Onderwerpen:
 

Plantenwaterzuivering

Warmtewand

Vegetatiedak

Zwakstroom circuit!

Regenwater installatie

Tips voor kopers van een zonneboiler

Hotfill-wasmachine

Sluipverbruik

Vloerbedekking

Duurzaam isoleren


Werken aan het milieu

Een beetje tech-
nisch onderlegen en hart voor het milieu? In deze rubriek bied ik, als U aan deze kwalificaties voldoet,  een aantal interessante beschrijvingen van alternatieve technieken die rekening houden met het milieu. Van tips om zuiniger met water om te springen of zelf het huishoudelijk afvalwater te zuiveren tot het aanleggen van een warmtepomp. Echt moeilijk is het allemaal niet. Ik  laat U echter niet in de kou staan mocht U er toch niet helemaal uitkomen. Daarom staan er bij elk onderwerp ook nuttige adressen en boeken om U verder te helpen.

 

Plantenwaterzuivering

Er zijn in Nederland mensen die hun afvalwater zelf zuiveren. Waarom niet? Het is goedkoop en niet al te ingewikkeld. Hieronder wordt in stappen uitgelegd hoe je, indien wonend in het buitengebied, een eigen helofytenfilter kan aanleggen, een zuiveringssysteem met planten. De installatie-technische kennis kunt u ook bij gespecialiseerde bedrijven krijgen.

Stap 1

In de woning moeten aparte afvoerbuizen voor toiletwater (zwart water) en het overige afvalwater (grijs water) komen. Het zwarte water stroomt naar een kleine, ondergrondse septictank van zo'n 250 liter per persoon. Voor het grijze water is een vetvangput nodig. Desnoods kan grijs en zwart water samenkomen in één grote septictank.

Stap 2

Na de septictank en de vetvangput komt het water samen in een pompput. Deze moet een inhoud hebben van minimaal de helft van de dagelijkse hoeveelheid afvalwater. In de pompput regelt een dompelpomp dat afvalwater twee keer per dag in de plantenwaterzuivering wordt gepompt. De leidingen moeten in verband met vorst minstens 50 cm onder de grond worden aangelegd.

Stap 3

Nu nemen planten de waterzuivering over. Het helofyten(waterplanten)filter bestaat uit een bak van één meter diep en een oppervlak van 3 tot 5 vierkante meter per persoon, met daarin een waterdichte wortelbestendige EPDM-folie. Onderin ligt een gecombineerde drainagebuis/beluchtingsbuis, die wordt afgedekt met een laag grind. Op het grind komt 60 cm fijn zand. Op het zand komt weer grind met daarin een buis met gaatjes voor aanvoer van het afvalwater. Het geheel wordt weer afgedekt met grind. In het grind worden rietplanten geplant.

Stap 4

Na de plantenwaterzuivering stroomt het water weg naar een vijver of sloot. Ook kan een opvangput worden geplaatst met daarin een pomp. Het gezuiverde afvalwater kan terug naar de woning en gebruikt worden voor toiletspoeling.

Bedrijven

Er zijn kleine bedrijfjes die zich hebben gespecialiseerd in het aanleggen van plantenwaterzuiveringen. Zij kunnen ook adviezen geven.
  BrinkVos, Ruinerwold 0522-482090;  Ecofyt, Oirschot 0499-574093; RIBA, Heerhugowaard 072-5722722;  RietLand, Tilburg 013-5446599; RZN, Heerenveen 0513-628473.
 

 
 
 


Literatuur

Hoe het ook zonder riool kan, De Twaalf Ambachten, Boxtel 1993, 0417-386863 (Dorpsstraat 99, 4511 ED Breskens). Naturnahe Abwasserreinigung, Klaus Bahlo en Gerd Wach, Ökobuch, 1992, ISBN 3922964524.