een eenzijdig aanbod aan sociale huurwoningen is er behoefte aan veel meer variatie van het woningaanbod. Om aan de woonwensen van bewoners te voldoen en wijken sociaal vitaal en sterk te houden, werken gemeente en Utrechtse corporaties aan vernieuwing van de woningvoorraad en een betere spreiding van koop- en huurwoningen over de stad. In het DUO-akkoord is afgesproken om in de periode tot 2015 in de bestaande stad tenminste 3000 huurwoningen te renoveren en 9500 huurwoningen te vervangen door nieuwbouw, waarvan 70 procent in de koop- en 30 procent in de sociale huursector. Tegelijkertijd bouwen de corporaties in Leidsche Rijn 6000 huurwoningen en 1000 woningen in maatschappelijk gebonden eigendom. Ook zullen op vrije locaties in de bestaande stad nog eens 1000 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Terugblik op 2001-2004.
Voor de eerste uitvoeringsfase( 2001-2004) zijn afspraken gemaakt over 4825 woningen. Inmiddels zijn 1100 woningen gerenoveerd, vervangen of loopt de uitvoering. Voor de aanpak van 3700 woningen loopt de voorbereiding, maar moet de uitvoering nog starten. De verwachting is dat in 2006 de uitvoering start van omvangrijke projecten als de As Kanaleneiland, Hart van Hoograven en Ondiep.

Net als in andere steden ligt het vernieuwingstempo lager dan verwacht. Algemene factoren -als een verslechterd economisch klimaat - spelen een rol, maar in Utrecht ook een zeker plannersoptimisme: het proces van renovatie en nieuwbouw in buurten blijkt inhoudelijk en bestuurlijk ingewikkeld en communicatie met betrokken bewoners vraagt veel meer tijd en aandacht dan in 2001 was voorzien.  

Verbeteringen 2005-2009
Corporaties evenals de gemeente hebben voor de periode 2005-2009 organisatorisch, procesmatig en communicatief verbeteringen doorgevoerd.

In samenspraak met De Bundeling (de stedelijke koepel van bewonersorganisaties) is een basisinformatiepakket ontwikkeld om bewoners beter in staat te stellen zich een oordeel te vormen over plannen van corporaties en gemeente en de gevolgen voor het eigen wonen.

Financiering en haalbaarheid uitvoeringsprogramma
Er is in onderlinge samenwerking zorgvuldig gekeken naar het realisme en de haalbaarheid van het programma. De selectie van de projecten heeft plaatsgevonden op basis van een gedegen analyse van potentiële investeringen. Daarbij is ook gekeken naar de betekenis van deze investeringen voor de betrokken wijken. Hoewel voor een aantal projecten  nog een keuze moet worden gemaakt tussen renovatie of sloop/nieuwbouw, staan de Utrechtse corporaties in voor de financiële en organisatorische uitvoerbaarheid van de gecombineerde DUO I en II projectenlijst. Daarbij is van belang dat tussen gemeente en corporaties afspraken zijn gemaakt over financieringsconstructies van gebouwde parkeervoorzieningen. Ook zijn afspraken vastgelegd over het overdragen van rechten en verplichtingen en het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen Utrechtse corporaties om projecten op de projectenlijst gezamenlijk te ontwikkelen.

Noot voor de media:

Bij dit persbericht is een projectenlijst gevoerd met de nog lopende en de nieuwe projecten.

Mocht u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de gemeente Utrecht of met de Utrechtse woningcorporaties:


 

Persbericht gemeente Utrecht over voortzetting DUO - 15 juni 2005

UTRECHT VERNIEUWT 

GEMEENTE INVESTEERT IN  VERNIEUWING NA-OORLOGSE WIJKEN

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2005-2009

De komende vijf jaar investeert de gemeente tientallen miljoenen euro's in de vernieuwing van Overvecht, Hoograven, Kanaleneiland, Zuilen en Ondiep. Het meeste geld is afkomstig van het rijk. Via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV II) komt voor de periode 2005-2009 EUR 44,5 mln beschikbaar. Daarnaast stelt de gemeente de komende vijf jaar zelf middelen en mankracht beschikbaar om projecten te ondersteunen. De grootste investeringen zullen- net als in de periode van het ISV I (2000-2004) - moeten komen van ontwikkelaars, investeerders en corporaties.

In maart 2005 hebben rijk en gemeente een nieuw prestatieconvenant afgesloten over het Grotestedenbeleid (2005-2009). Het convenant bevat onder andere afspraken over de vernieuwing en verbetering van de (na-oorlogse) woongebieden in de stad. Centraal bij stedelijke vernieuwing staan de thema's wonen, kwaliteit van de woonomgeving en gebouwde voorzieningen (scholen, sportvelden, multifunctionele accommodaties, speeltuinen etc.).

Het college stelt de gemeenteraad voor het ISV 2005-2009 in te zetten voor het opknappen van diverse schoolpleinen, speelplekken en sportaccommodaties, ten behoeve van de ondersteuning van renovatie- en sloop/nieuwbouwprojecten en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte, voor het oplossen van milieuknelpunten in de stad, voor de restauratie van monumenten en het incorporeren van cultuurhistorische elementen bij herontwikkeling van wijken.

Bij de toekenning van beschikbare middelen heeft het college de volgende criteria gehanteerd: projecten moeten direct bijdragen aan de met het rijk overeengekomen doelstelling van vernieuwing en verbetering van na-oorlogse woonwijken; het moet gaan om fysieke projecten bij voorkeur in Overvecht, Zuilen, Ondiep, Hoograven en Kanaleneiland én de projecten moeten vóór 2010 worden afgerond. Daarnaast is bij de afweging ook gekeken  of met de toekenning van middelen ook andere investeringen kunnen worden uitgelokt (multiplier-effect).

Noot voor de media:

Heeft u naar aanleiding van dit persbericht nog vragen dan kunt u contact opnemen met bestuurscommunicatie gemeente Utrecht, Gerard Derksen, 030 - 286 11 68


Bijlage DUO programma, deelcontract 1 en 2

In deze bijlage van het Mantelcontract 2 wordt een overzicht gegeven van het programma van DUO 1 en 2. Per project wordt aangegeven of een project een DUO-1 of DUO -2 project is, en welke corporatie verantwoordelijk is. Daarnaast wordt in de vijfde kolom aangegeven welke ingreep wordt gedaan, herstructurering (H) of renovatie (R). Er zijn ook projecten waarvoor de soort aanpak nog moet worden bepaald (HR). In de zesde kolom wordt het huidig woningaantal weergegeven. De afgeronde projecten worden in de eerste tabel, apart, weergegeven.

DUO financieel betreft de financiële spelregels waaronder de projecten worden ontwikkeld en is bedoeld voor de specifieke professionals die werken aan de projecten.

 

0

=

Pré DUO valt buiten het financiële regime zoals afgesproken in het contract DUO-1 en DUO-2.
1

=

DUO 1 alle projecten die in het contract DUO-1 zijn opgenomen en waarvan een startnotitie is opgemaakt.
2

=

DUO 2 alle projecten die in het contract DUO-2 zijn opgenomen en alle projecten die in DUO-1 contract zijn opgenomen en waarvan nog geen startnotitie is opgemaakt.

 

        Afgeronde projecten

  Wijk

DUO financieel

DUO contract 1 of 2

Corporatie

Soort aanpak

Oorspronkelijk woningaantal

 

Huidig woningaantal

 
Groeneweg Noord West

0

1

Mitros

H

0

67

Opgeleverd

Hart van Lombok West

0

1

Mitros

H

0

38

Opgeleverd

Schaakwijk zorgwoningen Noordwest

0

1

Mitros

H

0

60

Opgeleverd

Zambesidreef Overvecht

1

1

Bo-Ex

R

289

289

Opgeleverd

Nolenshof Noordoost

0

1

Mitros

H

0

35

Opgeleverd

Krommerijn/Eendstraat Oost

0

1

Bo-Ex

H

0

48

Opgeleverd

Rijnenburg-laan Zuid

1

1

Mitros

R

48

48

Opgeleverd

Sporthal Hoograven Zuid

1

1

Mitros

H

0

28

Opgeleverd

Livingstonelaan Zuidwest

1

1

Portaal

R

48

48

Opgeleverd

Spaarne/Dommelstraat Zuidwest

1

1

Portaal

R

195

195

Opgeleverd

Rijnlaan/Waalstraat Zuidwest

1

1

Bo-Ex

H

80

92

Opgeleverd

Lanslaan Zuidwest

0

1

Bo-Ex

H

0

134

Opgeleverd

Vleuten Spoorverdubbeling Vleuten-De Meern

1

1

GroenrandWonen

H

10

-

Verkocht

 

Projecten DUO 1 en DUO 2

De projecten zijn gesorteerd:
eerst op DUO 1 of 2
vervolgens op wijk
en vervolgens op corporatie

  Wijk

DUO financieel

DUO contract 1 of 2

Corporatie Soort aanpak Huidig woningaantal
Nieuwekamp Binnenstad

0

1

Mitros

H

0

Stieltjesstraat Noordoost

0

1

Bo-Ex

H

2

Lauwerecht 2 Noordoost

1

1

Mitros

H

128

Lauwerecht 4 Noordoost

1

1

Mitros

H

24

Lauwerecht 7 Noordoost

1

1

Mitros

H

54

Talmalaan Noordoost

0

1

Mitros

H

150

Ahornstraat Noordwest

0

1

Mitros

H

0

De Lessepsbuurt Noordwest

1

1

Mitros

R

368

Geuzenwijk 1/ Marnixlaan Noordwest

1

1

Mitros

H

214

Heringastraat fase 1 Noordwest

1

1

Mitros

H

35

Heringastraat fase 2 Noordwest

1

1

Mitros

H

41

Kleine Wijk Noordwest

1

1

Mitros

H

226

Talma/ Pedagogenbuurt Noordwest

0

1

Mitros

H

416

Witte Wijk centraal Noordwest

0

1

Mitros

R

121

Minister Talmastraat Noordwest

1

1

Portaal

H

6

Van Maasdijkstraat (Reinaerde) Noordwest

1

1

Portaal

H

0

Fransestraat Oost

1

1

Mitros

HR

80

Lodewijk Napoleonplantsoen Oost

1

1

Mitros

HR

38

Uithof Oost

1

1

SSH

H

0

Camera Obscuradreef Overvecht

1

1

Mitros

H

312

Maria van Hongarijedreef Overvecht

1

1

Mitros

H

304

St Eustatiusdreef Overvecht

1

1

Mitros

HR

120

St Maartendreef Overvecht

1

1

Mitros

HR

80

Tigris/Haifadreef Overvecht

1

1

Mitros

HR

232

Vulcanusdreef Overvecht

1

1

Mitros

R

188

Loevenhout (vh Titus Brandsma) Overvecht

1

1

Portaal

H

80

Complex 507 West

1

1

Bo-Ex

HR

354

De Punt West

0

1

Mitros

H

1

Spinozaplantsoen West

1

1

Mitros

H

135

Thomas a Kempisplantsoen West

1

1

Mitros

H

112

Vleutenseweg West

0

1

Mitros

H

0

Bakhuizen van de Brinkstraat West

0

1

Portaal

H

42

Thomas a Kempisplantsoen West

1

1

Portaal

H

66

Robijnhof Zuid

1

1

Bo-Ex

R

194

Briljantlaan Zuid

0

1

Mitros

H

0

Hart van Hoograven Zuid

0

1

Mitros

H

285

Hooft Graaflandstraat Zuid

1

1

Mitros

H

36

As Kanaleneiland Zuidwest

1

1

Mitros

H

225

Jutfaseweg Zuidwest

0

1

Mitros

H

0

As Kanaleneiland Zuidwest

1

1

Mitros/Portaal

H

0

As Kanaleneiland Zuidwest

1

1

Portaal

H

223

Lauwerecht 6 Noordoost

2

2

Mitros

H

23

Lauwerecht 8/ Dodt van Flensburg Noordoost

2

2

Mitros

H

38

Buchelius Burman Noordoost

2

2

Portaal

R

180

Nolenslaan Noordoost

2

2

Portaal

H

32

Aardbeistraat Noordwest

2

2

Mitros

H

264

Abrikoosstraat Noordwest

2

2

Mitros

R

109

Geuzenwijk 2 Noordwest

2

2

Mitros

H

114

Laan van Chartroise Noordwest

2

2

Mitros

H

143

Margrietstraat Noordwest

2

2

Mitros

R

32

Marnixlaan appartementen Noordwest

2

2

Mitros

H

0

Ondiep gestapeld Noordwest

2

2

Mitros

H

122

Queeckhovenplein Noordwest

2

2

Mitros

H

241

UBS 2 Noordwest

2

2

Mitros

R

63

Vechtplantsoen Noordwest

2

2

Mitros

R

135

Niftarlakeplantsoen Noordwest

2

2

Portaal

HR

189

Gambiadreef Overvecht

2

2

Bo-Ex

R

174

Ivoordreef Overvecht

2

2

Bo-Ex

H

174

Kwangodreef Overvecht

2

2

Bo-Ex

R

174

3,5 hoog (Petersdreef) Overvecht

2

2

Mitros

R

459

ACA 10 hoog Overvecht

2

2

Mitros

R

364

Ankaradreef Overvecht

2

2

Portaal

HR

174

Dorbeendreef Overvecht

2

2

Portaal

R

174

St Maartendreef Overvecht

2

2

Portaal

HR

116

Groeneweg West

2

2

Bo-Ex

R

54

Queridostraat West

2

2

Bo-Ex

R

36

Surinamestraat West

2

2

Bo-Ex

H (HR?)

59

Weltevredenstraat West

2

2

Bo-Ex

R

25

Livingstonelaan Zuidwest

2

2

Bo-Ex

R

48

Noordzeestraat e.o. Zuidwest

2

2

Bo-Ex

H

76

Reitdiepstraat Zuidwest

2

2

Bo-Ex

H

81

Kanaleneiland Noord Zuidwest

2

2

Mitros

H

554

Kanaleneiland Zuid Zuidwest

2

2

Portaal

HR

240

 

Verkoopprogramma

De corporaties verwachten in de volgende contractperiode (2005-2009) de volgende aantallen woningen te verkopen:

1SSH:

300

2

Portaal:

400

3Bo-Ex:

120

4Mitros:

650

5

GroenrandWonen:

50

6Totaal:

1.520

 


Geen woningonderhoud Lombok, wel huurverhoging

Sloopplan donderslag bij heldere hemel

Door Reindert Brongers  

Stadsblad – 26 mei 2004  

UTRECHT - Als een complete verrassing kwam 5 mei de brief van woningcorporatie Bo-ex, dat er vergevorderde plannen zijn om 59 woningen in de Bataviastraat, Madoerastraat, Paramaribostraat en Surinamestraat de komende drie jaar te slopen.

“De communicatie naar de bewoners was slecht”, erkent Rolf van der Weide, manager vastgoedbeleid van Bo-ex. Het besluit tot sloop van de woningen in de wijk Laan van Nieuw Guinea blijkt al drie jaar geleden te zijn genomen. Nieuwe bewoners wisten van niets.Op een door Bo-ex belegde voorlichtingsavond kwam het vorige week tot een heftige discussie tussen beide partijen. Als redenen voor 'sloop/nieuwbouw' noemt Stichting Bo-ex de niet geïsoleerde voorgevels, vochtproblemen, gehorigheid, een gebrekkige uitrusting en “het feit dat de woningen niet meer aan de eisen van toekomstIge huurders voldoen”.
Renovatie zou geen optie zijn omdat de kosten daarvoor te hoog oplopen. Bo-ex wil nieuwbouw, “een mix van huur- en koopwoningen”.
Bewoners zelf verklaren dat hun voorgevels wel degelijk zijn geïsoleerd. De vochtproblemen hebben zich alleen voorgedaan in de kruipruimtes van huizen met houten vloeren. Huizen met betonnen vloeren hebben nergens last van. Een bewoonster wijst erop dat er nu al een gemengd aanbod van huur- en koopwoningen in de wijk is.

Verwijten
Gedupeerden, verenigd in de bewonerscommissie 'Slopen dat nooit' verwijten Bo-ex de woningen “moedwillig te hebben laten versloffen”, omdat ze toch al op de nominatie stonden om te worden afgebroken. De commissie is ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen de sloopplannen en het staken van het onderhoud.
Er gingen al langer geruchten. Michel Post, bewoner van de Surinamestraat: “In 1997 is mij bij het overhandigen van de sleutels door Bo-ex al verteld dat de woningen binnen tien jaar gesloopt zouden worden. Er is al negen jaar niet meer geschilderd; de tuinhekjes zijn verrot.'

Duidelijkheid
Bewoners vroegen zich al jaren af wat er met de huurwoningen zou gaan gebeuren. In oktober vorig jaar is er een brief met 43 handtekeningen naar Bo-ex gegaan. Doel: duidelijkheid krijgen over de toekomst van de woningen. Het formele antwoord kwam pas deze maand. Post, die het woord voert namens de bewonerscommissie: “Dat was wel schrikken, want de bewoners vinden hun woningen en de buurt fijn; de huren zijn laag. We willen hier niet weg.”
Bo-ex erkent dat de keuze voor sloop/nieuwbouw drie jaar geleden al is genomen, maar wil nog niet spreken van een formeel besluit. Van der Weide: “Dat kunnen we pas nemen als er een sociaal plan ligt, goedgekeurd door de bewoners. Dat gaat dan onder meer om verhuiskosten en andere vergoedingen.”

Onderhoud
Wel werd er drie jaar geleden besloten om de woningen geen schilderbeurt meer te geven. Andere onderhoudswerkzaamheden kwamen ook vrijwel stil te liggen. Vandaar dat de enen wonining wèl van een betonnen vloer is voorzien en de andere niet. De houten kozijnen uit de jaren zeventig zijn aan 't rotten.
Maar het één zou volgens Bo-ex niets met het ander te maken hebben. Van der Weide: “Het zijn Woningen uit 1908. In 1976 is er gerenoveerd voor een periode van 30 jaar. Die is nu bijna om: de woningen zijn gewoon versleten.” Over het waarom van de slechte communicatie houdt Bo-ex het kort: “Er is een fout gemaakt.”
De bewonerscommissie vraagt zich af waar het door het rijk beschikbaar gestelde onderhoudsgeld is gebleven. Verder steekt het de bewoners dat de woningcorporatie een huurverhoging heeft doorgevoerd, nadat het besluit tot sloop al was gevallen. Post overweegt juridische stappen.
Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de komende jaren inventariseren of renovatie toch nog tot de mogelijkheden behoort. Post: 'Wij gaan onderhandelen met de Bo-ex over de opdracht van dat bureau. Wij willen dat de wensen van de bewoners centraal staan.” Verder zal het bewonersplatform de mogelijkheid onderzoeken of het complex kan worden uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht. 


 

De kogel dreigt voor Marco van Basten's jongenskamertje

De geboorte van Marco van Basten als bondscoach van het Nederlands elftal vindt deze week officieel zijn beslag in Stockholm. Daar werkt Oranje een oefenduel af tegen Zweden.
Tegelijkertijd wordt 1.800 kilometer zuidelijker, in de Utrechtse wijk Lombok, het geboortehuis van Marco met de sloperskogel bedreigd. De woningbouwvereniging Bo-Ex wil de verouderde huurhuisjes in de Surinamestraat slopen.
Aktueel zocht, nu het nog kan, de geboortegrond van voetbalheilige San Marco.

'Laten we het er maar op houden dat ik met voetballen veel te snel voor hem was'.

'Marco van Basten? Wie is dit dat? Is dat met dat jochie dat een beetje kan voetballen en nu bondscoach is? Sodemieter op man! Ik woon al 47 jaar in deze straat en ik heb die gozert nog nooit in levende lijve gezien. '

Het is broeierig warm in de Surinamestraat in de wijk Lombok. Rene ('Ze noemen me hier De Burgemeester van de Surinamestraat'), zit in zijn blote bast voor zijn rijtjeswoning. De Zware Van Nelle binnen handbereik. Wegens het vroege middagtijdstip ontbreekt het pijpje bier nog.
De Pater Familias van de Surinamestraat woont er aI 47 jaar en kent alle klinkers die er in de straat liggen en elke piepersnijer die er woont . 'En daarom snap ik er geen moer van dat ik die Van Basten met ken. Ik heb vroeger ook altijd gevoetbald. Dat deden we in bet Majella-park. Ze zeggen dat Van Basten daar ook altijd te vinden was. Nou, ik heb die gozert nog nooit gezien. Laten we bet er maar op houden dat ik met voetballen veel te snel voor hem was. Tjak, tjak, tjak! en dan was ik iedereen voorbij. Het kan natuurlijk ook zijn dat-ie bang voor me was. Dat-ie stiekem achter een boom stand te gluren en wachtte totdat ik was vertrokken... '

De Surinamestraat is een echte Utregse volkswijk. Uitgebouwde BMW'tjes van een jaar of tien oud, mannen met tattoo's en dames met suikerspinkapsels bepalen het straatbeeld in deze gezellige buurt, waar piratenzenders nog vrij spel hebben. Uit diverse huizen klinkt Andre (Zij gelooft in mij, Mary (Mandolinen in Nicosia) of Manke Nelis (0, had ik maar twee benen).

Balletje gehakt
En in deze straat, op nummer 49, werd op 31 oktober 1964 een jochie geboren dat later over twee excellente voetbalbenen bleek te beschikken en uiteindelijk onze bondscoach zou worden: Marco van Basten. De plek waar op de hoek de LUBRO-bakkerswinkel was gevestigd - wat officieel stond voor Luxe Brood maar in de volksmond werd omgevormd tot Luie Utrechtse Bakkers Rusten Onderweg (brood werd in die dagen nog met de bakfiets oftewel 'karrier' rondgebracht).

De woningbouwvereniging Bo-Ex wil deze woningen nu slpen, want renovatie zou te duur zijn. We bellen aan op nummer 49. Zou er worden open gedaan? We hebben geluk. Na enige overreding is de bewoonster bereid een rondleiding in het bovenhuisje te geen. Ze wil echter niet met naam en toenaam genoemd worden, laat staan dat er een foto van haar gemaakt mag worden. Wat we al bevroeden wordt bewaarheid. Het huisje is klein. Het toilet en de douche zijn in de keuken ondergebracht. Een onsmakelijk idee. Bak je net met veel zorg een schnitzeltje, zit in dezelfde ruimte iemand de porseleinen pony te temmen. En geen afzuigkap om de atmosfeer te zuiveren.

Over schnitzels gesproken: uit de armoedige woning kunnen we wel afleiden dat Marco niet is grootgebracht met biefstukjes, varkenshaasjes of zwezerik. Hij is opgegroeid met een speklapje, een Hema-worstje en een balletje gehakt. Half-om-half wel te verstaan, met extra veel fijngekruimeld beschuit voor het volume.

Via een ultra steile trap komen we aan bij het slaapkamertje van Marco. Dit is de plek waar hij in zijn pyjamaatje heeft gedroomd van een grote voetbalcarrière.

We kijken uit het raam. Het troosteloze uitzicht op een grauw steegje moet een grote inspiratiebron voor hem zijn geweest om zich via het voetbal naar een florissanter bestaan te knokken. Negen jaar lang woont Marco uiteindelijk in fit huis in Lombok. Dan verhuist hij met vader Joop naar de wijk Oog in AI, naar de Johan Wagenaarkade om precies te zijn. Hemelsbreed is het misschien 200 meter, maar het contrast is minstens zo groot als de breedte van de Stille Oceaan. De volksjongens van Lombok versus de koude kakkers van Oog in AI, en dat alles gescheiden door het Merwedekanaal.

Deukje van niks

Ook hier is Marco veel op straat te vinden. Op het Herderplein trapt hij van 's morgens vroeg tot 's avonds laat een balletje. Onze fotograaf, Ton van Veen, bivakkeerde in die jaren geregeld in die buurt en kan zich de jonge Van Basten nog herinneren:

'Op een goede ochtend werd er aangebeld bij bet huis van mijn moeder, waar ik op dat moment lag te slapen. Zij deed open. Marcootje van Basten stand enigszins aangeslagen voor de deur.

"Ik ben per ongeluk met de [jets tegen de geparkeerde auto van uw zoon aangereden ", zo vertelde hij.

Uiteindelijk bleek bet een deukje van niks te zijn. Het ging om een bedrag van, geloof ik, honderd piek. Samen met Marco heb ik de verzekeringspapieren ingevuld en alles is keurig afgehandeld. Niet veel later kwamen we er achter dat hij een groot voetballer werd. In die tijd dook ook Johan Cruijff op. Dat wist toen niemand, maar hij volgde Van Basten al toen hij nog met zijn vriendjes met de bal liep te pielen op het Herderplein. Ik kan je her bankje aanwijzen, waarop Johan Cruijff naar Van Basten zat te kijken en met hem praatte. '

We ontmoeten de voormalige buurvrouw van Marco aan de Wagenaarkade. De bejaarde vrouw zit op het balkon tussen de geraniums. Natuurlijk herinnert ze zich Marco nog. 'Zo'n ontzettend aardige jongen. Mijn zoon heeft dezelfde leeftijd als Marco. Die jongens hebben - met nog wat andere vriendjes hier uit de buurt - altijd samen gevoetbald. Joop, zijn vader woont hier naast. U kunt gerust aanbellen, want Joop is ook zo'n lieve man. Hij stuurt u echt echt niet weg. '

Helaas! Op ons belletje wordt niet gereageerd. We lopen nog even terug naar de Surinamestraat waar de typische Utregter Rene, de Burgemeester van de Straat, nog met zijn kompanen zit te ouwehoeren.

'Nee Echt, ik ken die gozert niet jochie. Hoe heette hij ook alweer? Marco van Basten... tja, de naam zegt me wel iets. Ik zal vroeger wel eens met hem gevoetbald hebben, maar hij heeft geen indruk gemaakt anders had ik het nog wel geweten. Neem nou maar van mij aan dat ik met voetbal gewoon veel te snel was. Ik denk dat Marco zich mij beslist nog wel herinnert.

 


"Misschien wil Marco de eerste paal van de nieuwe huizen komen slaan"

Utrechts Nieuwsblad 10 augustus 2004

Door Rob Midavaine

 

Het Algemeen Dagblad wist vorige week vrijdag te berichten dat de woningen in de Utrechtse Surinamestraat op de nominatie staan gesloopt te worden. Geen landelijk nieuws, denk je dan. Maar dat ligt toch even anders, want op nummer 49 werd op 31 oktober 1964 de voormalige wereldspits en kersverse bondscoach Marco van Basten geboren.

'Sloopkogel bedreigt geboortehuis Van Basten', was de kop boven het artikel op de voorpagina van het AD. Volgens de krant ziet het bovenhuis, waar Van Basten ooit het levenslicht zag, er allesbehalve verloederd uit. 'Alleen het houtwerk rond de ramen ziet er slecht uit'.

Vader Joop van Basten reageert ietwat laconiek op de sloopplannen. "Het zou zonde zijn voor de mensen als die huizen weg moeten. Ik ben er al zo lang weg dat ik er niet wakker van zal liggen."

Maar de huidige bewoners zijn niet van plan zich bij de sloop neer te leggen. Ze hebben een bewonerscommissie opgericht die in de slag gaat met de woningcorporatie Bo-Ex, die eigenaar is van de panden. Secretaris Michel Post van de bewonerscommissie spreekt in het AD van 'leuke, goedkope huizen in een fijne buurt'. Hij heeft mogelijk zelf het AD ingeseind dat het geboortehuis van Van Basten gesloopt gaat worden, om zo landelijke aandacht voor zijn zaak te krijgen. Hij was tot en met gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Directeur J. Klinkenberg van Bo-Ex was dat gisteren wel, nadat hij van vakantie terugkeerde. Hij legt uit dat de twee huizenblokken bij de Surinamestraat deel uitmaken van de tweede fase van De Utrechtse Opgave (DUO), het plan voor sloop, renovatie en nieuwbouw van een groot aantal huurwoningen in de stad. De Surinamestraat staat voor volgend jaar op de nominatie om gesloopt te worden. Bo-Ex is daarover nog in overleg met de gemeente. "Die huizen stammen uit 1927", zegt Klinkenberg. In 1975 zijn er nog keukentjes aangebouwd, maar in onze ogen zijn ze gewoon op en is het veel verstandiger om te investeren in nieuwbouw."

De Bo-Ex-directeur heeft wel begrip voor het verzet uit de buurt. "Het zijn hele kleine huizen, waar de laatste tijd veel jonge, alleenstaande mensen in zijn komen wonen. Die wonen er tegen een lage huur en vinden dat wel prima. Maar zij hoeven geen rekening te houden met de lange termijn en dat moeten wij wel, wij moeten de kwaliteit in de wijk bevorderen."

Het mag duidelijk zijn dat het feit dat Marco van Basten in de Surinamestraat werd geboren, voor Bo-Ex geen reden is af te zien van sloop. "Maar misschien wil Marco de eerste paal komen slaan van de nieuwe huizen", oppert directeur Klinkenberg. "Dat is in ieder geval aardiger dan hem te vragen de eerste sloopkogel door zijn geboortehuis te jagen."

 


Sloopkogel bedreigd geboortehuis van Basten

Algemeen Dagblad  vrijdag 6 augustus 2004 (voorpagina)

Door Kees Wessels 

UTRECHT - Het geboortehuis van Marco van Basten wordt met sloop bedreigd. De nieuwe bondscoach werd op 31 oktober 1964 geboren in de Surinamestraat in Utrecht. De woningbouwvereniging wil de huurhuizen in de omgeving met de grond gelijk maken. Renovatie zou te duur zijn. De gele bakstenen en oranje dakpannen van de bovenwoning Surinamestraat 49 ogen allesbehalve verloederd, net als de andere huizen in de straat. Alleen het houtwerk rond de ramen ziet er slecht uit. De rol gordijntjes op zolder hangen een beetje scheef. 
In dit huis heeft Marco van Basten zijn eerste pasjes gezet en voor het eerst tegen een bal getrapt. "We hebben er zo'n negen jaar gewoond", zegt vader Joop van Basten. "Marco stak de doorgaande weg over om te voetballen in het Majellapark. Het zou zonde zijn voor die mensen als de huizen weg moeten. Ik ben er al zolang weg dat ik er niet wakker van zal liggen." 
De huidig bewoners zijn niet van plan zich bij de sloop neer te leggen. Ze hebben een bewonerscommissie in het leven geroepen en zijn in de slag met woningbouwvereniging Bo-Ex. "Het zijn leuke, goedkope huizen in een fijne buurt", zegt Michel Post, secretaris van de bewonersvereniging. "Wij geloven niet dat het onderhoud van de huizen te duur is. Het kan ook veel minder rigoureus. In overleg met BoEx gaan we dat nu eerst onderzoeken." 
In de wijk Oog in Al, waar de familie Van Basten na de verhuizing uit de Surinamestraat is gaan wonen, komt een sportpark met de naam van de voetbalheld.