Bewonersvereniging Jaffa ... het laatste nieuws - de laatste bewonerskrant - de foto's van de renovatie - voorlopige klachten inventarisatie

Bewonersvereniging van de 59 woningen aan de Surinamestraat, Paramaribostraat, Madoerastraat, en de Bataviastraat in Utrecht.

Ons complex in Utrecht in wijk Laan van Nieuw Guinea bestond in 2009 honderd jaar en was het eerst complex voor sociale woningbouw in Utrecht. In 2013 is het complex gerenoveerd. De huren voor nieuwe huurders zijn nu zo hoog dat de woningen niet langer bereikbaar zijn voor de doelgroep. En dat voor woningen met een vloeropperlvlak van rond de 50 vierkante meter. Is Bo-Ex nog wel een sociale verhuurder?

 lees verder


Complex 501 in de Utrechtse wijk Laan van Nieuw Guinea (Lombok - Utrecht West)
Bataviastraat 37-55 (oneven), Madoerastraat 20-42 (even),
Paramaribostraat 20-56 (even), Surinamestraat 39-75 (oneven)


Complex 501 bestaat 100 jaar - september 2009

 


Wilt u iets toevoegen aan deze website? Mail naar michelpost@xs4all.nl
of doe een briefje in de bus bij Surinamestraat 51, 3531 KJ Utrecht.


Dinsdag 12 augustus 2014
Donderdag 19 juli was er de officiële oplevering van het complex. Er waren erg weinig bewoners aanwezig maar dat was waarschijnlijk ook de bedoeling gezien het door Bo-Ex gekozen tijdstip (doordeweeks en overdag). Wonen begint blijkbaar niet altijd bij mensen. De bijeenkomst was vooral gericht op mensen die beroepshalve bij de renovatie betrokken waren. Maar er was muziek, er waren hapjes, en waren drie korte toespraakjes, en het historische boekje over ons complex werd gepresenteerd.

Het boekje kun je hier downloaden. Bewoners van het complex kunnen een papieren exemplaar bestellen via michelpost@xs4all.nl, ik gooi het boekje dan bij je in de brievenbus.

De toespraakjes kun je hier bekijken en beluisteren:
Toespraakjes van Johan Klinkenberg (directeur Bo-Ex) en van Bertus Damen (voorzitter bewonersveniging)
Toespraakje van Paulus Jansen, de kersverse wethouder Wonen van de gemeente Utrecht

Klinkenberg was niet zeer aardig tegen Paulus Jansen want 'O, wat hebben die wethouders het toch makkelijk, een beetje complexen openen terwijl het anderen zijn die het allemaal realiseren'. Ook had Klinkenberg het reeds over de opvolger van Paulus Jansen. Zowel Bertus Damen als Paulus Jansen spraken hun zorgen uit over de zeer snel stijgende huren. Klinkenberg deelde die zorg maar gaf niet aan wat hij er tegen ging doen. Zo verzekerde Klinkenberg mij dat Bo-Ex zeer zeker zal doorgaan met het in rekening brengen van 1,25 servicekosten bovenop de maximale kale huur waardoor de nieuwe huurders van de bovenwoningen ook in de toekomst geen het op huurtoeslag zullen hebben. Wel zei Klinkenberg dat als een huurder echt in de problemen komt Bo-Ex er voor die huurder voor zal zorgen dat deze toch weer recht krijgt op huurtoeslag. Kijk, daar hebben we het paternalisme van Bo-Ex: sociaal en ergerlijk tegelijk. Ook vertelde Klinkenberg, en dat is goed nieuws, dat de huur in ons complex (naar verwachting) niet zal worden geliberaliseerd. Dat doet Bo-Ex in principe namelijk alleen als de kale huur op basis van de puntentelling uitkomt op een bedrag hoger dan ongeveer 835 euro en dat is in ons complex bij lange na niet het geval.

Ondertussen hebben we nog steeds het geld voor het her-inrichten van de tuinen niet. Tot drie keer toe kwam Bo-Ex deze zomer met aanvullende eisen op ons groenplan. Telkens hebben we deze per onmiddellijk geaccepteerd, maar toch zijn er inmiddels vele maanden verstreken. Vaart maken kunnen ze bij Bo-Ex helaas nog steeds niet. Het groenplan zal nu een najaarsactie worden. Voordeel is dat bomen in het najaar een stuk goedkoper zijn en we er dus meer kunnen kopen. In totaal is er straks 2.500 euro te besteden.


Wethouder Jansen en Bertus Damen openen het complex met het onthullen van de gevelsteen '100 jaar volkshuisvesting Utrecht 1909 - 2009':Over de gevelsteen: in 2009 bestond het complex 100 jaar en om dat te vieren heeft de bewonersvereniging deze gevelsteen laten maken. Tijdens het 100 jarig bestaan in 2009 is deze steen ook al onthuld door mevrouw Vrijdag en Ronald Papink, de directeur van de woonbond. Complex 501 is het oudste complex voor sociale huur in Utrecht.

Maandag 16 juni 2014
Persbericht officiële opening complex 501 - Surinamestraat Utrecht - bewonersvereniging Jaffa – donderdag 19 juni

Hoe sociaal is de sociale woningbouw nog?

Donderdag 19 juni 2014 wordt complex 501 aan de Surinamestraat in Utrecht West officieel opgeleverd na een grondige renovatie. Op de gevelsteen die wordt onthuld staat:

100 jaar
volkshuisvesting Utrecht
1909 – 2009

Ons complex was na de Woningwet van 1902 het eerste complex voor sociale woningbouw in Utrecht. Bij de renovatie is het complex onder andere voorzien van nieuwe kozijnen met dubbelglas, van HR‐ketels, en zijn de woningen geluid en warmte geïsoleerd. Hierdoor kan het complex weer jaren mee. Tot onze verbazing heeft dit echter tot gevolg dat de huren voor nieuwe bewoners zo hoog zijn geworden, dat we ons afvragen of je nog kan spreken van sociale woningbouw. Het onthullen van de gevelsteen ervaren wij daarom niet als een feestje maar als afsluiting van een periode.

Het verhogen van de huren gebeurt momenteel bij veel sociale huurwoningen, maar bij ons complex gebeurt het in extreme mate. De benedenwoningen zijn circa 30 vierkante meter en de bovenwoningen circa 50 vierkante meter. Toch vraagt Bo‐Ex voor de bovenwoningen 699 euro per maand. De woningen zijn daardoor niet meer bereikbaar voor de mensen voor wie ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Dit zal Mevrouw Muller‐Lulofs (1854‐1954), oprichtster van de eerste woningcorporatie in Utrecht (Jaffa, nu Bo‐Ex), niet voor ogen hebben gehad. Weliswaar zijn de woningen veel energiezuiniger (label B) dan voor de renovatie, wat huurders geld bespaart, maar deze besparing staat voor nieuwe huurders niet in verhouding tot de hogere huur.

Nieuwe huurders van de bovenwoningen hebben ook geen recht op huursubsidie. Door de maximaal toegestane sociale huurprijs (699 euro) te vragen, mogen deze woningen officieel als sociale huur
worden bestempeld. Maar door 1,25 euro servicekosten daarbovenop in rekening te brengen, komen huurders niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Huurders zullen in geval van
werkloosheid of ziekte de woning uit moeten. Ook woningruil en doorschuiven binnen het complex is door die 1,25 euro alleen nog mogelijk voor mensen met een hoog inkomen. Waarom wil Bo‐ex de huur niet met 1,25 euro verlagen? Het antwoord lijkt te zijn dat mensen met een minimum inkomens bewust geweerd worden. Dit staat volgens ons lijnrecht tegenover het doel van sociale woningbouw. Want een sociale woning is toch pas echt een sociale woning als mensen met een laag inkomen er kunnen wonen?

Bewonersvereniging Jaffa

Michel Post Surinamestraat 51, 06‐47778693
Marije de Lange
Bertus Damen

De opening van het complex vind plaats op de hoek Bataviastraat / Surinamestraat, op donderdag 19 juni van 16.00 tot 18.00 uur.ag

Zondag 30 maart 2014
Vandaag is JaffaNieuws 22 verspreid met een oproep problemen met de woningen te melden en deel te nemen aan de groengroep. Bij voldoende belangstelling organiseren we een bewonersavond.
Een voorlopige lijst van structurele problemen met de woningen en mogelijke oplossingen staat hier.
Als communicatiekanaal tussen bewoners zijn we een facebookgroep begonnen: https://www.facebook.com/groups/177584719118295/.

Foto's van de renovatie hebben we geplaats op Picasa: https://plus.google.com/101828398452505817977/photos.

In het hoofdmenu vindt je een link naar alle gebruiksaanwijzingen van apperatuur in de woningen.

Woensdag 4 december 2013
De laatste bewoonster is deze week reruggekeerd in haar huis. We zijn weer compleet. Bewonersvereniging Jaffa verwelkomt alle nieuwe bewoners in het complex. We zijn blij dat na 10 jaar eindelijk al het achterstallig onderhoud is weggewerkt. Ook zijn we blij met enkele verbeteringen waarom we gevraagd hadden: energiezuinige CV-ketels, dubbel gas en geluidsisolatie. Minder blij zijn we over het feit dat Bo-Ex de huur voor nieuwe huurders maximaal heeft opgetrokken. Waar de oude huurders in de bovenwoningen vaak minder betalen dan 400 euro, betalen nieuwe huurders 681,02. Echt vervelend is de truc die Bo-Ex heeft toegepast om huurders van de bovenwoningen uit te sluiten van huursubsidie (zie 6 juli 2013). Inmiddels hebben we hierover gesproken met de SP en binnenkort met Groen LInks. Samen met de Woonbond willen we dit oneigenlijke gebruik van de servicekosten aan de kaak stellen.

In januari organiseren we een bijeenkomst voor de bewoners. Om kennis te maken en om ervaringen uit te wisselen over de renovatie. Ook denken we erover om een tevredenheidsonderzoek te gaan doen, misschien op papier, misschien door bij de bewoners langs te gaan. Nog lang niet alles is in orde. Veel bewoners klachten over het slechte afwerkingsniveau. Bij de nieuwe dingen als keukens en badkamers is dit prima in orde. Bij de dingen die alleen maar zijn gerepareer of opnieuw aangehecht is het afwerkingsniveau echter vaak slecht. Ook zijn er veel zaken beschadigd en vervolgens niet hersteld, bijvoorbeeld de binnendeuren of het schilderwerk van de binnendeurkozijnen. Wij hoorden dat de aannemer hier zelf ook niet niet tevreden over is maar het allemaal zo goedkoop mogelijk moest. In deze crisistijd is het Bo-Ex gelukt de aanneemsom zeer laag te houden. Binnenkort maken we een nieuwsbrief waar de belangrijkse problemen op een rijtje worden gezet.

Zaterdag 6 juli 2013
De renovatie is in volle gang en mooi wordt het. But The Times They Are A-Changin. Onze grote zorg betreft momenteel de huren die Bo-Ex rekent voor nieuwe bewoners in de bovenwoningen, namelijk euro 681,20. Dat is de maximale 'sociale' huur die Bo-Ex mag vragen. Met zo'n huur zijn deze woningen nauwelijks nog bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Bo-Ex geeft de schuld aan de overheid. Die zou de corporaties uitkleden. De reactie hierop van Bo-Ex is blijkbaar het uitkleden van de huurders. Een deceptie voor de bewonersvereniging die jarenlang heeft onderhandeld over een huurverhoging op basis van slechts de daadwerkelijke kosten voor de verbeteringen. Die verhoging kwam uiteindelijk neer op 106 euro. Nu gooit Bo-Ex daar voor nieuwe huurders zomaar een paar honder euro bovenop. Tip: neem in de huuronderhandelingen altijd ook de huren voor nieuwe huurders mee. Extra pijnlijk is dat Bo-Ex bovenop deze kale huur nog 1,50 servicekosten rekent waardoor huurders ook niet meer in aanmerking komen voor huursubsidie. Bo-Ex zegt hier zogenaamd niks aan te kunnen doen. Onzin natuurlijk, want niemand schrijft Bo-Ex voor om de netto huren precies op 681,20 te zetten.

Ook vervelend is dat Bo-Ex zich niet houdt aan de afspraken die we hebben gemaakt over de huren voor doorschuivers. Die afspraken zijn gemaakt in mei 2011 en staan in dit document. Het gaat om deze passage:

"Bewoners die binnen het complex willen doorschuiven, krijgen een huur van 85% van de maximale huur
(puntensysteem 28-4-2011). Het maakt daarbij niet uit of het ‘doorschuiven’ gebeurt op grond van de
doorschuifregeling of dat dit gebeurd op grond van een DUO-urgentie renovatie. Deze afspraak geldt tot
de oplevering van de laatste woning aan de huidige huurders.

Bo-Ex meent de huren voor deze bewoners te mogen verhogen met de reguliere huurverhoging per 1 juli 2013. De overeenkomst sluit dit echter volledig uit. Bovendien: een huurverhoging voor een woning waarin je nog niet woont? Een huurverhoging terwijl er sowieso huurbevriezing geldt in het complex tot en met de renovatie? Een huurverhoging terwijl diverse keren is afgesproken dat voor het hele complex er per 1 juli 2013 geen huurverhoging zal worden berekend en er ook geen verschil gemaakt zal worden tussen bewoners die vóór en ná 1 juli terugkeren in het complex?

Dinsdag 1 januari 2013
De renovatie gaat deze week van start. Toch schandalig dat er 10 jaar is verstreken sinds de brief van Margriet Flikweerd in augustus 2003 over ernstig achterstallig onderhoud. Ook schandalig dat de huren van de woningen waarvan de bewoners niet terugkeren honderden euro's hoger worden dan van de woningen waarvan de huurders wél terugkeren. Niet schandalig maar wel dom van Bo-Ex is het besluit van Bo-Ex om de communicatie met de bewoners niet meer vóóraf met de bewonersvereniging kort te sluiten. Zelfs de data van informatie-avonden worden niet meer met ons overlegt. Bo-Ex heeft hierdoor de afgelopen maanden tal van beslissingen achteraf moeten terugdraaien (lees nieuwsbrief 21), met alle verwarring voor de bewoners van dien. Dat had simpelweg voorkomen kunnen worden door normaal gelijkwaardig te communiceren. Bo-Ex zegt dat wij de enige bewonersvereniging zijn waarmee het moeizaam overleggen is. Dat ze rechtstreeks via de bewoners juist veel positief commentaar krijgen. Ook een stukje als dit zal zeer zeker in het verkeerde keelgaat schieten bij Bo-Ex. Zelf zijn de medewerkers er van overtuigd dat ze goed bezig zijn, goed en helder communceren en zich juist volop inzetten voor onze belangen., de belangen van de huurders. Ik geloof dat ze dat geloven. En ik geloof ook dat ze dat doen. Individueel. Althans de meesten. Waarom gaat het dan toch steeds mis. Dat komt omdat omdat zo'n corporatie niet is ingericht op communicatie met de bewoners, niet echt. Dat het overleg met andere bewonersgroepen meer in harmonie verloopt, daar geloven wij niks van. Dat wij te kritisch zouden zijn en dat het daar aan ligt, daar geloven wij ook niks van. Het enige dat Jaffa de afgelopen 10 jaar heeft gedaan is ervoor zorgen dat Bo-Ex zich houdt aan de afspraken. Afspraken zoals staan in DUO en afspraken zoals die staan in wet. En na verloop van tijd ook afspraken die Bo-Ex heeft gemaakt met ons. Eén ding moet gezegt: Bo-Ex hanteert het principe dat ze zich aan afspraken houdt. Ze doen dat echter alleen passief, niet actief. Het kost vreselijk veel inspanning om te bereiken dat Bo-Ex zich aan haar afspraken houdt. Dat schept geen vertrouwen.

Vrijdag 30 november 2012
Deze week hebben de bewoners van fase 1 de aanbiedingsbrief voor de wisselwoning gekregen.

Verder hebben alle bewoners die eerder hadden aangegeven te willen doorschuiven naar een andere woning drie brieven gekregen, namelijk de aanbiedingsbrief bij doorschuiven, een keuzelijst van alle leegkomende woningen, een plattegrond van het complex met daarop aangeven waar de leeggekomende woningen zijn te vinden, én de woningplattegronden van diverse woningtypes. Op woningen die vrijkomen en zijn gelegen in fase 1 tot en met 3 moet vóór woensdag 5 december om 15.30 worden gereageerd. De uiterste reactiedatum voor de overige woningen die vrij komen is maandag 10 december om 16.30.

De bewonersvereniging heeft een nieuwe JaffaNieuws gemaakt. We hebben deze echter nog niet verspreid. De reden is dat Bo-Ex nogal kwaad was over het concept. Bo-Ex vind dat de krant veel te negatief is van toonzetting, alsof we tegen Bo-Ex zijn en alsof we de bewoners willen opzetten tegen Bo-Ex. We hadden het concept ook aan zo'n 4 bewoners laten lezen en zij vonden de krant okey. Nu gaan we de krant toch herschrijven want een goede relatie met Bo-Ex vinden we belangrijk. De nieuwe versie zal zo snel mogelijk worden verspreid.

Vrijdag 9 november 2012
De bouwketen zijn geplaats, de renovatie gaat nu snel van start. In 15 fases wordt het project vanaf januari aangepakt (zie afbeelding hieronder). Iedere twee weken gaat er een nieuwe fase van start. Eind mei komen de eerste bewoners terug in het complex. Eind juli gaan de laatste bewoners eruit. In december 2013 komen de laatste bewoners terug. Ondertussen overleggen we met Bo-Ex over de uitvoering van het sociaal plan. Resultaat:


Donderdag 1 augustus 2012
Eind september heeft de bewonersvereniging weer overleg met Bo-Ex. Bo-Ex hoopt rond die tijd meer zicht te hebben op de planning. Zie verder deze JaffaMail.

Woensdag 30 mei 2012
Het is nu ruim één maand later en nog nog steeds begint de renovatie van complex 501 'over een half jaar'. Het is dus opnieuw opgeschoven. Positief is dat Bo-Ex erover denkt de plafonds op de bovenverdiepingen hoger te maken. Als bewonersvereniging hadden we dit al eens voorgesteld. Als je toch nieuwe dakkappellen plaatst kun je deze voor weinig meerkosten immers meteen iets hoger maken. Voor het hoger maken van de plafonds is wel een aanvulling op de bouwvergunning nodig en dat is nu typisch weer één van de dingen die tijd kosten en waarom het voor Bo-Ex moeilijk is om precies te bepalen wanneer de renovatie van start gaat.

Zaterdag 28 april 2012
Het is nu twee maanden later en nog steeds begint de renovatie van complex 501 'over een half jaar'. Over een half jaar. Over een half jaar. Al zeven jaar gebeurd alles 'over een half jaar'. En dat was nooit zo. Ik voorspel dat dat nu weer het geval zal zijn, hoewel ik hoop van niet, en ik hierin liever geen gelijk krijg. Voor sommige bewoners begint de renovatie pas een stuk later dan 'over een half jaar', want de renovatie zal worden uitgevoerd in fases. Voordeel van uitvoering is fases is wel dat we waarschijnlijk minder lang in wisselwoningen zitten. Wellicht slechts ruim 2 maanden.

Ik stopte vandaag JaffaNieuws bij iedereen door de brievenbus. Hier en daar staan woningen leeg. We houden de moed erin. Aan het begin van de Surinamestraat heeft Bo-Ex een reusachtig bord geplaatst over de renovatie die momenteel plaatsvindt in complex 503. In plaats van bewoners staan er mensvriendelijke bouwvakkers op afgebeeld. Mannen die voor mensen willen zorgen. Niet irritant. Maar hadden daar geen bewoners op moeten staan. 'Wonen begint bij mensen'. Een mix van wit en zwart, van alle leeftijden, van gezond en ongezond, van kansrijk tot kansarm. Want die wonen hier allemaal. Geen eenvoudige opgave voor de bordenmakers - dan hebben ze het in nieuwbouwwijken toch makkelijker. Daar zie je steevast het jonge gezin met spelende kinderen in het groen. Wél irritant. Nu ik erover nadenk, andere doelgroepen zie je eigenlijk nooit afgebeeld op dergelijke borden. Zelfs niet als het gaat om eenduidige groepen, zoals bejaarden of studenten. Dan maar aardige bouwvakkers. Mensen die er iets goeds van gaan maken. Die bouwvakkers, dat zij wij.

Donderdag 16 februari 2012
Het is rustig in het complex. Iedereen weet dat de renovatie over een half jaar gaat beginnen. De urgenties zijn binnen. Vlak voor de draagvlakmeting in december waren er twee woningen in tijdelijke verhuur, nu zijn dat er 4. Twee huurders uit een bovenwoning zijn namelijk met urgentie vertrokken. De grote uittocht is gelukkig nog niet begonnen. Sommige bewoners die bij een woning gingen kijken vonden 15 andere woningzoekende met urgentie vóór zich. Tijdens de meningspeiling hadden zo'n 20 mensen aangeven weg te willen. Hoeveel mensen zullen daar uiteindelijk in slagen? Overigens zaten daar ook mensen bij die na de renovatie binnen het complex willen verhuizen naar een bovenwoning. Voor hen zijn er nu dus reeds twee plekken beschikbaar. Het bestuur van de bewonersvereniging heeft afgelopen week voor het eerst om de tafel gezeten met de aannemer, Plegt-Vos. Dat was een prettig gesprek. Over 6 weken komen we weer bij elkaar en zal er al meer bekend zijn over de planning.

Minder fijn is dat onze voorzitter, Bertus Damen, per onmiddellijk is gestopt als voorzitter. Met pijn in het hart heeft Bertus besloten ook niet te zullen terugkeren in het complex. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Bertus heeft zijn halve leven in complex 501 gewoond. Vroeger werkte Bertus als opzichter bij Jaffa, de voorloper van Bo-Ex. Hij heeft het complex dus ook meegemaakt in de rol die Bo-Ex thans vervult. Als bewoner van het complex is Bertus ook betrokken geweest bij de renovatie in 1976. Bertus kent het complex van binnen en van buiten en heeft de afgelopen 7 jaar een grote rol gespeeld binnen de bewonersvereniging. Het behoud van het complex is in belangrijke mate te danken aan zijn inzet. Bertus, alvast bedankt.

Vrijdag 30 december 2011
De draagvlakmeting is geslaagd: vijftig van de zevenenvijftig bewoners (88 %) heeft ingestemd met de renovatie. Drie bewoners hebben tegen de renovatie gestemd. Vier bewoners hebben niet gestemd (niet stemmen telt als 'nee'). Voor voldoende draagvlak is 70 % van de huurders nodig. Het eindrapport van de draagvlakmeting is opgesteld door het Woonbond Adviescentrum. Bo-Ex heeft alle huurders de uitslag officieel medegedeeld middels een brief en een nieuwsbrief.

De draagvlakmeting is helaas niet helemaal vlekkeloos verlopen. Bij het formulier kregen bewoners aanvankelijk een brief waarin stond dat als je niet stemt je stem niet meetelt (en dus zou gelden als neutraal). In een tweede brief stond dat als je niet stemt je stemt telt als een 'nee'-stem. De eerste brief was een vergissing van de Woonbond (oude versie van de brief gebruikt). Doordat de uitslag overduidelijk is kan deze onduidelijkheid de uitslag van de meting niet dusdanig hebben beinvloed dat er in plaats van een 'ja' een 'nee' zou zijn uitgekomen. Het bestuur van de bewonersvereniging Jaffa accepteerd daarom de uitslag. Het is fijn om te zien dat de plannen waar wij jaren hard aan hebben gewerkt op draagvlak kunnen rekenen. Direct na de uitslag heeft Bo-Ex de urgenties aangevraagd voor de bewoners en heeft Bo-Ex de aanvraag voor de bouwvergunning naar de gemeente gestuurd. In januari vind de eerste vergadering plaats met de aannemer. Rond april 2011 verwachten we met meer zekerheid iets te kunnen zeggen over de preciese start van de renovatie. De renovatie start sowieso pas minimaal 6 maanden nadat de urgunten zijn ingegaan.

Vrijdag 4 november 2011
Vandaag is de draagvlakmeting voor de renovatie van ons complex van start gegaan. De draagvlakmeting wordt uitgevoerd door de Woonbond. Klik hier voor de brief en het formulier die iedereen heeft ontvangen. Het bestuur van de bewonersvereniging is benieuwd of het plan waar jaren aan is gewerkt kan rekenen op voldoende draagvlak. De uitslag wordt eind december verwacht.

Zaterdag 17 september 2011
Omdat het proces weer vast zat hebben we in februari 2011 een brief gestuurd aan Johan Klinkenberg (met afschriften van deze brief naar alle leden van het bestuur van Bo-Ex). Johan mailde dat hij zich in z'n leven zelden zo had geschaamd voor het niet nakomen van een belofte. Daarna is het proces in een stroomversnelling geraakt. Niet in de minste plaats omdat Bo-Ex een complex sloopwoningen heeft aan de Reitdiepstraat dat ze willen gebruiken als wisselwoningen tijdens de renovatie van drie complexen. De sloopdatum van deze woningen kan echter niet eindeloos worden uitgesteld. Bo-Ex begon zeer ijverig haar huiswerk te maken en horde voor horde werd genomen. Er ligt nu een map bij alle bewoners met daarin het uitgewerkte renovatieplan, het sociaal plan, en per huurder een brief over de huur na renovatie. Een mijlpaal. Momenteel loopt de 'meningspeiling'. Bureau Atrivé gaat alle woningen langs om bij bewoners de plannen mondeling toe te lichten, vragen te inventariseren en te peilen of bewoners achter de plannen staan. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek worden de plannen wellicht nog ietsjes aangepast. Als het onderzoek aangeeft dat er waarschijnlijk voldoende draagvlak is, volgt in oktober of november van 2011 de draagvlakmeting. Bij een positieve uitslag (70 % of meer van de bewoners stemmen vóór het plan) gaan de urgenties in en zou de renovatie een half jaar later van start moeten gaan. Of Bo-Ex dat laatste gaat halen is nog onzeker, ons vermoeden is dat het langer gaat duren. Na een positieve uitslag van de draagvlakmeting start ook de tijdelijke verhuur van woningen. Bo-Ex heeft op die tijdelijke verhuur reeds een voorschot genomen door woningen die nu leeg komen gewoon leeg te laten staan. Tijdelijk verhuren mogen ze deze woningen namelijk niet, maar ze hebben blijkbaar ook geen zin om deze woningen aan vaste huurders te verhuren. Waarschijnlijk omdat die huurders er dan na 6 maanden al weer uit moeten, maar vooral omdat ze deze mensen dan ruim 5000 euro moeten meegeven. De bewonersvereniging is tegen deze praktijk van leegstand. De kans dat de periode van tijdelijke verhuur langer duurt dan 6 maanden is vrij groot. Het is daarom zaak hier pas zo laat mogelijk mee te beginnen zodat er zo min mogelijk tijdelijke verhuur is. Tijdelijke verhuur is slecht voor de uitstraling van het complex en de sociale cohesie. Volgende week gaan we in gesprek met Bo-Ex over dit onderwerp.

De afspraken over de huurverhoging op complexniveau die we met Bo-Ex overeengekomen zijn vind je hier. Samengevat: huurverhoging benedenwoningen 84,56. Huurverhoging bovenwonignen: 104,56

Zondag 5 september 2010
Wat gaan we melden. Helaas dat het weer niet opschiet (zie stand van zaken). Gisteren wel een hele leuke buurtbarbecue gehouden. Dankzij twee nieuwe bewoners die dit spontaan georganiseerd hebben. Gaaf bandje en lekker gedanst.  Bedankt Bo-Ex voor de financiële bijdrage. Verder is het kunstwerk geopend. Leuk zijn de contacten met complex 507. Zij organiseren tegenwoordig in Lombok allerlei culturele activiteiten en nemen ons complex daarin als vanzelfsprekend mee. Ondertussen wordt er lekker gewoond in het complex. De meeste bewoners lijken zich geen zorgen te maken over de toekomst. Steeds meer bewoners zijn hier immers komen wonen in de wetenschap dat er een renovatie aan komt. Af en toe wordt er tegenwoordig 'doorgeschoven'.  Een mooie nieuwe mogelijkheid van intern verhuizen die bewoners meer aan het project bindt.

De bewonersvereniging is op sterkte maar helaas zitten we (weer) te wachten op Bo-Ex. Toezeggingen over vaart en voortgang bleken opnieuw geen garanties te bieden, maar daar zijn we aan gewent.  En ook weer niet, want in ieder geval bij mij is een zeker cynisme toegeslagen. Wat moet je er toch veel energie steken en wat blijft het proces stroperig. Maar we hebben geen keus. We wonen hier erg prettig en het is in ons belang ons daarvoor in te blijven zetten. We mogen er trots op zijn dat het ons lukt ondanks alles een bewonersorganisatie in de lucht te houden.

Wat is de stand van zaken
: het bouwplan is af maar het populaire verhaal voor de bewoners over dit plan nog niet. De huuronderhandelingen zouden volgende maand beginnen maar Bo-Ex heeft de berekeningen nog niet af en heeft ook 'intern' nog tijd nodig. Dat is bij Bo-Ex al snel 3 maanden. Ook het sociaal plan is nog niet af. Al deze zaken moeten af zijn vóórdat het onafhankelijke bureau met de meningspeiling over de plannen van start kan gaan. Bij het sociaal plan is het grootste verschil van mening nog steeds de duur van de 'uithuizing', en ook een nieuw punt: de zelf aangebracht voorzieningen. Bo-Ex lijkt bij vertrek van de bewoners bij renovatie naar een wisselwoning dezelfde regels over 'leeg opleveren' te willen hanteren als bij mutatie. Ons idee is dat je de huiseigenaar slechts de gelegenheid hoeft te geven 'veranderingen in het gehuurde' aan te kunnen brengen. Zo staat het ook in de wet. Alles wat kan blijven zitten moet daarom kunnen blijven zitten. Vinden wij. We hebben voorgesteld het overleg over het sociaal plan vanaf nu alleen nog te voeren met mensen die mandaat hebben.


Donderdag 10 september 2009 - de sloop van het complex is definitief van de baan
Afgelopen weekend is het 100 jarig bestaan van het complex gevierd en daarmee ook het 100 jarig bestaan van de volkshuisvesting in Utrecht. Ronald Paping, directeur van de Woonbond, hield een mooi verhaal over het belang van de volkshuisvesting in Nederland en dat er met sloop terughouden moet worden omgegaan. Harry Bosch, de wethouder wonen van de gemeente Utrecht, benadrukte het belang van goede volkshuisvesting voor de volksgezondheid. Johan Klinkenberg (zie onder) verteld hoe belangrijk het is dat mensen erop kunnen rekenen dat corporaties zorgen voor de bouw en de instandhouding van goede woningen. Verder kwam hij met het voor ons goede nieuws dat de sloop van complex 501 definitief uit de annalen kan worden geschrapt.

Het verlossende woord van Johan Klinkenberg (directeur van woningcorporatie Bo-Ex) op zaterdag 5 september 2009: deze woningen wórden gerenoveert!!!

Donderdag 26 februari 2009 - Bo-Ex vertrouwd haar eigen cijfers niet
In oktober 2008 kwam Bo-Ex na 4 maanden rekenen met het voorstel om de huren gemiddeld 160 euro te verhogen. Doen wij echter zelf de cijfers van TNO en Bouwhulp in een spreadsheet, dan rolt daar met dezelfde berekeningswijze 54 euro uit. We betalen immers alleen voor verberingen en niet voor het onderhoud. Om een lang verhaal kort te maken: de Bo-Ex delegatie onder leiding van Rolf van der Weide moest terug naar de directie voor een nieuw mandaad. Dat mandaad kregen ze misschien, er zijn geen mededelingen over gedaan. Wat we wel weten is dat het Bo-Ex team de opdracht heeft gekregen hun cijfers door een kostendeskundig bureau te laten onderzoeken. De reden: door al het gezaag aan de begroting door de bewonersvereniging heeft Bo-Ex ook zelf het vertrouwen in de onderliggende cijfers verloren. Dit mogen TNO en Bouwhulp op hun buik schrijven. Een grote misser, door ons 'ontdekt', was in ieder geval dat er 2 keer zoveel dubbel glas en kozijn was berekend dan er ramen zijn. En die post stond voor bijna de helft van de door Bo-Ex gewenste huurverhoging. Het vierde onderzoek in de zaak 'complex 501' gaat dus van start. Dit keer door een niet gezamenlijk gekozen club en wie weet ook door een niet onafhankelijk club. Maar wat moet je als twee wel onafhankelijke en gezamenlijk gekozen clubs je geen cijfers kunnen geven waar je vertrouwen in hebt. Opnieuw is het nu afwachten op een wederom trage Bo-Ex. Nog 3 maanden en we zijn 5 jaar bezig. Dit jaar bestaat het complex 100 jaar. Dat is leuk. En ook Bo-Ex zet (op een ander terrein) haar beste beentje voor. Kijk hier maar eens.

Woensdag 24 december 2008 - renovatie laat nog steeds op zich wachten
Het zijn de donkere dagen voor kerst en na 4,5 jaar zijn de bewoners nog altijd onzeker over de toekomst van hun huis. Deze zomer verscheen het zoveelste onderzoeksrapport. Ditmaal van bureau Bouwhulp. Van juni 2008 tot en met oktober 2008 heeft Bo-Ex zitten rekenen aan de huurconsequenties. Op tal van punten waar TNO en bureau Bouwhulp in hun rapporten aangeven dat het om onderhoud gaat, probeert Bo-Ex deze onderdelen toch als verbetering door te rekenen. Daardoor komen ze uit op een huurverhoging van 160 euro gemiddeld per woning. Met een dergelijk bedrag kan uiteraard geen draagvlak worden behaald. Wij hebben uitgerekend dat alle verbeteringen bij elkaar slechts 60 euro per woning per maand kosten. De rest in onderhoud. Bo-Ex lijkt nog steeds niet te begrijpen dat er in ons complex vooral sprake is van een flinke hoeveelheid achterstallig onderhoud. Als ze het complex de afgelopen 15 jaar gewoon goed hadden onderhouden, en af en toe eens wat extra's hadden gedaan, was renovatie niet eens nodig geweest. Bo-Ex denk in vastgoed en niet in mensen.

Ook laat Bo-Ex nu al vele jaren levensgevaarlijke situaties voortbestaan. In veel woningen is volstrekt onvoldoende ventilatie, ook in ruimtes waar oude open CV-ketels staan opgesteld. In sommige woningen zijn CO-melders geplaatst, maar die hangen tegen de voorschriften in, op de verkeerde plaatsen. Hierdoor bieden deze melders geen bescherming tegen CO. Wij hebben Bo-Ex de afgelopen jaren meerdere keren op deze situatie gewezen. Op ons aandringen heeft Bo-Ex de ventilatie-situatie vorig jaar laten onderzoeken. Van de onderzoekers weten we dat er veel gevaarlijke situaties bestaan. Het rapport krijgen wij echter niet te zien.  

'Wonen begint bij mensen', maar dan moeten die mensen:


Woensdag 10 september 2007 - sloop complex 501 is van de baan !!!

Het bouwkundig onderzoek van TNO is in het najaar van 2006 afgerond. Van dit rapport is een samenvatting beschikbaar. Op basis van de studie hebben Bo-Ex en de bewonersvereniging  gezamenlijke conclusies getrokken.
Uit het rapport blijkt dat de woningen veel beter zijn dan Bo-Ex dacht.

De gehele eerste helft van 2007 bleek Bo-Ex toch te blijven koersen op sloop. De zomer heeft Bo-Ex echter gebruikt voor bezinning. In september kwamen eindelijk de verlossende woorden. Bo-Ex zal niet langer koersen op sloop/nieuwbouw en niet langer koersen op een renovatie volgens nieuwbouw-eisen (renovatie 40 jaar). Samen met de bewoners zal Bo-Ex nu werken aan een renovatie op basis van het bouwbesluit bestaande bouw. Dat betekent dat het complex behouden blijft in de huidige vorm en voor de huidige bewoners.

Als reden om af te zien van sloop en/of nieuwbouweisen heeft Bo-Ex aangegeven:

  1. De denkbeelden bij de directie van Bo-Ex zijn verschoven en dat had ook consequenties voor complex 501.

  2. Er is geen draagvlak voor de plannen bij de bewoners

  3. De bewonerscommissie voert haar strijd uiterst fel

  4. De woningen zijn beter dan Bo-Ex aanvankelijk dacht

Nog voor het besluit van Bo-Ex om niet langer voor nieuwbouw-kwaliteit te kiezen, was reeds gezamenlijk een zogenaamd programma van eisen opgesteld (PvU). Hierin staan de scenario's (1) renovatie bestaande bouw, (2)renovatie nieuwbouw-eisen en (3) sloop/nieuwbouw  inhoudelijk beschreven. Aan dit programma wordt vastgehouden ten aanzien van het onderdeel (1) renovatie bestaande bouw. Door TNO waren binnen dit scenario's reeds drie varianten beschreven.

Zondag 19 maart 2006

Het bouwkundig onderzoek door TNO is van start gegaan. Oorspronkelijk wilde Bo-Ex een onderzoek met als opdracht: "aantonen dat sloop de enige reële optie is voor het complex" (sic). Het heeft een half jaar geduurd om Bo-Ex te bewegen tot een meer genuanceerd onderzoek. Nu zal ook serieus worden gekeken naar mogelijkheden als een stevige opknapbeurt, een lichte renovatie en een zware renovatie.
Het bouwkundig onderzoek loopt tot de zomer. Ondertussen zullen we ons richten op het huurcontract dat Bo-Ex met nieuwe bewoners afsluit en op de discussie over het bewonersonderzoek.
Bo-Ex laat nieuwe huurders een aanhangsel bij het huurcontract ondertekenen. Daarin moeten huurders verklaren de woning te verlaten als dat nodig is en niets te ondernemen om het proces te vertragen. Dat is in strijd met de afspraken die wij met Bo-Ex hebben gemaakt, in strijd met het DUO-protocol en in strijd met de wet.
In de discussie over het bewonersonderzoek probeert Bo-Ex de uitkomsten nog steeds te relativeren. Daarom hebben we als bewonerscommissie een officieel advies ingediend. In antwoord op dit advies komt Bo-Ex opnieuw met vreemde uitspraken. Bo-Ex schrijft: 86 % van de bewoners is tegen sloop, dat klinkt veel, maar het gaat maar om een kleine groep mensen (namelijk 47). Als je die redenering doortrekt heeft geen enkele telling ooit nog zin. Verder schrijft Bo-Ex dat de toekomstplannen voor het complex moeten zijn gericht op mensen met de laagste inkomens. Volgens Bo-Ex is de enige norm voor betaalbaarheid dat de huren binnen de huursubsidiegrens vallen.  Huursubsidie dekt echter nooit de gehele huurstijging, waardoor de huren toch nog fors duurder zullen uitpakken. Mensen met iets meer dan een uitkering worden al helemaal op kosten gejaagd. Het ergste is nog dat Bo-Ex niet eens wil garanderen dat ze huurwoningen zullen bouwen die binnen de huursubsidiegrens vallen. Hoezo volkshuisvesting.

 Zondag 11 december 2005  

Sloop complex 501 kan juridisch niet worden afgedwongen. Bo-Ex moet inzetten op plan dat op draagvlak van bewoners kan rekenen.

Zeer hoopvol is dat onlangs duidelijk is geworden dat Bo-Ex na een voor Bo-Ex ongunstige bewonerspeiling niet naar de rechter kan om alsnog toestemming voor haar plannen te krijgen. Dat kom doordat Bo-Ex het DUO-convenant heeft ondertekend en zich daarmee bij voorbaat heeft neergelegd bij de uitkomsten van een bewonerspeiling. Als een krappe minderheid (ongeveer 49 %) van de bewoners tegenstander is van sloop, gaat de sloop simpelweg niet door. De sloop van complex 501 is daarmee feitelijk van de baan. Op dit moment spreekt immers ruim 85 % van de bewoners zich uit tegen sloop. Slechts 8,5 % van de bewoners is voorstander van sloop. Bo-Ex zal met de bewoners moeten werken aan een plan dat op draagvlak kan rekenen.

Bo-Ex dacht aanvankelijk na een bewonerspeiling op grond van investeringsoverwegingen bij de rechter alsnog haar gelijk te kunnen halen. Nu duidelijk is dat die weg binnen DUO is afgesloten, slaat Bo-Ex een andere toon aan. Bo-Ex wijst er nu op dat we hen hard nodig hebben, wil er überhaupt iets gebeuren met het complex. Voor de bewonerscommissie is dat een open deur. Twee jaar geleden zijn wij met een handtekeningenlijst naar Bo-Ex gestapt met klachten over het onderhoud. Het antwoord van Bo-Ex was toen: sloop. Nu staan alleen de opties onderhoud en renovatie nog open. Maar ook hier geldt: alleen een plan dat dat op steun van de bewoners kan rekenen is een realistisch plan.

De afgelopen 7 maanden verliep het proces uiterst traag. Dat heeft twee oorzaken:

  1. De herstructurering in het kader van DUO stuit bij de bewoners van de betreffende complexen op veel meer weerstand dan gedacht, met als gevolg dat de medewerkers van Bo-Ex kampen met een chronisch tijdgebrek. Er is door Bo-Ex veel energie gestoken in Complex 507. De kans is groot dat de plannen van Bo-Ex in complex 507 niet op voldoende steun van de bewoners kan rekenen. Dat betekent dat de sloop in complex 507 niet kan doorgaan. Ook voor renovatie is tot op heden onvoldoende steun van bewoners.

  2. Bo-Ex is onderling verdeeld. Niet over wat er met de complexen moet gebeuren, maar over de te volgen strategie naar bewoners. Daardoor doet Bo-Ex vaak heel lang over een besluit om bepaalde wensen van de bewonerscommissies te honereren.

De onderhandeling tussen Bo-Ex en de bewonerscommissie vinden plaats in het kielzog van de ontwikkelingen rond complex 507. Dat komt omdat complex 507 het eerste grote DUO-complex is voor Bo-Ex. Voor complex 501 (dat zijn wij) is dat een gunstige situatie. De ontwikkeling in complex 501 levert ons kennis op waarover de commissie van complex 507 in een vergelijkbaar stadium nog niet beschikte. De commissie realiseert zich dat de ontwikkelingen in complex 507 ook van groot belang zijn voor de toekomst van de andere complexen. Daarom vonden wij het niet meer dan logisch een deel van onze energie te steken in de ontwikkelingen rond complex 507. Er is veel contact geweest tussen de bewonerscommissies over de procedurele regels binnen DUO en over juridische aspecten. Daarnaast hebben wij samen met complex 507 een stadsdebat georganiseerd over de sloop van goedkope huurwoningen in Lombok. De winst van dit debat was dat dhr. Klinkenberg, directeur van Bo-Ex, zich ten tweede malen moest verdedigen tegenover een zaal vol tegenstanders van sloop.

De afgelopen 6 maanden heeft de commissie twee belangrijke overwinningen behaald:

  1. De uitslag van het bewonersonderzoek is heel gunstig voor de bewoners(commissie). De uitslag bevestigt wat de commissie vanaf het begin reeds dacht: de bewoners zijn tevreden met de huizen als zodanig, en heel ontevreden met het onderhoud. Dat rechtvaardigt geen sloop. Ruim 85 % procent van de bewoners spreekt zich uit tegen sloop. Na zeer lang aandringen heeft Bo-Ex commentaar geleverd op de uitslag. Ook dit commentaar was gunstig: Bo-Ex spreekt van 'gemengde gevoelens'. Dat betekent dat Bo-Ex zich niet had gerealiseerd hoe waardevol de bewoners de woningen (en de buurt) vinden.

  2. Ook heel bijzonder is dat het aspect onderhoud structureel onderdeel zal gaan uitmaken van het bouwkundig onderzoek. Heel lang wilde Bo-Ex hier niets van weten. Van alle bouwonderdelen zal TNO bepalen of een eventuele aanpak moet worden gerekend tot onderhoud. Ook bij het berekenen van de kosten zal apart worden bepaald welk deel tot onderhoud moet worden gerekend. Het laatste woord hierover is uiteraard nog niet gesproken. Want wat is onderhoud? Daarover lopen de meningen erg uiteen. Niet alleen tussen Bo-Ex en bewonerscommissie, maar ook bij deskundigen.

Het bouwkundige onderzoek gaat van start in januari 2006 en zal 4 maanden duren. De opdrachtformulering is te vinden onder het kopje 'Bouwkundig onderzoek'. In deze versie is het aspect van onderhoud nog niet opgenomen.

Michèl Post, Margriet Flikweert, Daphna van Maarschakerweert, Bertus Damen, en Ernst Souverein.


Dinsdag 31 mei 2005  

Bijna één jaar geleden kondigde Bo-Ex sloop aan. Intussen zijn de woningen geschilderd en zijn er nieuwe tuinhekjes gekomen. Over de toekomst van het complex is nog steeds niets beslist. Iedere zes weken vergadert de bewonerscommissie met Bo-Ex. Onze inzet: Bo-Ex moet de wensen van de bewoners serieus nemen. Wij hebben de indruk dat veel bewoners niet blij worden van sloop. Daarom willen wij dat de alternatieven voor sloop, bijvoorbeeld een renovatie, serieus worden onderzocht. En als er toch gesloopt gaat worden? Ook dan zal de bewonerscommissie zich inzetten voor de rechten van de bewoners. Op een gedwongen verhuizing zit niemand te wachten!

Het kost veel tijd om het met Bo-Ex tot een gezamenlijk standpunt te komen. Eén keer hebben we gedreigd om naar de geschillencommissie te stappen. Bo-ex wilde alvast beginnen met tijdelijke verhuur van de woningen. Volgens het DUO-protocol (een serie afspraken tussen de gemeente en de corporaties in Utrecht om tot woningverbetering te komen) is dat echter niet toegestaan. In het DUO-protocol staan veel rechten van de bewoners beschreven. Er staat ook dat sloop en renovatie alleen is toegestaan als een ruime meerderheid van de bewoners achter de plannen staat. Dat betekent dat Bo-Ex wel degelijk rekening moet houden met de wensen van de bewoners.

Op 14 februari 2005 heeft de bewonerscommissie een akkoord bereikt met Bo-Ex. Er ligt nu een document (het zogenaamde ‘startdocument’) waarin staat dat:

Er komt een onderzoek waarin zowel bouwkundig als financieel wordt gekeken naar de haalbaarheid van sloop, van een zware renovatie, van een lichte renovatie, én van de mogelijkheid het complex te behouden zoals het nu ongeveer is. Voor dit onderzoek zullen we binnenkort samen met Bo-Ex een onafhankelijk bouwkundig bureau uitzoeken. De kosten van het onderzoek worden betaald door Bo-Ex.

Vóórdat het bouwkundig onderzoek van start gaat, zullen de wensen van de bewoners uitgebreid worden onderzocht. De wensen van de bewoners vormen namelijk een belangrijke basis voor het bouwkundig onderzoek. Afgelopen week hebben we een onafhankelijke bureau gekozen dat het bewoners-onderzoek gaat uitvoeren. Dit bureau heet Linssen en van Asseldonk. Als bewonerscommissie hebben wij de indruk dat dit bureau goed onderzoek uitvoert en de bewoners heel serieus neemt. De medewerkers van het bureau gaan persoonlijk bij alle bewoners langs om met hen de vragenlijst door te nemen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen. Hoe beter wij weten wat de bewoners willen, des te beter kunnen we voor de belangen van de bewoners opkomen.

Laatste nieuws: sinds 10 maart 2005 is de bewonerscommissie officieel een vereniging. Deze officiële status is belangrijk om maximale invloed te hebben op de besluitvorming. Hoe meer mensen er lid worden van de vereniging des te meer hebben we te vertellen. Wordt dus allen lid. Binnenkort komen we bij u langs om te vragen of u lid wilt worden. Het lidmaatschap kost 2 euro per jaar.

Michèl Post, Margriet Flikweert, Daphna van Maarschalkerweert, Bertus Damen en Ernst Souverein.

 


Vrijdag 22 oktober 2004

Bo-ex wil ons complex van 58 woningen slopen. Dat wisten ze al drie jaar, maar pas een half jaar geleden, in mei 2004, werd ons dat medegedeeld. Sindsdien is er overleg tussen de bewonerscommissie JAFFA en Bo-ex. Iedere 6 weken komen we bij elkaar. Tot nu toe is gebleken dat Bo-Ex niet op zoek is naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners. Ze willen dolgraag slopen en zijn nauwelijks bereid om alternatieven te onderzoeken. Onder de bewoners is tot nu toe veel kritiek op de sloopplannen. De woningen zijn in 1976 totaal gerenoveerd, daarbij zijn o.a. alle installaties voor gas, water, riolering en elektriciteit vervangen. Ook is er CV aangelegd. In de jaren ’80 zijn de daken geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen.
In sommige wijken willen de corporaties complexen slopen om meer pluriformiteit in de wijken te brengen. Ook dat kan bij ons geen reden zijn tot sloop. Zowel het complex als de wijk zijn al pluriform en ook zijn hier geen sociale problemen van betekenis.
Tot nu toe kunnen wij alleen bedenken dat Bo-ex geld wil verdienen ten koste van ons woongenot.

Op dit moment (oktober 2004) proberen we met Bo-ex een begindocument op te stellen. We zijn erg ontevreden over hoe dat tot nu toe gaat. Bo-ex ziet het begindocument als een document waarin slechts hun eigen plan staat beschreven. De eerste versie was eenzijdig gericht op sloop. Als commissie hebben we een alternatief startdocument geschreven. Dat document gaat uitvoerig in op het proces dat we met elkaar moeten doorlopen, een proces waar behalve sloop ook verschillende alternatieven uit voort kunnen komen. Zeer belangrijk is de bewonersparticipatie. Als reactie hierop heeft Bo-Ex een startdocument geschreven dat minder eenzijdig is gericht op sloop. Bo-ex heeft echter alleen maar dingen weggelaten, waardoor er nu een zeer leeg en nietszeggend document ligt. Bo-ex kiest voor de minimalistische benadering om op die manier geen zaken te hoeven noemen die afwijken van hun eigen plan. Bo-ex denkt zich voldoende aan de DUO-checklist voor het begindocument te houden door ergens in het document “conform DUO” te zetten.

Als commissie zijn we nu van plan om met het DUO-protocol in de hand ons eerste officiële advies te gaan indienen. Daarin gaan we Bo-ex vertellen dat in het startdocument alle aspecten van de DUO-checklist voor het begindocument dienen te worden uitgewerkt. Daarnaast vinden wij het als commissie belangrijk dat in het startdocument expliciet staat dat moet worden gezocht naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners.

Michel Post

Secretaris bewonerscommissie Jaffa


Woensdag 30 april 2004  

Op woensdag 28 april 2004 hebben een aantal bewoners van ons complex een gesprek gehad met  Bo-ex. Wat bleek is dat de woningcorporatie onze woningen twee jaar geleden feitelijk heeft opgegeven. Dat er na 9 jaar nog steeds niet is geschilderd heeft dus een reden. Ze vinden de woningen te slecht om nog op te knappen, en ze zouden de woningen over een paar jaar het liefst slopen. Bo-ex wil graag helder communiceren en zal haar plannen met de woningen zo snel mogelijk bij alle bewoners bekend maken. Verder zal Bo-ex op zeer korte termijn een informatie-avond organiseren. Afgelopen week hebben de bewoners hierover reeds een brief van BO-ex ontvangen. 

Als bewoners waren wij zeer geschokt over de mededeling van Bo-ex. Wij denken dat nog lang niet alle mogelijkheden zijn onderzocht om de woningen te behouden. Bo-ex is van mening dat alleen een zeer ingrijpende dure renovatie de woningen weer aantrekkelijk kan maken. Wij hebben echter de indruk dat veel bewoners de woningen op dit moment om allerlei redenen al heel aantrekkelijk vinden. De woningen zijn goedkoop, het is een sociaal prettige buurt en veel mensen vinden de woningen ook mooi. Veel mensen zijn van plan om nog langdurig en met plezier in deze woningen te blijven wonen. En dat kan. Hoewel Bo-ex niet gelooft in alternatieven voor sloop (met daarna nieuwbouw), willen ze ons wel de gelegenheid geven om aan te tonen dat de woningen nog te redden zijn. Op kosten van Bo-ex kunnen we daarbij deskundigen inhuren. Alles uiteraard in goed overleg met Bo-ex.

Sloop/nieuwbouw lijkt ons een slecht idee. Voor veel mensen betekent het een gedwongen vertrek uit een buurt die hen lief is en uit woningen waar ze aan gehecht zijn. Met een ruimer budget voor onderhoud of met een renovatie die veel minder ingrijpend is, kunnen de woningen naar alle waarschijnlijkheid nog vele tientallen jaren mee. Aan veel woningen mankeert weinig. Een goede schilderbeurt  zou al wonderen doen. In veel woningen op de begane grond bestaan vochtproblemen, in sommige andere woningen op de begane grond zijn er echter helemaal geen vochtproblemen. Dat betekent dat dit probleem ook zonder sloop oplosbaar is. De woningen zijn gehorig, maar voor veel mensen in ons blok is dit nauwelijks een probleem. De meeste nieuwbouwwoningen zijn bovendien nauwelijks minder gehorig. Bouwkundig verkeren de woningen in goede staat. De muren vertonen nauwelijks verzakkingen en de daken zijn goed en voorzien van isolatie.

Op korte termijn willen we een bewonerscommissie oprichten. Donderdag 13 mei is de eerste bijeenkomst om 19.00 op Paramaribostraat 54. Samen staan we sterk. De commissie zal zich bezig houden met:

Meld je aan voor de bewonerscommissie  !!!

Op korte termijn zullen we beginnen met het inventariseren van de wensen van de bewoners. We beraden ons nog op een goede werkwijze. Wil je je mening alvast kwijt: schrijf een briefje en gooi dit in de bus bij Surinamestraat 51, 3531 KJ Utrecht. Of mail het naar complex501@slopenhoezo.nl

Verder kun je je opgeven voor onze emaillijst. Dit kan op papier of via complex501@slopenhoezo.nll Geef je naam, adres en emailadres door en we houden je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Mensen zonder internet krijgen alles op papier.

 


Bo-Ex

EHBO-EX - eerste hulp bij (achterstallig) onderhoud