VITAMINE B12 EN VEGANISME: 
EEN LITERATUURSTUDIE
 
©   Uitgeverij Den Giraffe
  Utrecht 1993
  Auteur: Michèl Post
  ISBN: 90-801275-1-5

De papieren uitgave van dit boek is reeds enkele jaren uitverkocht.
De studie in z'n geheel gratis downloaden kan hier (in Word en in html).

Dit is een link naar een kortere en meer eenvoudige versie van de literatuurstudie getiteld: "B12 voor veganisten". Ook van dit boek is de papieren uitgave reeds enkele jaren uitverkocht.

Correspondentie is mogelijk via het emailadres van Michèl Post. Dit adres is te vinden op: www.michelpost.nl.

Zoeken:

Zoeken in beide boeken


INHOUD

 

Voorwoord
Opmerking vooraf
Samenvatting
Hoofdstuk 0   - Vitamines algemeen
Hoofdstuk 1   - Vitamine B12 - een stukje geschiedenis
Hoofdstuk 2   - Vitamine B12 - scheikundig
Hoofdstuk 3   - Technieken voor het bepalen van B12-concentraties
Hoofdstuk 4   - Waar B12 van nature voorkomt
Hoofdstuk 5   - B12 en (huis)dieren
Hoofdstuk 6   - Opname, transport en opslag van vitamine B12 bij mensen
Hoofdstuk 7   - De industriële productie van B12
Hoofdstuk 8   - Zijn mensen in staat om Zelf vitamine B12 in hun darmen aan te maken en is deze opneembaar?
Hoofdstuk 9   - Intermezzo over het bloed
Hoofdstuk 10 - Kort intermezzo DNA
Hoofdstuk 11 - De scheikundige functie van B12 in het lichaam
Hoofdstuk 12 - De oorzaken van vitamine B12-gebrek
Hoofdstuk 13 - De symptomen van B12-gebrek
Hoofdstuk 14 - Addison's pernicieuze anemie, B12-gebrek en leeftijd
Hoofdstuk 15 - Diagnose
Hoofdstuk 16 - Onderzoek naar vitamine B12-gebrek bij veganisten
Hoofdstuk 17 - Samenvatting: B12 bij veganistische zwangerschap en veganistische zuigelingen
Hoofdstuk 18 - Evaluatie van de onderzoeken met veganisten
Hoofdstuk 19 - Medicijnen
Hoofdstuk 20 - Bijwerkingen van vitamine B12-preparaten
Hoofdstuk 21 - Vitaminebeleid in Nederland
Aanhangsel
Literatuur
 
 
 
 

Voorwoord
Opmerking vooraf
Samenvatting

Hoofdstuk 0 - Vitamines algemeen

Hoofdstuk 1 - Vitamine B12 - een stukje geschiedenis
1.1 Addison's pernicieuze anemie
1.2 Intrinsieke en extrinsieke factor
1.3 Vitamine B12
1.4 Foliumzuur
1.5 De molecuulformule
1.6 Animal-Protein-Factor
1.7 Synthese
1.8 De term pernicieuze anemie

Hoofdstuk 2 - Vitamine B12 - scheikundig
2.1 Structuur van vitamine B12
2.2 Corronoïden
2.3 Cobalaminen
2.4 Overeenkomst van B12 met chlorofyl en hemoglobine

Hoofdstuk 3 - Technieken voor het bepalen van B12-concentraties
3.1 Inleiding
3.2 Extractie
3.3 Scheiding

3.3.1 Papierchromatografie
3.3.2 Ionophorese
3.3.3 Andere scheidingsmethoden
3.4 De biologische en niet-biologische B12-bepaling
3.4.1 De biologische tests
3.4.1.1 De microbiologische tests
3.4.1.2 Andere biologische tests
3.4.2 De niet-biologische tests
3.4.2.1 De competitieve eiwitbinding
3.4.2.2 De enzymatische test
3.4.2.3 De spectroscopische test
3.4.2.4 De neutron-activerings test
3.4.2.5 Gas-chromatografie
3.4.2.6 Chemische bepaling


Hoofdstuk 4 - Waar B12 van nature voorkomt
4.1 corronoïden in micro-organismen
4.2 corronoïden in de bodem
4.3 corronoïden in zout en zoet water
4.4 corronoïden in rioolslib
4.5 corronoïden in algen en plankton
4.6 corronoïden in vaatplanten
4.7 corronoïden in wortelknolletje
4.8 Cobalaminen in dierlijke substanties
4.9 Cobalaminen in mensen

4.10 Cobalaminen in voedsel
4.10.1 Opmerkingen vooraf
4.10.2 Oude bevindingen
4.10.3 B12-gehalten van verschillende voedingsmiddelen
4.10.4 Conclusie


Hoofdstuk 5 - B12 en (huis)dieren
5.1 Verschillen tussen mensen en dieren
5.2 Hoe komen dieren aan B12

Hoofdstuk 6 - Opname, transport en opslag van vitamine B12 bij mensen
6.1 De bindings-, transport- en opname-eiwitten

6.1.1 Intrinsieke factor
6.1.2 Transcobalamine
6.1.3 Cobalophiline
6.2 Opname en transport
6.3 De enterohepatische kringloop
6.4 De maximale opname
6.5 De opslag van vitamine B12

Hoofdstuk 7 - De industriële productie van B12
7.1 Inleiding
7.2 De markt
7.3 De productie van vitamine B12

7.3.1 Micro-organismen en grondstoffen
7.3.2 De fermentatie met P. freudenreichii en P. shermanii
7.3.3 Fermentatie met Pseudomonas
7.4 Extractie van B12
7.5 Productie van plantaardige B12-bevattende voedingsmiddelen

Hoofdstuk 8 - Zijn mensen in staat om Zelf vitamine B12 in hun darmen aan te maken en is deze opneembaar?
8.1 Inleiding
8.2 Productie van vitamine B12 in de dikke darm
8.3 Productie van vitamine B12 in de dunne darm
8.4 Positieve en negatieve invloed van de darmflora op B12-opname
8.5 Invloed van eetgewoonten op de productie van vitamine B12

Hoofdstuk 9 - Intermezzo over het bloed
9.1 De bloedcellen

9.1.1 De rode cellen
9.1.2 De witte cellen
9.1.3 De Bloedplaatjes
9.2 Het bloedplasma

Hoofdstuk 10 - Kort intermezzo DNA

Hoofdstuk 11 - De scheikundige functie van B12 in het lichaam

Hoofdstuk 12 - De oorzaken van vitamine B12-gebrek
12.1 Overzicht van de oorzaken van B12-gebreken
12.2 Iets meer over:

12.2.1 Addison's pernicieuze anemie
12.2.2 Gastrectomie
12.2.3 Gebruik van de pil
12.2.4 Analogen
12.2.5 Bloed geven
12.2.6 Lachgas


Hoofdstuk 13 - De symptomen van B12-gebrek
13.1 Indeling van de symptomen
13.2 Directe gevolgen van de geremde celdeling
13.3 Afwijkingen aan het epitheel/de slijmvliezen
13.4 Afwijkingen aan het bloed

13.4.1 De rode cellen
13.4.2 De witte cellen
13.4.3 Overige bloedafwijkingen
13.4.4 De ontwikkeling van de bloedafwijkingen schematisch
13.5 Enkele indirecte gevolgen van de geremde celdeling
13.6 Depigmentatie en oedeem
13.6.1 Depigmentatie en hyperpigmentatie van de huid, de tong en de lippen
13.6.2 Oedeem
13.7 Neurologische aandoeningen
13.7.1 Inleiding
13.7.2 De aandoeningen
13.7.2.1 Aan het ruggenmerg/gecombineerde-strengziekte
13.7.2.2 Perifere neuropathie en paresthesie
13.7.2.3 Aan de oogzenuw
13.7.2.4 Aan de kleine hersenen
13.7.2.5 Aan het autonome zenuwstelsel
13.7.3 De meest voorkomende volgorde waarin de neurologische aandoeningen zich gemiddeld ontwikkelen
13.7.4 Het voorkomen van neurologische aandoeningen statistisch gezien
13.7.5 Samenhang neurologische aandoeningen en bloedafwijkingen
13.7.6 Het tijdstip van ontstaan van neurologische aandoeningen
13.7.7 Terugdraaibaarheid
13.7.8 Neurologische aandoeningen en foliumzuur
13.8 Psychiatrische aandoeningen
13.8.1 Inleiding
13.8.2 Opsomming psychiatrische aandoeningen
13.8.3 De meest voorkomende volgorde waarin de psychiatrische aandoeningen zich ontwikkelen
13.8.4 Gehanteerde criteria en het voorkomen van psychiatrische aandoeningen statistisch
13.8.5 Relatie psychiatrische aandoeningen en bloedafwijkingen
13.8.6 B12 en psychiatrische patiënten
13.8.7 Psychiatrische aandoeningen en foliumzuur
13.8.8 Het EEG bij psychiatrische aandoeningen als gevolg van B12-gebrek
13.8.9 Terugdraaibaarheid van psychiatrische aandoeningen
13.9 Ziekten die mogelijkerwijs met B12-gebrek samenhangen
13.9.1 Kanker
13.9.2 Multiple sclerose
13.9.3 Tuberculose
13.9.4 Afwijkend slaap-/waakritme


Hoofdstuk 14 - Addison's pernicieuze anemie, B12-gebrek en leeftijd

Hoofdstuk 15 - Diagnose
15.1Inleiding
15.2 De bepaling van de B12-concentratie in het lichaam

15.2.1 Wat wordt er gemeten?
15.2.2 Welke B12-concentraties van het bloedserum kunnen als veilig worden beschouwd?
15.2.3 De bruikbaarheid van de B12-bepaling
15.2.4 Lage B12-waarden worden vaak genegeerd
15.3 Het vaststellen van uiterlijke/navraagbare symptomen
15.4 Het vaststellen van afwijkingen in het bloed
15.4.1 Inleiding
15.4.1.1 Factoren, technieken & normaalwaarden-bloedbeeld
15.4.1.1.1 Bloedbezinksnelheid
15.4.1.1.2 Hemoglobinegehalte
15.4.1.1.3 Aantal cellen
15.4.1.1.4 Hematocriet
15.4.1.1.5 Celconstanten
15.4.2 Factoren, technieken & normaalwaarden-overige factoren
15.4.2.1 Vorm van de cellen
15.4.2.2 Differentiatie
15.4.2.3 Serum ijzer-concentratie
15.4.2.4 Afwijkingen aan het beenmerg
15.4.3 Interpretatie
15.4.3.1 De celconstanten
15.4.3.2 B12-gebrek + ijzergebrek
15.4.3.3 De plaats van bloedafwijkingen in het totale beeld van symptomen van B12-gebrek
15.5 Het vaststellen van neurologische aandoeningen
15.5.1 Neurologische aandoeningen en bloedafwijkingen
15.5.2 Herkennen van paresthesie
15.5.3 Sensibiliteitsverlies door psychische oorzaken
15.5.4 Testjes
15.5.4.1 Testjes voor de gnostische sensibiliteit
15.5.4.2 Testjes voor de vitale sensibiliteit
15.5.4.3 Testjes voor spierzwakte
15.5.4.4 Testjes voor de kleine hersenen
15.5.4.5 De reflexen
15.6 Het vaststellen van psychiatrische aandoeningen
15.6.1 Voor de beschrijving van de psychiatrische aandoeningen: zie
13.8
15.6.2 Hanteren van de criteria genoemd in
13.8.4 15.6.3 Psychiatrische symptomen in relatie tot de 150 B12-concentratie in het C.S.F.
15.7 Resorptietesten (opnametesten)
15.7.1 De faeces excretie test
15.7.2 Whole body counting
15.7.3 De urinaire excretie test (Schillingtest)
15.8 Methylmalonaat-bepaling (MMA)
15.9 Homocysteïne-bepaling
15.10 Desoxyuridine-onderdrukking-test
15.11 De eiwitconcentratie van de ruggenmergvloeistof

Hoofdstuk 16 - Onderzoek naar vitamine B12-gebrek bij veganisten
16.1 Inleiding
16.2 Criteria

16.2.1 Technisch commentaar
16.2.2 Overig commentaar
16.2.3 Hanteren van de criteria
16.3 De onderzoeken
16.3.1 De periode 1932 - 1959
16.3.2 De periode 1960 - 1969
16.3.3 De periode 1970 - 1979
16.3.4 De periode 1980 - 1989
16.3.5 De periode 1990 - september 1992


Hoofdstuk 17 - Samenvatting: B12 bij veganistische zwangerschap en veganistische zuigelingen

Hoofdstuk 18 - Evaluatie van de onderzoeken met veganisten
18.1 Inleiding
18.2 De resultaten samengevat
18.3 Evaluatie van de onderzoeken

Hoofdstuk 19 - Medicijnen
19.1 Algemeen
19.2 Waarom geen multivitamine-/mineralenpreparaten
19.3 Waarom geen hoog gedoseerde preparaten
19.4 Zijn de preparaten dierlijk of plantaardig
19.5 De verschillende medicinale preparaten van B12
19.6 Toedieningsvormen

19.6.1 Injectievloeistoffen
19.6.2 Pillen en andere preparaten
19.6.3 Nasal Gell
19.7 Pillen of injecties bij Addison's pernicieuze anemie
19.8 Cyano- of hydroxycobalamine
19.9 Minimaal benodigde hoeveelheid
19.10 Doseringen:
19.10.1 Bij neurologische-, psychiatrische- en bloedafwijkingen
19.10.2 Bij gebruik van injecties
19.10.3 Bij gebruik van pillen
19.11 Directe resultaten
19.12 Gebruik van vitamine B12 voor andere doeleinden

Hoofdstuk 20 - Bijwerkingen van vitamine B12-preparaten
20.1 Grootschalige onderzoeken
20.2 De bijwerkingen

20.2.1 Acne
20.2.2 Allergie
20.2.3 Eczeem
20.2.4 Vorming van anti-lichamen
20.2.5 jicht
20.2.6 Polycytemie
20.2.7 Trombose
20.2.8 Uticaria
20.2.9 Kanker
20.2.10 Hypoglykemie
20.3 Oorzaken van de bijwerkingen
20.3.1 Kobalt-allergie
20.3.2 Onzuiverheden in het preparaat
20.3.3 Conserveringsmiddelen
20.3.4 Verzadiging
20.3.5 Het B12-molecuul zelf


Hoofdstuk 21 - Vitaminebeleid in Nederland

21.1 Toegevoegde vitamines in de voeding
21.2 Vitaminepreparaten
Aanhangsel
22.1 Omrekenen van gram naar mol
22.2 Voedingsmiddelen met toegevoegd B12 in Engeland
22.3 Marmite

 

LITERATUUR A B C D E F G H I J K L M N O R S U V Y Z   A t/m Z